INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

15 práceJakékoliv prognózy jsou v době vrcholící pandemie věštěním z křišťálové koule, přesto se již nyní rýsují trendy a novinky, které pravděpodobně v nejbližších letech budou formovat pracovní trh. Podívejte se, jak předpovídají nejbližší budoucnost experti ze Stanton Chase, mezinárodní firmy pro vyhledávání vrcholových manažerů (Executive Search).

1. Ekonomika opět poroste, ale změní se její struktura

Tempo najímání talentů roste, a to nejen v odvětvích, které v průběhu pandemie vyhrály jackpot (IT, strojírenství, potraviny, logistika, eshopy a farmacie). Do těchto odvětví se přesouvá část lidí z nejvíce postižených segmentů trhu, především z HOREKA (hotely a restaurace), propouštějí banky a automobilový průmysl.

2. Roste poptávka po talentech v IT, technologiích a retailu

Rostoucí segmenty ekonomiky mají opět hlad po talentech. „Očekáváme, že mzdy manažerů v poptávaných sektorech porostou dvouciferným tempem,“ tvrdí Marek Navrátil, partner pražské kanceláře Stanton Chase. Digitalizace zrychluje ve všech oborech, proto nejvíce roste poptávka po IT specialistech. „Stejně tak máme více zakázek na hledání specialistů ve strojírenství, technologiích a retailu,“ dodává Marek Navrátil.

3. Hybridní místo a menší kanceláře

Práce z domova a omezování mezilidských kontaktů vede firmy ke snižování kancelářské plochy a tento trend bude pokračovat. Tzv. back office již nyní nahrazuje umělá inteligence. Na druhou stranu však lidem chybí sociální kontakt a také zaměstnanci na nižších pozicích budou nadále potřebovat bezprostřední řízení a kontrolu od nadřízeného přímo v kanceláři. Firmy si v blízké budoucnosti ponechají kanceláře, ale rozředí hustotu zaměstnanců, sníží velikost pronajaté plochy a zvětší procento plochy, která bude využívána k odpočinku a debatám. Práce pouze z domova nebude většině lidí vyhovovat, efektivnější bude kombinace kancelář a home office.

4. Gig Economy: Flexibilní formy práce na vzestupu

Růst krátkodobých smluv a práce na volné noze, tzv. gig economy, bude trendem příštího desetiletí. Lidé budou častěji pracovat na série krátkodobých úvazků, jako agenturní nebo krátkodobí zaměstnanci, živnostníci, konzultanti nebo jakkoliv na volné noze, poskytovat služby on-line nebo přes digitální platformy (Uber, Airbnb), sdílet pracovní místo. Podle výzkumů až 80 % korporací uvažuje, že zvýší využívání flexibilní pracovní síly1. V USA a v Evropě již nyní pracuje v rámci gig economy až 150 milionů lidí. V České republice takto pracuje až třetina ekonomicky aktivních osob a jejich počet roste.2

5. Sdílená pracovní místa: žádný velký hit

Novinka sdílených pracovních míst, kterou od letoška zavedl český Zákoník práce, zřejmě přišla s křížkem po funuse. Podpořit návrat matek po mateřské do práce je jistě bohulibý záměr, pracovní trh je však již jinde. „Firmy nechápou, proč by měly pracovní místa sdílet mezi zaměstnance, když mohou využít řady jiných a operativnějších forem částečných úvazků,“ komentuje Jozef Papp, Managing Partner pražské kanceláře Stanton Chase. „Trendem je gig economy, nikoliv sdílené místo. Taková změna měla přijít před třiceti lety, nyní je zbytečná navzdory slibům státní podpory.“

6. Služební cesty a auta čeká těžká doba

V Česku oblíbená služební auta a časté služební cesty se velmi pravděpodobně stanou předmětem zájmu finančních ředitelů. Pandemie ukázala, že řadu věcí je opravdu možné a snadné vyřídit na dálku, růst práce z domova nebude služebním autům ani služebním cestám nahrávat. Finance se přelijí do digitalizace.

7. Drazí podraží, masa bude přizpůsobivější

„Již nyní vidíme na některých zakázkách, že špičkoví – a tedy drazí – odborníci nadále zdražují,“ tvrdí Marek Navrátil ze Stanton Chase. „Ruku v ruce s tím se bude postupně zvyšovat hodnota masy pracujících: zvýší se totiž jejich flexibilita a pro firmy bude dražší, udržet si je.“ Rekvalifikace a učení se samostatnosti bude opět na vzestupu, nejen kvůli digitalizaci a zavádění umělé inteligence, ale právě pro schopnost větší flexibility.

8. Pohádkové odměny manažerů: některé zmizí, některé vzniknou

Pohádkové odměny nejvyšších manažerů a tzv. zlaté padáky zcela jistě projdou nyní podrobným zkoumáním boardů a akcionářů. Je pravděpodobné, že největší extrémy v odměňování zmizí, ale hodnotu manažera bude nadále určovat trh. „Zvláště v digitálních technologiích očekáváme růst odměn, i těch již nyní závratných. Pohádkové odměny některých špičkových manažerů zřejmě nezmizí, spíše se změní obory, ve kterých jsou obvykle vypláceny,“ tvrdí Jozef Papp, Managing Partner pražské kanceláře Stanton Chase. Stejně tak se zvláště na západní polokouli zvýší tlak na efektivitu a nákladovost boardů.

9. Poroste starost o zdraví zaměstnanců

„Sádelnaté trosky, ve které vládní opatření postupně proměňují většinu populace, nevydrží vysoké pracovní tempo a nebudou odolné chorobám,“ tvrdí Marek Navrátil. „Již nyní vidíme, že firmy přemýšlejí o tom, jak mít zaměstnance zdravé.“ Trendem přitom nebude dezinfekce prostor, ale pohyb. Firmy již nyní přemýšlejí, jak na to.

10. Krizová připravenost

Firmy musejí počítat s krizemi jako se součástí nové reality. Příprava, digitalizace, způsoby zotavení a připravenost vzít věci – s nimi zodpovědnost – do svých rukou budou nutným trendem. Být připraven. To se nedá ničím nahradit. Firmy, který si v rámci krizové přípravy vyzkoušely scénář „černé labutě“, tedy připravily se na nepředvídatelnou událost, lépe zvládly letošní krizi způsobenou pandemií COVIDu-19, jež zatřásla trhy i vnitřní stabilitou podniků. Ale v případě pandemie je krize tak hluboká, že to stejně nestačilo. Vyplývá to z unikátního průzkumu, který ve 42 zemích uskutečnily mezi 269 řediteli nadnárodních firem a nejvyššími manažery společnost Stanton Chase, zabývající se vyhledáváním vrcholových manažerů (Executive Search), a americká burza NASDAQ. „I firmy, které se připravovaly sebelépe na možnou krizi, které zavedly analýzu a prevenci rizik, systémy krizového řízení a které měly připravené variantní strategie pro zvládnutí krizí, potvrzují, že současná pandemie je dostala,“ potvrzuje Jozef Papp, Managing Partner pražské kanceláře Stanton Chase. „Z dnešní perspektivy považují za nedostatečné cokoliv, co předtím v rámci přípravy udělaly.“„Velmi překvapeni jsme byli tím, že scénář „černé labutě“ vedení firem před nástupem pandemie příliš nediskutovala,“ poukazuje na zajímavé zjištění Jozef Papp.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

    Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3