INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

world map 3460549 960 720České firmy se v následujících měsících budou potýkat s důsledky očekávané recese. Kromě zhoršení ekonomických výsledků v návaznosti na rekordně rostoucí inflaci a sníženou poptávku se bude jednat také o omezení investic.

V některých případech může docházet k dočasnému či dokonce trvalému přerušení činnosti. Vedle krátkodobého výhledu upozorňují odborníci z poradenské skupiny Moore Czech Republic také na dlouhodobé dopady hospodářského útlumu. Podniky budou nuceny provést řadu změn v rámci vzdělávání, digitalizace či energetické produktivity, aby si udržely svou dlouhodobou konkurenceschopnost.

Podle odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic se oproti původním plánům v následujících měsících zhorší ekonomické výsledky více než poloviny firem. Mezi hlavní důvody patří především rekordní inflace, kdy meziroční zvýšení spotřebitelských cen dosahovalo v říjnu 2022 15,1 %. „Inflace firmám škodí dvojím způsobem, jednak zvyšuje jejich vstupní náklady a jednak omezuje kupní sílu zákazníků. Firmy tak již nyní čelí snížení poptávky po svých výrobcích či službách, nejvýrazněji toto chování pocítí v první polovině příštího roku,“ uvádí partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Radovan Hauk s tím, že se tuzemská ekonomika nachází na prahu stagflace.

Z krátkodobého hlediska patří mezi další důsledky ekonomického zpomalení také zhoršení provozního financování společností. Podniky budou hledat způsoby, jak ušetřit náklady. Dojde k omezení zbytných nákupů služeb a materiálu, řada z nich bude muset přistoupit k propouštění zaměstnanců. „Stěží můžeme očekávat, že budou firmy v blízké budoucnosti disponovat dostatečnou likviditou na to, aby financovaly své činnosti se stejnou mírou efektivity jako doposud. Jejich platební schopnost se zhorší a současně pro ně bude obtížnější i získávat úvěry, a to hlavně vlivem růstu úroků a opatrnosti bank,“ upozorňuje Radovan Hauk. „Dále můžeme očekávat omezení či odložení strategických investic a v neposlední řadě bohužel i úplné přerušení činnosti u některých firem. Půjde především o finančně slabší menší či středně velké firmy s energeticky náročnými provozy,“ doplňuje.

Investice a změna přístupu k lidským zdrojům

Současné makroekonomická situace bude mít vedle krátkodobých dopadů za následek také změny v dlouhodobém horizontu. Vzhledem k tomu, že se ceny energií nevrátí na úroveň předchozích let, energeticky náročné firmy s podprůměrnou energetickou produktivitou budou muset formou investic realizovat inovativní technologické změny s cílem zvýšit energetickou produktivitu a udržet si tak tržní konkurenceschopnost. „Dlouhodobá konkurenceschopnost a úspěšnost firem bude spojena s orientací na činnosti a zákaznické segmenty s vyšší přidanou hodnotou, u průmyslových podniků bude důležitá orientace na oblast vývoje,“ vysvětluje Radovan Hauk.
Velkou výzvou nejen pro řadu firem, ale také stát, bude personální řízení a změna přístupu k lidským zdrojům. Řada firem bude hledat alternativu ke zdražující se lidské práci v digitálních a automatizovaných řešeních. „V souvislosti s technologickými inovacemi, stárnutím populace a generační výměnou ve firmách budou muset firmy vytvořit podmínky a uvolnit více zdrojů pro upskilling a reskilling zaměstnanců,“ vyhlíží Radovan Hauk. Česká republika navíc oproti vyspělým zemím zaostává v dalším vzdělávání dospělých, v této oblasti patří k nejhorším v EU. „Statistická data jednoznačně potvrzují těsnou korelaci mezi dalším vzděláváním a ekonomickou výkonností země. Vzdělanostní úroveň je současně předpokladem a podmínkou budoucí vyšší produktivity tuzemských firem, udržením konkurenceschopnosti a ekonomického růstu ČR,“ dodává Hauk s tím, že v této souvislosti má významnou roli stát a jeho podpora této oblasti.

S ohledem na demografický vývoj ČR se dá očekávat nejen výrazné zvýšení poptávky po zahraničních pracovnících, ale také častější využívání flexibilnějších forem zaměstnávání jako jsou částečné úvazky či dohody (DPP, DPČ). „Do pracovních procesů tak bude moct být výrazně více zapojena dnes ekonomicky neaktivní část populace, jako jsou senioři či osoby pečující o děti,” uzavírá Radovan Hauk.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3