INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

chrome OI7VI2locMSpolečnost VMware Inc. (NYSE: VMW), přední inovátor v oblasti podnikového softwaru, zveřejnila výsledky studie zaměřené na zlepšování zaměstnanecké zkušenosti při práci odkudkoli.

Studie s názvem „Optimizing Digital Employee Experience for Anywhere Work“ (Optimalizace digitálních zkušeností zaměstnanců pro práci odkudkoli), kterou na objednávku VMware zpracovala společnost Forrester Consulting, zjistila, že digitální zkušenosti zaměstnanců (DEX) jsou kritickou součástí dnešních hybridních modelů práce a že vynikající zaměstnanecká zkušenost stojí na čtyřech provázaných pilířích – poskytování odpovídajících prostředků, měření spokojenosti, analýze a nápravě.

Urychlení investic a zavádění DEX má nyní zásadní význam v souvislosti s řešením problematiky hybridního pracoviště. Podle 75 % respondentů digitální zaměstnanecká zkušenost od začátku pandemie nabyla na důležitosti nebo se stala nejvyšší prioritu. Na otázku ohledně hlavních obchodních priorit, které motivují ke zlepšování DEX, uvedlo 80 % respondentů zvýšení produktivity zaměstnanců. 75 % doufá, že řešení DEX může zlepšit celkovou zaměstnaneckou zkušenost a posílit jejich loajalitu.

„V hybridním pracovním prostředí podniky kladou důraz na digitální zkušenost zaměstnanců jako zásadní investici. Digitální zaměstnanecká zkušenost umožňuje pracovníkům a IT týmům pozitivně přispívat a odvádět co nejlepší práci,“ říká Shankar Iyer, viceprezident a generální ředitel divize koncových uživatelských výpočetních řešení společnosti VMware. „Bezproblémovou digitální zkušeností se podniky zaměřené na nábor a udržení špičkových pracovníků odlišují od konkurence.“

Zajištění úrovně digitální zkušenosti za všech okolností

Investice do řešení DEX stále rostou v souvislosti se snahou podniků zvyšovat spokojenost zaměstnanců. Pouhých 25 % respondentů uvedlo, že má již zavedeno komplexní řešení DEX, avšak většina (téměř 60 %) očekává, že jej zavede do 24 měsíců. Vedle toho 84 % respondentů uvádí, že jejich rozpočet na řešení DEX vzroste v příštích třech letech na 11-25 % jejich celkového rozpočtu na IT, což dokazuje důležitost nalezení komplexního řešení, které bude podporovat potřeby všech zaměstnanců.

V současné době dvě třetiny respondentů využívají tři nebo více dodavatelů pro své potřeby DEX. Využití více dodavatelů může znásobit problémy spojené s integrací DEX tím, že brání analýze základních příčin a znesnadňuje posuzování návratnosti investic. Proto je ke zlepšení digitální uživatelské zkušenosti nezbytný holistický přístup. Dvě třetiny respondentů upřednostňují komplexní řešení DEX, která úspěšně poskytují prostředky, monitorování, analýzu a možnosti nápravy. Je důležité integrovat řešení DEX, které pokrývá všechny tyto prvky a vytváří pro zaměstnance bezchybnou zkušenost.

VMware Anywhere Workspace pomáhá IT oddělením poskytovat kvalitní zaměstnaneckou zkušenost tím, že poskytuje prostředky, měření, analýzu a nápravu problémů. Konkrétně nabízí:
• Sjednocený pracovní prostor s jednotným přihlašováním: Jedno místo, odkud mají zaměstnanci přístup ke všem svým aplikacím, aniž by si museli pamatovat různá přihlašovací hesla, k užitečným zdrojům, komunikaci a pracovním postupům, které jim umožňují rychle reagovat na obchodní procesy.
• Měření spokojenosti: Komplexní pohled na skóre spokojenosti zaměstnanců s digitálním pracovním prostředím, který bere v úvahu interakce uživatelů s pracovním prostředím (mobilní nebo stolní zařízení, aplikace, operační systém, síť atd.) a také jejich mínění a je přizpůsobený potřebám organizace.
• Aktivní analýza: Možnost sledovat kvalitu zaměstnanecké zkušenosti prostřednictvím přehledových panelů a interaktivních ukazatelů, včetně využití modelů strojového učení k detekci anomálií a aktivnímu odhalování kritických faktorů, které zkušenost narušují. Řízená analýza základních příčin (RCA) s kontextovými řídicími panely, vizualizací zpětného dohledávání a spoluprací se správci umožňuje rychlou identifikaci základních příčin problémů.
• Rychlá náprava problémů: Zaměstnanecká samoobsluha s přístupem k odpovědím na nejčastější dotazy a podnikovým zdrojům. Oddělení IT může aktivně napravovat problémy dříve, než ovlivní produktivitu zaměstnanců, pomocí nástrojů pro správu digitální zaměstnanecké zkušenosti (DEEM) nebo zahájit vzdálenou relaci sdílení obrazovky, je-li vyžadována interakce s IT.
• Podpora soukromých a služebních zařízení na jedné platformě: Poskytuje konzistentní zkušenost na mobilních zařízeních i stolních počítačích bez ohledu na vlastnictví a správu.

Metodika

V rámci této studie společnost Forrester provedla online průzkum mezi 537 globálními řediteli nebo osobami s rozhodovací pravomocí na vyšší úrovni odpovědnými za strategii, dohled nebo implementaci digitálních zkušeností zaměstnanců (DEX) s cílem vyhodnotit výzvy související s DEX a příležitosti pro komplexní integrované řešení. Otázky kladené účastníkům se týkaly výzev a příležitostí DEX v jejich podnicích, jakož i jejich současných a budoucích plánů ohledně investic do řešení DEX. Respondentům byla nabídnuta drobná odměna jako poděkování za čas věnovaný průzkumu. Studie probíhala od února do března 2022.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3