INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

2021 56 WindowStávající úprava energetického zákona nechrání všechny odběratele. Dodavatelé nemusí sdělovat termíny ukončení dodávek, což je důležité ve chvíli, kdy se odběratel rozhodne dodavatele změnit. Novela je právě ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně a měla by situaci napravit, ovšem mezi odborníky panují obavy, aby nevyhovující stav jen neprodloužila.

Aktuálně má sdělování termínů řešit vyhláška Energetického regulačního úřadu (ERÚ), ta je však zaměřena pouze na spotřebitele. Podnikatelé, starostové a živnostníci mají smůlu.

„ERÚ o uvedení data ukončení smlouvy ve vyúčtování usiloval několik let. Nejdříve jsme apelovali na samoregulaci, ale vyslyšela nás naprostá menšina z dodavatelů. I největší z nich trvali na tom, že ač by šlo o správný krok, přistoupí k němu až ve chvíli, kdy bude povinný pro všechny. Stalo se, od ledna musí datum ukončení smlouvy díky naší vyhlášce doplnit do vyúčtování každý dodavatel energií," popisuje okolnosti Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Vyhláška ale stanovuje dodavatelům energií povinnost uvést termín ukončení smlouvy na vyúčtování jen u spotřebitelů, tj. fyzických osob nepodnikajících. „Pokud jste podnikatel, starosta obce, zřizovatel školy či živnostník, dozvíte se od svého dodavatele stále jen lhůtu, ve které můžete od smlouvy odstoupit. A právě v tom je ten největší problém, protože dodavatelé tyto lhůty stanovují různě a neplatí zde žádná pevná pravidla,“ vysvětluje Ondřej Doležal, jednatel dodavatelské společnosti SforP. „Máte například uzavřenou smlouvu na 109 měsíců, a pokud od ní chcete odstoupit, máte během těchto zhruba devíti let jen jeden měsíc, kdy to musíte stihnout a vyřídit. Když to z nějakého důvodu nezvládnete, smlouva se vám automaticky prodlouží,“ vysvětluje s tím, že tato praktika by dle směrnice EU (EU 93/13/EHS) neměla být legální, český stát ji však z neznámých důvodů neimplementoval.

Očekávaná novela většinu problémů neřeší

Zlepšit stávající situaci by měla také novela energetického zákona, která již prochází legislativním procesem a o níž by měla sněmovna hlasovat ještě v tomto volebním období. Mezi ustanoveními, která by se měla upravit, je právě stanovení povinnosti dodavatelů sdělovat zákazníkům přesné termíny ukončení dodávek energie, pokud ukončili smlouvu. Přesný termín ukončení smlouvy je totiž klíčový pro navázání dodávky od nového dodavatele. Podle Ondřeje Doležala je však současný návrh novely soustředěný opět jen na fyzické osoby nepodnikající a celou skupinu právnických osob opomíjí.

„Pokud se nedozvíte přesné ukončení smlouvy, můžete se jako starosta, podnikatel nebo živnostník dostat do takzvaného neoprávněného odběru, což následně může skončit pokutou od provozovatele distribuční soustavy nebo i demontáží elektroměru či plynoměru,“ popisuje Doležal rizika. Stanovení povinnosti sdělit termín ukončení smlouvy na vyúčtování, a to jen pro fyzické osoby nepodnikající, navíc podle Doležala nic neřeší. „Vyúčtování totiž většinou chodí jen jednou ročně, a pokud podepíšete dodatek ke smlouvě nebo souhlasíte se snížením ceny, tak se termín ukončení smlouvy změní. Datum na vyúčtování tak bude starý údaj, který vás před sankcí a problematickým chováním i renomovaných dodavatelů neochrání,“ upozorňuje Doležal s tím, že je zvláštní, že plánovaná novela povinnost sdělovat termín ukončení zatím neobsahuje. Přitom ve starém znění zákona je tato povinnost zakotvena v případě plynu u všech zákazníků a elektřiny v případě fyzických osob. „Tato povinnost se nachází i ve všech kodexech tzv. slušných dodavatelů, které ERÚ od roku 2012 vydalo. Ale v novele, která by mělo postavení všech zákazníků zlepšit je znění, které jednoznačně nahrává šmejdům,“ dodává a upozorňuje, že tuto skutečnost je nutné ještě upravit.

Přinesou jednání s předsedou Senátu nápravu?

Snahy o nápravu problematických ustanovení v novele energetického zákona jsou nyní slyšet ze Senátu. „S týmem předsedy Senátu Milošem Vystrčilem jsme již začali pracovat na důležitých připomínkách, takže pokud se nepodaří upravit novelu ještě ve Sněmovně, bude se problematickými místy zabývat Senát,“ poznamenal Ondřej Doležal s tím, že doufá, že se v novele zákona konečně podaří odstranit ustanovení, která roky negativně ovlivňují prostředí na energetickém trhu u nás.

(tz)

Slovo ke dni

  • Cestování opět v kurzu

    Blíží se dovolené a s tím i poptávka po tuzemských i zahraničních zájezdech stoupá. Po několika krizových letech, které ovlivnila zejména pandemie Covidu-19, lidé opět mají chuť cestovat a poznávat cizí kraje. Zvýšený zájem potvrzují cestovní kanceláře, mnohé z nich už hlásí vyprodáno. Ani zvýšené životní náklady nezabránily většině Čechů, aby na dovolené šetřili. Dokonce největší CK Čedok si pochvaluje, že loňský rok byl pro ni nejúspěšnější v novodobé historii. A tento trend nyní pokračuje. Vypadá to, že lidé budou raději šetřit na energiích a potravinách, ale letní měsíce si chtějí užít. Pokládám to za dobrou zprávu. Optimizmus našim spotřebitelům tedy rozhodně nechybí a věří, že zas bude líp.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3