INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

foto3 AccentureKrize a změny způsobené pandemií odhalily, že i zavedené procesy, které bylo historicky těžké měnit, nebo je šlo jen pomalu modernizovat, mohou být přeměněny a zefektivněny. Reakce společností se zrychlila, procesní a organizační změny jsou implementovány s frekvencí a rychlostí, kterou si dříve šlo jen těžko představit.

Vidět změnu dříve, než se stane

Firmy zásadně mění pohled na způsoby podnikání, které jim přinášejí možnosti dalšího růstu a chápou, že při odhadování budoucího vývoje nestačí pouze historická data. Vzrůstá využití prediktivní analytiky a umělé inteligence k odhadu změn trhů a zákaznických preferencí s cílem lépe cílit nabídky, případně vylepšovat proces a zákaznickou zkušenost. Průzkum ukazuje, že 77 % organizací za posledních 12 měsíců zvýšilo využití interních i externích zdrojů dat v reálném čase, pouze 38 % z nich však efektivně využívá a reflektuje získané výsledky ve svém každodenním provozu. Příkladem může být firma Starbucks, jejíž zákaznický program sbírá data o nákupních vzorcích svých zákazníků. Na základě toho pak firemní platforma Deep Brew, která využívá strojové učení, data vyhodnotí a nabídne zákazníkům nápoj či jídlo na míru. Díky tomu, že jsou kávovary napojené pomocí IoT, může platforma předvídat, kdy bude třeba na jednotlivých strojích provést preventivní údržbu. Zároveň lze sledovat náročnost obsluhy a určit, kolik baristů bude v konkrétní den a čas třeba.

Decentralizace rozhodování a přesun pravomocí

Světová krize způsobila, že trhy jsou mnohem roztříštěnější a objevují se nové regiony se svými vlastními systémy řízení, ekonomickými modely a kulturními normami. Současně se spotřebitelské chování rychle mění a vytváří prostor pro nově vznikající konkurenci. Společnosti reagují, přesouvají rozhodovací pravomoci a vytvářejí síťovou strukturu týmů, které mohu flexibilně jednat. Zplnomocnění regionálních týmů pro většinu každodenních provozních rozhodnutí uvolňuje ruce centrálním kapacitám, a ty se mohou soustředit na klíčová strategická rozhodnutí. Průzkum zjistil, že 91 % organizací je ochotno a schopno fungovat jako federace jednotlivých podniků, díky čemuž mohou pružně reagovat na stále roztříštěnější obchodní prostředí.

Skutečné virtuality

Po roce omezené fyzické interakce se společnosti násobně více realizují ve virtuální sféře. 88 % vedoucích pracovníků uvedlo, že investují do technologií pro vytváření virtuálních prostředí a 91 % z nich plánuje tyto investice zvýšit v průběhu příštích 3 let. Současná technologie virtuální a rozšířené reality (VR a AR) zapojuje především zrak a sluch, postupem času lze očekávat, že zkušenost bude realističtější, se zapojením dalších smyslů a větším propojením s fyzickým světem.
„Je možné sledovat rozmach aplikace VR/AR technologií v různých oblastech obchodu a podnikových procesů od jednoduchých scénářů pro podporu komunikace, přes komplexní simulace podporující prodej výrobků a služeb, po technickou podporu práce (connected worker) s rozšířenou realitou. Oblíbené jsou rovněž aplikace pro virtuální týmové tréninky v prostředí skutečných tréninkových nebo výrobních prostor, vytvořených jako digital twins s podporou virtuální interakce v rámci týmu,“ říká Jaroslav Blažek z Accenture.

Smysl je v udržitelném byznysu

Organizace vnímají potřebu strategie přinášející zisk všem vlastníkům, ale mezi tímto záměrem a realitou může existovat rozdíl. Při plnění závazků v otázkách duševního zdraví zaměstnanců, sociální spravedlnosti, rovnoprávnosti a životního prostředí paralelně s plněním obchodních cílů totiž firmy čelí různým výzvám. Zpráva udává, že 28 % vedoucích pracovníků se necítí být zavázáno plnit závazky vůči všem zainteresovaným stranám a téměř polovina (48 %) dotazovaných společností čelí problémům ve skloubení společensky odpovědných závazků s komerčními zájmy firmy. Existují však náznaky, že trend se začal obracet k zajištění udržitelných cílů spolu se zachováním zisků. Pouze 24 % vedoucích představitelů uvedlo, že by uvažovali o snížení investic do iniciativ v oblasti životního prostředí, sociálních projektů a governance (ESG), aby zabránili propadu výdělků.

Zásobování bez omezení

Globální pandemie zatížila dodavatelské řetězce jako nikdy předtím a organizace musely podniknout drastické kroky k udržení plynulého pohybu zboží. Společnosti překračují fyzické limity svých dodavatelských řetězců ve snaze dostát očekávání zákazníků, a přitom zůstat nákladově efektivní a udržitelné. Zpráva zjistila, že většina (92 %) organizací zvýšila nebo plánuje zvýšit využívání tzv. „micro-fulfillment“ center, tedy malých a vysoce automatizovaných skladů, které jsou umístěny co nejblíže koncovému zákazníkovi. Například americká společnost Walmart využívá vysoce automatizované modulární sklady, které jsou zabudované přímo v existujících obchodech, případně v jejich těsné blízkosti. Namísto toho, aby zaměstnanec obchodu zdlouhavě procházel sklad a hledal určité zboží, automatizovaní roboti to udělají za něj, a 10x rychleji. Zároveň Walmart zavedl automatizovaná výdejní místa – zákazník jen zajede autem dovnitř, naskenuje kód a vyzvedne objednávku.

Každá společnost bude společností postavenou na vědě

Pandemie ukázala důležitost inovací. Zatímco v předchozí dekádě se téměř každá společnost stala „digitální společností“, v této a příští dekádě se musí stát tzv. „vědeckou společností“. Až 82 % respondentů uvedlo, že investice do vědeckého výzkumu mimo hranice jejich tradičního byznysu budou zásadní pro úspěch jejich organizace. Například slovenská společnost InoBat využívá výzkumnou platformu založenou na umělé inteligenci k rychlému vývoji a zkoumání chemického složení baterií. Spíše než ladění jedné součásti baterie a důkladné testování každé iterace může platforma simulovat, jak bude baterie fungovat v reálných podmínkách, když je upraveno několik proměnných najednou. Díky tomu je proces desetkrát rychlejší, než techniky používané konvenčními laboratořemi.

„Závěry studie Business Futures pomohou firmám dynamicky utvářet jejich strategie a řešit sensitivně procesní změny v závislosti na aktuálním vývoji obchodního prostředí,“ řekl Jaroslav Blažek, regionální vedoucí skupiny Accenture Technology Strategy & Advisory.

Společnost Accenture ve spolupráci s externími poradci, a také akademickými a výzkumnými pracovníky, vytvořila seznam 400 crowdsourcingových trendů, na jehož základě bylo identifikováno 25 signálů změn v obchodním prostředí. Následně vznikl finální výběr šesti klíčových signálů, které se ukázaly jako zásadní pro přípravu na změny ve způsobu podnikání.
Aktuální studie se věnuje schopnosti společností reagovat na změny trhu a ukazuje, že 88 % dotazovaných společností má jasnou představu o výzvách, kterým nyní čelí, avšak pouze 6 % z nich věří své schopnosti předvídat budoucí vývoj a reagovat na něj. Studie „Business Futures 2021“, zveřejněná společností Accenture, si klade za cíl pomoci společnostem sledovat signály změn a identifikovat ty, které budou formovat byznys v příštích třech letech.

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3