INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Roste zpracovatelský průmysl nebo služby, naopak energetika, těžba surovin nebo stavebnictví si pohoršily. Oživení světové ekonomiky prospívá především zpracovatelskému průmyslu a službám, naopak energetika, těžba surovin a stavebnictví si v období končící globální recese spíše pohoršily. Ukázala to Finanční analýza podnikové sféry za 1. pololetí 2010 připravená Ministerstvem průmyslu a obchodu. Svoje výsledky a finanční zdraví teď můžou s nejlepšími firmami nebo s průměrem za odvětví srovnat všechny podniky online na stránkách ministerstva www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/ebita/

"Dobrá kondice se rychle vracela především zpracovatelskému průmyslu, který patří k odvětvím nejcitlivějších na vnější vlivy. Je výrazně závislý na zahraniční poptávce a působí tedy na velmi konkurenčním trhu, přes který k nám předtím světová krize pronikla," vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Podle ministra Kocourka tím ovšem výsledky Analýzy zároveň potvrzují vysokou citlivost a zranitelnost zpracovatelského průmyslu vůči externím vlivům.

Naproti tomu energetika, těžba surovin a stavebnictví zaznamenaly v 1. pololetí 2010 výrazné zhoršení. Firmy tu totiž podnikají převážně na domácím trhu, a jsou tedy s vnějším světem svázané daleko méně. "V roce 2009, tedy v době recese, přitom byla situace přesně opačná – efektivnost zpracovatelského průmyslu se výrazně propadla, zatímco energetika, těžba surovin a stavebnictví jakoby žádnou krizi nevnímaly," dodal ministr Kocourek.

Ve stavebnictví se v roce 2010 už začala projevovat úsporná opatření vlády. Znamenalo to pokles objemu veřejných zakázek a také tlak na snižování cen. Také energetika měla v době krize v roce 2009 příznivější příjmy než v roce 2010. Ve službách si dlouhodobě vedou velmi dobře společnosti podnikající v informačních a komunikačních technologiích.

Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu slouží k identifikaci hlavních předností firmy i nejpalčivějších problémů, které pomůže odhalit, a tím představuje prvním krok k jejich řešení. Je východiskem pro formování a určení podnikové strategie. Diagnostika je výsledkem spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu s Vysokou školou ekonomickou. Datovou základnu pro srovnání tvoří statistická data ČSÚ a výpočty Ministerstva průmyslu a obchodu.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE