INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Kuřáky čeká opravdový šok. Po prázdninách už si v trafice nekoupí oblíbenou značku cigaret, ale jen krabičku s odstrašujícími obrázky. V České republice začne platit nový zákon o tabákových výrobcích, jehož smyslem je ještě více varovat spotřebitele před zdravotními následky kouření. O připravenosti výrobců, distributorů a prodejců na tuto revoluční změnu legislativy jsme hovořili s jednatelem společnosti Imperial Tobacco ČR Ing. Kamilem Provazníkem.

Proč dochází v České republice k takovým změnám v prodeji tabákových výrobků?

Máme povinnost převzít, tak jako všechny členské státy EU, evropskou legislativu. Nová tabáková směrnice byla přijata Evropskou unií 20. 5. 2014 a jednotliví členové dostali dva roky na to, aby ji zapracovali do své národní legislativy. Zatím v České republice stále neplatí, určité zdržení se však netýká jen nás, ale poloviny evropských zemí. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích, v němž je směrnice EU zapracována, bude v ČR účinný od 7. září letošního roku. Od tohoto data se budou v obchodech prodávat cigarety jen s velkým zdravotním varováním. Musí pokrýt nejméně 65 % plochy krabičky.

Jak bude nové zboží vypadat?

Grafika se naprosto změní. Varování bude kombinované, složené z textu a odpuzujícího obrázku. Varovná upozornění budou rotovat, po roce se musí vyměnit. Výrobce je bude vybírat z knihovny, která nyní obsahuje 36 různých kombinací. Česká tabáková směrnice přejímá evropskou legislativu v poměru jedna ku jedné. Některé státy, např. Velká Británie, jdou však ještě dál a výstraha zabírá plnou plochou. Systém je založen na podobném principu jako u spotřební daně. Tam EU stanovuje pouze minimální sazby, jednotlivé členské státy je mohou zvýšit.

Cigarety v trafice tedy budou vypadat úplně jinak. Místo charakteristického loga té které značky uvidí zákazník rakovinou zdevastované plíce, znetvořená ústa, a podobně. Co na to říká tabákový průmysl? Vždyť nebude ani dostatečný prostor pro potřebné informace o výrobku.

Domáháme se práv duševního vlastnictví v případech, ve kterých nám je naprosto znemožněno komunikovat jakýmkoli způsobem samotnou značku výrobku, jako například v Austrálii. Odborná diskuze se tam vede už tři roky, zatím bez konečného verdiktu. Do sporu vstoupila i Světová obchodní organizace WTO.

Projeví se tato opatření na spotřebě tabákových výrobků?

Cigarety se zastrašujícími obrázky už nejsou žádnou novinkou, například v Belgii se prodávají deset let. Změna spočívá pouze v unifikovaném rozsahu varování, tedy v 65 % plochy, v určené velikosti a fontu písma. Obecně se dá říci, že drastická opatření proti kouření vedou ke zvyšování podílu nelegálního, nezdaněného zboží na trhu. Zjišťujeme, že spotřeba cigaret ročně klesá mezi jedním a dvěma procenty. Ale do jaké míry se na tom podílí zdravotní varování, je těžké posoudit. S ním totiž obvykle přichází i další opatření proti kouření, např. zvyšování daňové zátěže, omezování reklamy a podobně.

Dřív byla tabáková reklama nepřehlédnutelná téměř všude, v současnosti platí velmi přísná pravidla. Ovlivnila počty kuřáků, nebo ne?

Vzpomeňte si na situaci v socialistickém Československu, kdy se cigarety nepropagovaly vůbec. Po roce 1989 se naopak reklama neomezovala, vládla naprostá svoboda. Nyní je povoleno inzerovat jen v místě prodeje. Osobně si myslím, že vliv reklamy se přeceňuje. Je důležitá pro výběr značky cigarety, ale méně podstatná pro rozhodnutí kouřit, nebo ne.

Co se stane s nabídkou tabákových výrobků v září 2016, až u nás začne platit novelizovaný zákon o potravinách a tabákových výrobcích?

Staré zásoby zboží bez unifikovaného varování se budou doprodávat. Na to mají výrobci, distributoři a prodejci tříměsíční lhůtu. Pak už se nesmí nikde objevit, neprodané cigarety se musí zničit. V tomto smyslu jsem optimista. Už jsme se naučili s předzásobením pracovat, správně odhadnout tříměsíční spotřebu. U kolků totiž platí stejné pravidlo. Uvědomme si, že za poslední dva roky se takový systém doprodeje uplatní už počtvrté.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Představy a realita

    Inovují malé a střední firmy. V korporacích bývá silný byrokratický aparát, jenž se postará o to, aby dobré nápady nešly zavést do praxe, nebo se jejich implementace nekonečně táhla. Tvrdí to místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Ing. Karel Dobeš, a má samozřejmě pravdu. A jak dodává jeho kolegyně Pavla Břečková, inovace je otázka přežití. Proto mohou menší podnikatelé konkurovat gigantům s obrovským kapitálem a dlouhou tradicí. Je zajímavé, že z nedávného průzkumu vyšlo zjištění, podle něhož 44 procent dotázaných nikdy nevyužije v podnikání robotizaci a digitalizaci. Ovšem v praxi se ukazuje, že nějakou formu digitálních technologií už uplatňují téměř všichni. Někdy, zdá se, sama realita překonává naše představy.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Visegrádský patentový institut a Smlouva o patentové spolupráci 28. srpen 2019

Jak získat patentovou ochranu v zahraničí za využití řízení podle mezinárodní Smlouvy o patentové spolupráci bylo naznačeno v článku, který byl na tomto místě uveřejněn minulý měsíc. Zdůrazněnými výhodami popsaného systému bylo zejména získání času na přípravu a rozhodování, zda, a ve kterých státech, usilovat na základě jediné podané patentové přihlášky o patentovou ochranu. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE