INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

bu dovaRostoucí náklady na provoz a údržbu nutí firmy hledat způsoby, jak optimalizovat provozní systémy v budovách. Výdaje spojené s údržbou a provozem budovy jsou po dobu její životnosti až trojnásobně vyšší, než její výstavba.

Častým problémem je zanedbaná údržba, ale také nízká kvalita použitých materiálů při stavbě budovy. Optimalizací provozních systémů a uživatelského chování lze dosáhnout významných úspor a prodloužit životnost nových i stávajících nemovitostí. Návratnost investic do úsporných řešení je do deseti let, to je přitom řádově kratší čas, než je plánovaná životnost stavby. Optimálního nastavení provozních systémů v budovách lze dosáhnout pomocí metody zvané commissioning, o které hovoří Miroslav Bílek ze společnosti Bureau Veritas Services. Ta je průkopníkem této metody České republice.

Provoz budovy stojí třikrát víc než její výstavba nová hala

Náklady na provoz budovy jsou od jejího postavení až po demolici trojnásobné oproti nákladům na výstavbu. Provozní náklady stále rostou a podílí se na nich především vytápění, osvětlení a různá technická zařízení. Pokud chtějí firmy ušetřit, je ideální zohlednit provoz budovy ještě ve fázi příprav před samotnou stavbou. Tato metoda nebo přístup se odborně nazývá commissioning. „Ve fázi přípravy výstavby spolupracuje s projektantem takzvaný commissioning agent. Jeho úkolem je co nejefektivněji nastavit provoz budovy, optimalizovat provozní náklady a zajistit plnohodnotný chod všech technických zařízení v budově. Přestože se tato metoda uplatňuje především při stavbě nových budov, má smysl také při rekonstrukcích či přístavbách stávajících budov, protože dokáže přizpůsobit například vytápění nebo osvětlení aktuálním potřebám provozu,“ vysvětluje Miroslav Bílek ze společnosti Bureau Veritas Services a expert na facility management.

Tlak na co nejnižší cenu snižuje životnost a provozuschopnost budov

Orientace managementu na co nejnižší celkovou cenu stavby způsobuje podle odborníků závažné problémy s jejím provozem. „Tlak na cenu má za následek poddimenzovanou údržbu a nízkou kvalitu použitích stavebních i technologických prvků. Výsledkem je jejich postupná degradace a nekvalitní služby. Osvícený přístup, že bohatství firmy je v lidech a je tedy důležité zajistit maximální bezpečnost provozu, firmám mnohdy chybí. Princip řádného hospodaření je sice zakotven v zákoně, nicméně tlak na jeho vymahatelnost je malý. Zásadní je tak nehledat krátkodobé úspory při výstavbě, ale investovat s rozumem a s ohledem na co nejdelší životnost budovy a její minimální údržbu,“ upozorňuje Miroslav Bílek ze společnosti Bureau Veritas Services.

Investice do úsporných opatření

K dosažení úspor stačí i drobné změny v užívání budovy. „V podstatě každou budovu lze optimalizovat k co největším úsporám, třeba jen změnou vytápění či větrání. Návratnost investice bývá do deseti let, takže se do úsporných opatření vyplatí investovat už v prvotní fázi stavby. Ve stávajících budovách není vždy nutné investovat do nových systémů, ale mnohdy stačí důkladná analýza dat o spotřebě energie a přizpůsobení provozu na základě získaných informací,“ uzavírá odborník na commissioning budov Miroslav Bílek ze společnosti Bureau Veritas Services.

(tz)

Slovo ke dni

  • Konec schůzování

    Koronavirová krize znamená nejen obrovskou zkoušku pro celou společnost, přináší mnoho těžkostí a v důsledku velké ztráty, ale zároveň mění náš postoj. To, co jsme byli zvyklí dělat jako samozřejmost, se ukáže jako zbytné nebo kontraproduktivní, a objeví se nové možnosti, přístupy, metody, technologie, způsoby myšlení a jednání. Napadlo mě, že zákaz shlukování skoncoval s naší slabostí pro schůze a nekonečné porady. Ukazuje se, že i bez nich můžeme dobře a dokonce i lépe fungovat. Lidé mohou využít videokonference, chytré telefony a maily, prostředky komunikování na dálku. Zároveň zkrátí nekonečné hovory na nezbytné a efektivní minimum. Až se z virové epidemie vyléčíme, bude až těžké se znovu vracet k schůzování, kde se hodně řeční, ale málo vyřeší. A v tom vidím jednu z pozitivních věcí, které koronavirus přináší. Pavel Kačer

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE