INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

2023 04 28V prvním čtvrtletí letošního roku v České republice zahájilo podnikatelskou činnost 22 120 živnostníků, tedy o 2 443 více, než ve stejném období loňského roku. Zároveň svou živnost ukončilo 196 379 živnostníků, o 182 tisíc více než loni, což je důsledek zavedení povinných datových schránek. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„Povinné zavedení datových schránek pro živnostníky sice vedlo k růstu počtu těch, kteří živnost ukončili, nicméně řadu lidí od podnikání to neodradilo. Za první tři měsíce začalo podnikat 22 120 osob, což je nejvíce od prvního čtvrtletí roku 2011. Povinnost zřídit si datovou schránku tak vedla k očištění živnostenského podnikání převážně od dlouhodobě neaktivních podnikatelů. Datová schránka pro ně byla komplikací, kterou kvůli nevyužívané živnosti nechtěli podstoupit, a tak radši živnostenské oprávnění zrušili,“ uvedla Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Počet živnostníků, kteří svou činnost ukončili v posledních šesti měsících, se na celkovém počtu registrovaných živnostníků podílel pouhými 0,02 %.
Největší úbytek živnostníků Česká republika zaznamenala v průběhu února, kdy svou činnost ukončilo 103 054 osob. Po zahrnutí počtu nových podnikatelů u nás ubylo jen v únoru 96 829 živnostníků. V březnu vzniklo 7 334 živnostníků, o 1 109 více než v únoru. Podnikatelů, kteří svou činnost v březnu ukončili, je 75 841, tedy méně než v únoru, ale zdaleka nejvíce v porovnání se stejným obdobím v české historii.

Živnostníci ubyli napříč všemi kraji

Nejvíce živnostníků začalo v prvním čtvrtletí podnikat v Praze (4 509), ve Středočeském (2 877) a v Jihomoravském kraji (2 591). Nejvíce živnostníků své podnikání ukončilo rovněž v Praze (22 961), ve Středočeském (23 746) a dále v Moravskoslezském kraji (18 610).
Vzhledem k vysokému počtu zaniklých živnostníků připadl ve všech krajích na 10 zaniklých živnostníků pouze 1 nový, výjimkou je Praha, kde šlo o 2 nové živnostníky.

Příliv ukrajinských živnostníků se ustálil

V prvním čtvrtletí letošního roku se také zmírnil růst počtu ukrajinských živnostníků. Zatímco během loňského roku u nás založilo živnost průměrně 710 živnostníků ukrajinské národnosti měsíčně, letos v prvním čtvrtletí průměr tvoří již jen 475. Oproti období před ruskou invazí na Ukrajinu je to ale stále zhruba dvojnásobek. Zároveň v prvním čtvrtletí začalo podnikat 136 Rusů a 377 Slováků, v obou případech je měsíční průměr nižší než v minulém roce.

V IT zaniklo „pouze“ dvakrát více živnostníků, než jich vzniklo

Z pohledu hlavních odvětví vzniklo nejvíce živnostníků v prvním čtvrtletí ve zpracovatelském průmyslu, a to 3 087. Následovalo stavebnictví s 3 004 novými živnostníky a profesní, vědecké a technické činnosti, kde začalo podnikat 2 561 lidí. Nejvíce živnostníků s podnikáním skončilo v odvětví obchodu (61 363), ve stavebnictví (32 142) a ve zpracovatelském průmyslu (29 116).
Vzhledem k vysokému počtu zániků ubylo živnostníků ve všech odvětvích a ve většině z nich připadli na 10 zaniklých 1 až 2 noví živnostníci. Výjimkou jsou jen informační a komunikační činnosti, kde se počet živnostníků snižoval nejpomaleji. I tak však zde byl počet zaniklých dvojnásobný oproti počtu vzniklých.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3