INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem
Blíží se čas, kdy někteří plátci DPH budou muset začít řešit, jak vstoupit do Elektronické evidence Tržeb. Co je čeká a co řeší a o čem se příliš nemluví, nastínila místopředsedkyně Komory certifikovaných účetních, Zuzana Pšeničková.

Prvně do EET vstoupí plátci DPH, kteří provozují stravovací a ubytovací služby, ti se mohou začít registrovat tři měsíce před plánovaným spuštěním projektu, tzn. od 1. 9. 2016 mohou žádat na místně příslušných finančních úřadů o přidělení unikátních přístupů do EET. V té době by už ovšem měli mít vyřešeno technické řešení, tzn. jaké prostředky budou pro komunikaci v EET využívat. Od získání přístupů do EET budou již moci testovat a ladit skutečný provoz. Nicméně možná bude pro mnohé překvapením, že do EET spadají nejen platby v hotovosti, stravenkami a jinými obdobnými „ceninami“, ale i platby platební kartou přes platební teminál, nebo dokonce platby kartou přes platební brány.

„Platby kartou přes platební brány budou velkým oříškem, neboť podnikatel vidí uskutečnění platby až na výpise z banky, tudíž dochází k časové prodlevě mezi okamžikem uskutečnění platby a okamžikem připsání platby na účet, která může být i několik dnů, přesto plátce DPH musí vystavit doklad v EET nejpozději v okamžik uskutečnění platby. Takže se bude zřejmě běžně stávat, že plátci DPH budou generovány doklady automaticky po zadání volby, že bude placeno prostřednictvím platební brány, a pokud k platbě nakonec nedojde, budou muset být tyto platby stornovány,“ tvrdí Ing. Zuzana Pšeničková, CAE - místopředsedkyně Komory certifikovaných účetních.

Předmětem EET má být například i spropitné placené v restauracích, a proto by i na toto spropitné měly být vystaveny doklady v systému EET. Za zmínku určitě stojí i to, že pokud stravovací služby poskytuje nějaká „nezisková organizace“ v rámci své hospodářské činnosti (např. fotbalový spolek, který na fotbalových zápasech prodává občerstvení v podobě grilovaných klobás, točí pivo apod.), je tato činnost podnikatelskou. V takovém případě se bude muset i tato „nezisková organizace“ zaregistrovat do EET. Výjimku mají pouze „neziskové organizace“, které tuto činnost mají pouze jako „drobnou podnikatelskou činnost“. Přesná definice „drobné podnikatelské činnosti“ ovšem zatím chybí. Současní plátci DPH, kteří jako první vstoupí do systému EET, musí nejenom znát, ale rovněž splnit řadu úkonů a podmínek.

Přestože EET není zcela účetní problém, jeho zavedení nemění žádné účetní předpisy nebo postupy, nepřímo dopadá i do účtáren, neboť se může významně zvýšit objem opravných daňových dokladů, např. z důvodu neuskutečněných plateb přes platební brány apod. Účetní budou muset nastavit nové kontrolní mechanismy tak, aby měli jistotu, že veškeré doklady, které jsou v EET, budou i v daňové evidenci apod. Přestože je EET prvotně administrativně-technická záležitost, Komora certifikovaných účetních doporučuje celý postup konzultovat i s kvalifikovanými účetními, kterých se EET nepřímo taktéž dotýká a kteří v tuto dobu jsou již s jeho problematikou seznámeni a jsou schopni případně svým klientům/zaměstnavatelům poradit vhodná řešení.
 
Markéta Kohoutková
Komora certifikovaných učetních

Slovo ke dni

  • Klimatický balíček přijde draho

    Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů stoupne během příštích deseti let na 22 procent. Letos má dosáhnout 15,6 % z veškeré spotřebované energie. Pro někoho je tento cíl málo smělý. Jenže, jak uvedl ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, každé procento nad hodnotu 20 % si vyžádá podporu 30 miliard korun. Odhaduje se, že z veřejných prostředků půjde na obnovitelné zdroje až 900 miliard Kč. Mám v dobré paměti ujišťování ekologů, že postupně se náklady na „čistou“ energii budou snižovat, až budou srovnatelné s ostatními. Zatím to vypadá, že daňový poplatník, podnikatel i běžný spotřebitel, bude obnovitelné zdroje dotovat čím dál víc. A pak je tu druhý problém: Už dlouho víme, že obnovitelné zdroje, například používání řepky v dopravě, může být spíš na škodu než ve prospěch přírody i lidí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE