INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

V květnu příštího roku vejde v platnost nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, tzv. General Data Protection Regulation neboli GDPR. Povinné firmy a instituce by podle odborníků neměly podceňovat přípravné práce. Za porušení hrozí viníkům pokuty až 20 milionů eur, případně 4 % z jejich obratu.

Koho se nařízení týká

Nové nařízení, které nahrazuje a rozšiřuje zákon o ochraně osobních údajů, se dotkne každého subjektu, který zpracovává osobní údaje občanů EU a zároveň posílí práva těchto občanů. Nařízení současně mění tradiční pojetí osobních údajů a přidává k nim několik nových kategorií – například IP adresa, lokalizační údaje, informace o nákupech či užívaných službách,“ shrnuje Jakub Kejval, odborník na kybernetickou bezpečnost z inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas, která poskytuje klientům v oblasti GDPR komplexní odborné poradenství.

Jak se na GDPR připravit

Projekt na zajištění souladu s GDPR je časově náročný a je vhodné s ním začít co možná nejdříve. „Zejména je nutné, aby správci osobních údajů zajistili splnění rozšířené informační povinnosti. To v praxi znamená, aby jim držitelé osobních údajů dali souhlas ke zpracování dat v rozsahu, který odpovídá nové regulaci. Mezní termín dokončení projektu je 25. května 2018,“ zdůrazňuje advokát Josef Aujezdský z eAdvokacie.cz.

Základní pilíře projektu

Jaroslav Látal, IT manažer a jednatel společnosti Digi Office, shrnuje celý projekt do několika kroků. „Analýzou stávajícího stavu firmy a instituce prověří, s jakými daty pracují a kdo k nim má přístup. Dále zajistí soulad již zpravovaných osobních údajů s novými podmínkami. Poté zavedou příslušná technická a organizační opatření, která zajistí trvalý soulad s požadavky na GDPR, včetně zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů. Posledním krokem bude samotný provoz, během něhož bude třeba sledovat plnění zavedených opatření, a to zejména za účelem včasného odhalení narušení bezpečnosti.“

Čím začít

Dobrý předpoklad ke splnění požadavků GDPR mají firmy, které implementovaly certifikát ISO 27000. „Na osobní údaje lze totiž pohlížet jako na citlivá data, které certifikované organizace chrání, což se týká lidí, procesů i technologií. Pravidelným auditem mohou firmy prokázat, že provedly nezbytná opatření vedoucí k bezpečnosti informací. Je však třeba připomenout, že GDPR má proti ISO 27000 více požadavků, zejména pak na souhlas se zpracováním osobních údajů v širším pojetí, který je klíčový,“ uzavírá Jakub Kejval ze společnosti Bureau Veritas.

(tz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovo ke dni

  • Železnice na křižovatce

    O vstupu konkurence na české koleje se mluví už hodně dlouho. Uběhly tři desetiletí a situace stále stejná. Na dálkových i regionálních tratích stále vládne národní dopravce, ostatní jen paběrkují. Nejde o to, aby České dráhy nahradil někdo jiný. Změnit se má úroveň železniční dopravy, která stále pokulhává za silniční. S příchodem Student Agency dostaly autobusy lepší vybavení a přeprava cestujících vyšší kvalitu. Nejen u Radima Jančury, ale postupně také u konkurenčních dopravců. Nyní Jančura slibuje, že zlepší úroveň dopravy také na regionální úrovni, všude tam, kde budou jezdit jeho vlaky. Internetem to má začít a dalšími přidanými službami pokračovat. Věřme, že ani ostatní se nebudu chtít nechat zahanbit a nabídnou cestující veřejnosti železnici hodnou 21. století. Čekání už bylo dlouhé dost a mělo by konečně skončit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Jak je to dnes s výukou základů ochrany duševního vlastnictví v České republice? 16. duben 2019

Výuka základů ochrany duševního vlastnictví, zejména se zaměřením na ochranu průmyslového vlastnictví, není ve vzdělávacím systému v ČR až na výjimky pevně a systematicky zakotvena. V tomto smyslu je třeba vyzdvihnout iniciativu představitelů škol a vyučujících na všech úrovních, kteří v rámci možností tuto výuku realizují a seznamují žáky, studenty a posluchače se základními principy ochrany duševního vlastnictví. Snahou Úřadu průmyslového vlastnictví je všemi dostupnými prostředky podpořit každou aktivitu v tomto směru formou konzultací, kurzů i výukovými materiály.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE