INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Kuřáky čeká opravdový šok. Po prázdninách už si v trafice nekoupí oblíbenou značku cigaret, ale jen krabičku s odstrašujícími obrázky. V České republice začne platit nový zákon o tabákových výrobcích, jehož smyslem je ještě více varovat spotřebitele před zdravotními následky kouření. O připravenosti výrobců, distributorů a prodejců na tuto revoluční změnu legislativy jsme hovořili s jednatelem společnosti Imperial Tobacco ČR Ing. Kamilem Provazníkem.

Proč dochází v České republice k takovým změnám v prodeji tabákových výrobků?

Máme povinnost převzít, tak jako všechny členské státy EU, evropskou legislativu. Nová tabáková směrnice byla přijata Evropskou unií 20. 5. 2014 a jednotliví členové dostali dva roky na to, aby ji zapracovali do své národní legislativy. Zatím v České republice stále neplatí, určité zdržení se však netýká jen nás, ale poloviny evropských zemí. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích, v němž je směrnice EU zapracována, bude v ČR účinný od 7. září letošního roku. Od tohoto data se budou v obchodech prodávat cigarety jen s velkým zdravotním varováním. Musí pokrýt nejméně 65 % plochy krabičky.

Jak bude nové zboží vypadat?

Grafika se naprosto změní. Varování bude kombinované, složené z textu a odpuzujícího obrázku. Varovná upozornění budou rotovat, po roce se musí vyměnit. Výrobce je bude vybírat z knihovny, která nyní obsahuje 36 různých kombinací. Česká tabáková směrnice přejímá evropskou legislativu v poměru jedna ku jedné. Některé státy, např. Velká Británie, jdou však ještě dál a výstraha zabírá plnou plochou. Systém je založen na podobném principu jako u spotřební daně. Tam EU stanovuje pouze minimální sazby, jednotlivé členské státy je mohou zvýšit.

Cigarety v trafice tedy budou vypadat úplně jinak. Místo charakteristického loga té které značky uvidí zákazník rakovinou zdevastované plíce, znetvořená ústa, a podobně. Co na to říká tabákový průmysl? Vždyť nebude ani dostatečný prostor pro potřebné informace o výrobku.

Domáháme se práv duševního vlastnictví v případech, ve kterých nám je naprosto znemožněno komunikovat jakýmkoli způsobem samotnou značku výrobku, jako například v Austrálii. Odborná diskuze se tam vede už tři roky, zatím bez konečného verdiktu. Do sporu vstoupila i Světová obchodní organizace WTO.

Projeví se tato opatření na spotřebě tabákových výrobků?

Cigarety se zastrašujícími obrázky už nejsou žádnou novinkou, například v Belgii se prodávají deset let. Změna spočívá pouze v unifikovaném rozsahu varování, tedy v 65 % plochy, v určené velikosti a fontu písma. Obecně se dá říci, že drastická opatření proti kouření vedou ke zvyšování podílu nelegálního, nezdaněného zboží na trhu. Zjišťujeme, že spotřeba cigaret ročně klesá mezi jedním a dvěma procenty. Ale do jaké míry se na tom podílí zdravotní varování, je těžké posoudit. S ním totiž obvykle přichází i další opatření proti kouření, např. zvyšování daňové zátěže, omezování reklamy a podobně.

Dřív byla tabáková reklama nepřehlédnutelná téměř všude, v současnosti platí velmi přísná pravidla. Ovlivnila počty kuřáků, nebo ne?

Vzpomeňte si na situaci v socialistickém Československu, kdy se cigarety nepropagovaly vůbec. Po roce 1989 se naopak reklama neomezovala, vládla naprostá svoboda. Nyní je povoleno inzerovat jen v místě prodeje. Osobně si myslím, že vliv reklamy se přeceňuje. Je důležitá pro výběr značky cigarety, ale méně podstatná pro rozhodnutí kouřit, nebo ne.

Co se stane s nabídkou tabákových výrobků v září 2016, až u nás začne platit novelizovaný zákon o potravinách a tabákových výrobcích?

Staré zásoby zboží bez unifikovaného varování se budou doprodávat. Na to mají výrobci, distributoři a prodejci tříměsíční lhůtu. Pak už se nesmí nikde objevit, neprodané cigarety se musí zničit. V tomto smyslu jsem optimista. Už jsme se naučili s předzásobením pracovat, správně odhadnout tříměsíční spotřebu. U kolků totiž platí stejné pravidlo. Uvědomme si, že za poslední dva roky se takový systém doprodeje uplatní už počtvrté.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Skoro půl miliardy nebo nic

    Případ s elektronickými dálničními známkami mnohé vypovídá o tom, jak se v české kotlině nakládá s penězi (daňových poplatníků). Příležitost, jak na zakázce vydělat 400 milionů korun, si pochopitelně nemohli nechat ujít „šmejdi“ - ne ti, co kradou tisíce, ale desítky a stovky milionů. Jenže tentokrát to jaksi nevyšlo. Ozvali se totiž programátoři, kteří se nabídli, že fungující systém stvoří zadarmo. A vláda, respektive její premiér, mohl ukázat, že si s korupcí briskně poradí a vyhodil (ne)odpovědného ministra dopravy. Udělal další chytrý tah. Schopného Karla Havlíčka pověřil i řízením uvolněného resortu. Ještě by se mi líbilo, aby se na výplatě ušetřilo nejen za 1 ministra, ale aby zeštíhlil celý resortní aparát.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE