INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

2023 05 09V dubnu bylo vyhlášeno 44 bankrotů obchodních společností, 398 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 031 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 105 návrhů na bankrot obchodních společností, 439 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 087 návrhů na osobní bankrot.

Oproti březnu se počet bankrotů ve všech kategoriích snížil, u obchodních společností šlo o nejnižší počet bankrotů od prosince 2020. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

„Zatímco v předchozích třech měsících zbankrotovalo vždy přes 60 firem, v dubnu to bylo zhruba o třetinu méně. Je to dáno i tím, že na duben připadly velikonoční svátky, během kterých úřady nejsou aktivní. I tak jde v dlouhodobém porovnání o velmi nízký počet a pro srovnání – před deseti lety bylo běžné, že bankrotovalo více než 100 firem měsíčně,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau a dodává, že kolísání počtu bankrotů v průběhu roku je běžné. Klesající počet bankrotů naznačuje, že firmy mají stále ještě dostatečné rezervy na to, aby se vyrovnaly s nepříznivými ekonomickými podmínkami.

Počet firemních bankrotů se oproti březnu snížil o 18, počet návrhů na bankrot se však zvýšil o 24. U fyzických osob podnikatelů (FOP) se počet bankrotů meziměsíčně také snížil, a to o 91. Počet návrhů na bankrot klesl o 87.
Nejvíce firemních bankrotů bylo v dubnu vyhlášeno v Praze (19) a v Jihomoravském kraji (7). Naopak žádný bankrot firmy nebyl vyhlášen v Libereckém a Plzeňském kraji. Mezi FOP bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském (57) a v Ústeckém kraji (55). Nejméně na Zlínsku a na Pardubicku (shodně 13).

V rámci odvětví bylo nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v obchodu (9), ve zpracovatelském průmyslu (8) a ve stavebnictví (7). Mezi FOP bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno ve stavebnictví (109) a v obchodu (67).
Mezi největší společnosti, u kterých byl v dubnu vyhlášen bankrot, patří společnost MASOPRODEJ s.r.o. z Horní Lidče nebo pražský maloobchod MAMMOTH s.r.o. U obou společností byl v dubnu vydán insolvenční návrh a také vyhlášen bankrot, přičemž v prvním případě byl návrh podán zaměstnanci, zatímco v druhém samotným subjektem. „Společnost Mammoth byla založena už v roce 1991 a ještě před nedávnem bylo její hospodaření v pořádku. Problém nastal až s rozšířením oblasti podnikání o prodej mobilních telefonů na leasing,“ upřesnil Jan Cikler, vedoucí datového oddělení portálu www.informaceofirmach.cz

Přibylo firemních bankrotů

V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno 691 bankrotů firem, o 48 více než o rok dříve. Zároveň bylo podáno 1 025 návrhů na jejich bankrot, o 28 méně než v předešlých 12 měsících. Mezi FOP bylo vyhlášeno 4 904 bankrotů, o 1 123 méně než o rok dříve, a zároveň bylo podáno 5 219 návrhů na jejich bankrot, tedy o 941 méně.
Bankrotem jsou nejvíce ohroženy firmy se sídlem v Ústeckém kraji a v Praze, nejméně ve Středočeském a v Karlovarském kraji. Nejvyšší míru bankrotů vykazují FOP s trvalým bydlištěm v Ústeckém a v Karlovarském kraji, nejnižší pak v Praze a v kraji Vysočina.

Nejohroženějším odvětvím z hlediska bankrotu firem byla doprava a skladování, kde bylo vyhlášeno 28 bankrotů na 10 tisíc společností, a ubytování a stravování s 22 bankroty. Mezi FOP šlo s velkým předstihem o dopravu a skladování, vyhlášeno zde bylo 54 bankrotů na 10 tisíc podnikatelů. Následovalo stavebnictví s 41 a ubytování a stravování s 31 bankroty.
Počet osobních bankrotů v dubnu klesl

V dubnu bylo v České republice vyhlášeno 1 031 osobních bankrotů a podáno 1 087 návrhů na osobní bankrot. Počet osobních bankrotů se tak po třech měsících růstů meziměsíčně snížil o 198 a počet návrhů na osobní bankrot se snížil dokonce o 266.
Nejvíce osobních bankrotů bylo v dubnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (187), v Ústeckém kraji (135) a ve Středočeském kraji (116). Nejméně naopak na Vysočině (31), ve Zlínském (40) a v Pardubickém kraji (41).
Počet osobních bankrotů vyhlášených v první čtyřech měsících klesá již třetím rokem po sobě. Letos to bylo meziročně o 15 % méně, a je to rychlejší pokles než o rok dříve. Totéž platí pro snižování počtu návrhů na osobní bankrot. Domácnosti jako celek se tak navzdory vyšší inflaci nedostávají do výraznějších finančních obtíží.
V posledních 12 měsících se meziročně snížil počet osobních bankrotů ve všech krajích. Nejrychleji to bylo v Jihomoravském kraji, a to o 24 %, a v Moravskoslezském kraji pak o 20 %. Nejnižší pokles zaznamenal Královéhradecký kraj (o 3 %).
V průměru bylo v Česku vyhlášeno v posledních 12 měsících 12 osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel. Nejvíce v Ústeckém kraji (20), nejméně naopak na Vysočině a v Praze, kde byl vyhlášen osobní bankrot u pouze 8 z 10 tisíc obyvatel.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3