INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

2022 09 27 2Hrubý domácí produkt České republiky byl na začátku letošního roku stále pod úrovní konce roku 2019, tedy předpandemického období. Na konci roku 2021 totiž dosahovala výše tuzemského HDP pouze 97,8 % hodnoty z konce roku 2019. Z analýzy poradenské skupiny Moore Czech Republic vyplývá, že se na předpandemickou úroveň HDP nedostalo deset zemí EU. Horší hospodářské vypořádání s pandemií než v ČR probíhalo pouze ve Španělsku, Portugalsku, Itálii a Rakousku.

Hrubý domácí produkt sedmnácti zemí EU se na konci roku 2021 již nacházel nad předpandemickou úrovní z konce roku 2019. Česká republika však mezi nimi chybí. Zatímco v roce 2020 čelilo tuzemské hospodářství desátému nejsilnějšímu poklesu z celé EU, v roce 2021 vykázala čtvrtý nejslabší růst.
„Ze srovnávací analýzy vyplynulo, že naprostá většina zemí se s dopady pandemie a návazných opatření na svá hospodářství vypořádala lépe,“ uvedl partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Petr Kymlička. Za nelichotivým výsledkem přitom stojí hned několik faktorů. „Důvodů, proč se Česko při srovnání nachází na chvostu, je více. Jedním z nich byla často přehnaná, a hlavně chaotická protiepidemická opatření, jakož i nesystémová státní podpora,“ vysvětlil Petr Kymlička s tím, že opatření přijatá s cílem zamezit šíření nákazy bohužel nevedla ani k pozitivním výsledkům co do počtu obětí pandemie. V přepočtu úmrtí na milión obyvatel nám v rámci EU náleží čtvrtá nejhorší příčka.
Přestože tehdejší vláda poskytla firmám i jednotlivcům celou řadu nejrůznějších kompenzací a podpor, které dopady koronavirové krize na ekonomiku na první pohled zmírnily, odborníci poradenské skupiny Moore Czech Republic optimizmus spojený s pozitivním hodnocením kompenzací krotí. „Nástroje kompenzací mířily především na udržení zaměstnanosti, přičemž právě přehřátý pracovní trh je jedním z největších problémů českého hospodářství posledních let. Naše země tím do jisté míry promarnila příležitost k pročištění trhu o neefektivně fungující podniky, a tím oddálila proces transformace na ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou. Současně se fiskální expanze v této době stala významným faktorem pro letošní dramatický nárůst inflace, kde Česká republika patří k nejpostiženějším zemím,“ poukázal Petr Kymlička.
Ze srovnání také vyplývá, že velice podobně jako Česká republika na tom jsou hned tři ze čtyř našich sousedů. „HDP Německa, Rakouska i Slovenska byl také pod úrovní 99 % oproti roku 2019, Rakousko na tom bylo dokonce o trochu hůře než ČR. Naopak výjimkou je Polsko, jehož ekonomika za dva roky celkově vzrostla o 3,6 %,“ argumentoval Petr Kymlička. Nejlépe se s pandemií z pohledu ekonomického růstu vypořádalo Irsko, jehož HDP od konce ro-
ku 2019 vzrostl o více než 20 %. „Důvodem výjimečné kondice irské ekonomiky i v této komplikované době je uplatnění cílených a současně časově omezených protiepidemických restrikcí. Irsko se tak stalo jedinou ekonomikou v EU, která v roce 2020 zaznamenala růst. Je však třeba zdůraznit, že Irsko je vysoce rozvinutou znalostní ekonomikou, která se zaměřuje na služby a špičkové technologie, kde se propad z počátku roku 2020 podařilo rychle vyrovnat. Svou roli zde hraje též vysoká míra ekonomické svobody a atraktivita pro zahraniční investice s vysokou přidanou hodnotou,“ vysvětlil Petr Kymlička. Hned devět zemí EU, včetně již zmíněného Polska a Irska, zaznamenalo od konce roku 2019 celkový růst HDP o více než 2 %. (tz)

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3