INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

thunderbird DXZoAKTt0TPočet pracovníků, kteří za uplynulý rok změnili obor, i navzdory pandemii a nucenému pozastavení či utlumení činnosti firem z mnoha oblastí klesá. Obor změnilo pouze 14 % ekonomicky aktivních lidí. Pro 59 % z nich byla tato změna trvalá, zbývajících 41 % však věří, že šlo o změnu dočasnou a k původnímu oboru se vrátí.

V následujících dvou letech plánuje změnu oboru více než třetina zaměstnanců, a to nejčastěji z důvodu osobní potřeby změny nebo kvůli proměnám pracovního trhu. Vyplývá to z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

Během svého profesního života změnilo pracovní obor 75 % lidí - 49 % v průběhu své kariéry a 26 % ihned po studiu. „Pandemie přinesla na trh práce nejistotu, lidé upřednostňují stabilitu a bojí se experimentů a změn. I proto v uplynulém roce změnilo obor pouze 14 % ekonomicky aktivních lidí, což je oproti předchozím letem nemalý pokles,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group. Nejčastěji dle něj lidé odcházeli z administrativních pozic, z gastronomie a pohostinství nebo z výroby, což jsou obory, které široce zasáhla epidemiologická opatření. Při změnách pak respondenty nejvíce lákala oblast vzdělávání, prodeje či logistiky. I když obecně k nejatraktivnějším oborům patří IT, lidé o něm příliš při plánování změn neuvažují. Uvědomují si totiž nutnost náročné rekvalifikace. Nejmenší chuť ke změnám mají vysokoškoláci, zejména IT experti a inženýři, největší naopak ženy a zaměstnanci do 35 let.

Nejvíce otevřeni jsou zaměstnanci podnikových služeb

V příštích dvou letech zvažuje změnu oboru více než třetina lidí. Nejčastěji o tom uvažují pracovníci z podnikových služeb, nejméně často lidé z IT. „Zaměstnanci působící v podnikových službách patří k těm nejspokojenějším, i přesto jsou změnám otevřenější než pracovníci z ostatních oborů. Jedním z důvodů je skutečnost, že se pod vlivem technologií a automatizace mění charakter jejich práce. Lidé se obávají, že by jejich pozice mohla zaniknout, nebo by se museli rekvalifikovat,“ říká Martin Malo s tím, že jde o obavy liché. Navíc centra podnikových služeb své lidi na změny připravují s pomocí svých vzdělávacích programů a nadále aktivně nabírají. Novou práci si hledá přibližně 24 % respondentů a dobré nabídce je otevřeno dalších 34 %. Obor chtějí zaměstnanci změnit v 66 % případů z důvodu osobní potřeby změny, dalších 34 % respondentů ale jako důvod uvádí změny na trhu práce.

Necelá čtvrtina pracovníků se připravuje na změnu charakteru své práce

Nové technologie se netýkají jen oboru podnikových služeb, dle Světového ekonomického fóra změní do roku 2025 až 85 milionů pracovních míst z nejrůznějších sektorů. Nové pozice budou souviset s dělbou práce mezi stroji a lidmi a budou vyžadovat porozumění tomu, jak lze digitální technologie používat. Jen malá část zaměstnanců si však možné změny na trhu práce či v rámci vlastní pozice připouští. Pouze 15 % respondentů si myslí, že se v důsledku automatizace a digitalizace jejich pracovní pozice změní, 4 % se pak domnívají, že jejich místo zanikne. Na změnu charakteru své práce se 23 % respondentů připravuje ze své vlastní iniciativy, 12 % z popudu zaměstnavatele. Až třetina respondentů sleduje novinky ve svém oboru, dalších 27 % si rozšiřuje dovednosti nebo se učí cizí jazyky. „Obecně se nejvíce vzdělávají IT pracovníci, nejméně naopak modré límečky. Lidé z obchodu, retailu a marketingu nadprůměrně rozvíjí své měkké dovednosti a sledují novinky z oboru,“ doplňuje Martin Malo a dodává: „Z průzkumu jsme však také zjistili, že až v 58 % případů vzdělávací aktivity zaměstnavatelé nijak nepodporují.“

(tz)

Slovo ke dni

  • Nefoukalo, tak se přiložilo pod kotlem

    Zelená energie prý dostala ránu. V Německu totiž letos museli opět sáhnout ke spalování uhlí, protože větrné elektrárny nemohly dodat potřebné množství energie do sítě. Smutné číslo 27 představuje procento elektřiny z tepelných elektráren, tedy nejvyšší podíl z energetického mixu. Loni, kdy foukalo dostatečně, vítězily lopatky větrných elektráren. Ještě štěstí, že si naši severní sousedé nechali uhlí v rezervě, protože jinak by odsávali elektriku od nás a výpadky by nás neminuly. Co se bude dít, až bude odstaveno i jádro, si každý dokáže domyslet. Obnovitelné zdroje jsou sice IN, ale jejich slabinou je nevyrovnanost a nespolehlivost. EU tlačí na elektrifikaci individuální osobní dopravy, ale až dojde elektromobilům „šťáva“, bude šlapat jen na bicyklech a nebo prostě sedět doma. No, nechme se překvapit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Malým a středním podnikům chybí strategie v oblasti ochrany duševního vlastnictví Pomůže dotační program COSME FUND? 13. září 2021

O ochraně duševního vlastnictví musí každý malý či střední podnik uvažovat především jako o investici. Měl by proto zahrnout do svých úvah celý proces existence MSP počínaje jeho založením přes rozvoj, včetně případné zahraniční expanze, až po jeho předání následovníkům nebo prodej třetím osobám. To platí i pro rodinné podniky.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE