INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

potatoes 1585060 1280Letošní úroda brambor dosáhne 614 tisíc tun, což je o 57 tisíc tun méně než v loňském roce. Pro pokrytí celkové poptávky bude nutné dovézt více než 150 tisíc tun konzumních brambor ze zahraničí. To se promítne i do výsledné ceny. Důvodem poklesu české produkce je poškození porostů suchem v řadě regionů.

Sklizeň brambor je pro tento rok prakticky ukončena. Podle srpnového šetření Českého statistického úřadu dosáhne produkce 614 tisíc tun z plochy 21 680 ha při průměrném výnosu 28,32 t/ha. V porovnání s minulým rokem se jedná o pokles ve výši 57,7 tisíc tun, tedy o 8,6 %. Poklesla také plocha pěstování o 1144 ha (- 5 %) i výnos o 1,11 t/ha (- 3,8 %). Uvedená data jsou prakticky v souladu s předpokladem Českého bramborářského svazu (ČBS), který odhaduje na základě informací svých členů letošní pokles produkce mezi 10 – 20 %. Nižší sklizeň předpokládají i některé významné bramborářské státy EU, jako např. Francie, Německo a Nizozemsko, odkud se k nám každoročně, zejména v jarním období, konzumní brambory dovážejí. Důvodem poklesu v Česku je poškození porostů v řadě regionů suchem, zejména v červenci a srpnu. „I přesto, že zemědělci hodnotí tento rok jako poměrně úspěšný a výnosově průměrný, brambor ale bude i přesto o poznání méně. Může za to samozřejmě dlouhé sucho během léta, ale také pokles osevních ploch,” říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Z pěstitelského pohledu začala bramborářská sezona dobře. První výsadby v ranobramborářských oblastech proběhly v březnu při vhodných agrotechnických i půdních podmínkách. Také v hlavní bramborářské oblasti proběhla výsadba včas a byla dokončena v první dekádě května. Červencové a srpnové sucho se pak ale podepsalo na některých porostech na Vysočině tak, že jej následné srážky už příliš nezlepšily. „Počet nasazených hlíz pod trsem je v normálu, jsou však drobnější,“ upozornil Josef Králíček, předseda Českého bramborářského svazu. „I v této sezóně budeme muset konzumní brambory dovážet, protože ČR je v jejich produkci soběstačná pouze ze 70 – 80 %,“ konstatoval Králíček. Objem dovozu konzumních brambor ve slupce kolísá mezi 150 – 180 tisíci tun ročně. K tomu je třeba připočítat dovoz výrobků z brambor, který po přepočtu znamená dalších cca 100 tisíc tun.

Očekává se zvýšená poptávka

V současné době prodávají pěstitelé kilogram brambor při velkém prodeji na balíčky za zhruba 4 - 5 Kč. Při prodeji „ze dvora“ se pohybují na úrovni 8 – 12 Kč Kč/kg. Spotřebitelské ceny pak kolísají při akcích řetězců mezi 8 – 11 Kč/kg, mimo akce 15 – 17 Kč/kg. Zatímco brambory v akci jsou cenově příjemné pro naše spotřebitele, pro pěstitele jsou však dlouhodobě nepřijatelné. Zboží ze zahraničí má cenu vyšší. V návaznosti na situaci v Evropě lze předpokládat, že po ukončení sklizně, tedy v době, kdy se bude obchodovat s uskladněnou produkcí, se ceny mírně oživí. Předpoklad potvrzují data ze zahraničí, která ukazují na propad produkce rovněž mezi 10 – 20 %, opět z důvodu sucha. Nižší sklizně hlásí např. Francie, Německo, Belgie, ale i Polsko. To bude znamenat vyšší poptávku v celé Evropě. Z evropského pohledu je produkce ČR nízká a cenu konzumních brambor neurčují domácí pěstitelé. Je tvořena v závislosti na podmínkách trhu ve vyspělých bramborářských zemích s vysokou produkcí. Dovoz přebytků brambor v minulých letech negativně ovlivňoval rozhodování domácích pěstitelů, kteří snižovali svoji produkci.

Strategický plán a soběstačnost

Dlouhodobým cílem Českého bramborářského svazu je dosažení úplné soběstačnosti v produkci konzumních brambor, což vyplývá mj. ze Strategie MZe do roku 2030. Je třeba rozšířit produkční plochy, což nebude možné bez státní podpory pěstitelů. Nová SZP, resp. domácí Strategický plán, který vláda nedávno schválila, nabízí od roku 2023 bramborářům tři základní aspekty – podporu škrobárenských brambor, podporu integrované produkce konzumních brambor a sektorové intervence. Stávající podpora konzumních brambor jako citlivé komodity bude ukončena.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3