INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

UniqaSoučástí změn, které nabydou účinnosti letos v červenci, je mimo jiné i ukončení výplaty státního příspěvku těm lidem, kteří si v penzijních fondech spoří, ale již mají současně přiznanou starobní penzi. A to platí i pro důchodce, kteří stále ještě pracují.

UNIQA nyní formou veřejného příslibu připravila vyrovnání pro své klienty, jichž se to týká.

„Státní příspěvek byl pro velkou část střadatelů na penzi hlavní motivací účastnit se III. pilíře. Po změnách, které jsou platné od letošního roku, je výhoda státního příspěvku více cílená. V praxi to znamená zároveň zrušení státního příspěvku pro klienty pobírající starobní důchod. UNIQA se snaží na změny reagovat. Proto jsme se rozhodli zavést kompenzaci pro naše klienty jako poděkování za dlouholetý vztah. Od 1.července budeme ušlý státní příspěvek věrným klientům se starobním důchodem po určitou dobu dorovnávat,“ vysvětluje motivy zavedení takového vyrovnání Pavel Souček, ředitel pro bankopojištění, penzijní a investiční zákazníky finanční skupiny UNIQA.

UNIQA se formou veřejného příslibu zaváže poskytnout účastníkovi věrnostní odměnu spočívající v kompenzaci zrušeného státního příspěvku, přičemž nárok na tuto odměnu vzniká při současném splnění dále uvedených podmínek:

 • Klient má s UNIQA penzijní společností uzavřenou platnou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření (DPS) nebo penzijním připojištění (PP) se státní podporou.
 • Klientovi byl přiznán starobní důchod z důchodového pojištění (l. pilíř) čímž ztrácí s účinností od 1. 7. 2024 nárok na státní příspěvek podle § 13 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
 • Klientovi není ze smlouvy o DPS nebo o PP vyplácena UNIQA penzijní společností žádná penze a nemá o ni ani požádáno.
 • Klient má na svém penzijním účtu vedeném u UNIQA penzijní společnosti naspořeno nejméně 300 000 korun.
 • Měsíční příspěvek klienta na smlouvě DPS nebo PP v UNIQA penzijní společnosti činí alespoň 300 korun.

Věrnostní odměna bude vyplácena účastníkovi platného DPS nebo PP UNIQA od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2025, a to připsáním na účet na kvartální bázi.
Podmínky pro určení výše odměny:

 • u smluv DPS nebo PP, které nabyly účinnosti do 31. 12. 2023, je určující výše státního příspěvku v lednu 2024;
 • u smluv DPS, které nabyly účinnosti v období od 1.1. 2024 do 30. 6. 2024, je určující výše prvního připsaného státního příspěvku;
 • u smluv, které nabyly účinnosti od 1. 7. 2024 a později, je určující výše státního příspěvku vypočtená na základě prvního příspěvku účastníka, a sice podle pravidel pro výpočet státního příspěvku platných a účinných do 30. 6. 2024.

Výsledná výše věrnostního odměny pak bude rovna násobku částky odpovídající státnímu příspěvku stanovenému podle předchozího odstavce a počtu měsíců, ve kterých účastník splnil všechny podmínky pro vyplacení věrnostní odměny.

Účastníci DPS nebo PP nemusí o kompenzaci žádat – UNIQA na základě informací od Ministerstva financí o osobách se státní starobní penzí sama ověří i splnění výše uvedených podmínek a provede přidělení věrnostní odměny.

Přehledný souhrn letošních změn vyplývajících z novelizace zákonů o DPS a PP a o dani z příjmu
Kromě výše popsaného zrušení státního příspěvku u PP či DPS pro důchodce jsou od 1. 7. 2024 platné i další podstatné změny:

 • Nově lze získat státní příspěvek pouze při měsíčním vkladu alespoň 500 korun. Státní příspěvek bude v tomto případě tvořit 20 % z výše příspěvku účastníka DPS či PP.
 • Maximální státní podpora 340 korun měsíčně náleží střadateli, ukládá-li alespoň 1 700 korun měsíčně.
 • Nejvyšší státní podpora činí tedy maximálně 12 x 340 korun, tj. 4 080 korun ročně.

Od počátku letošního roku platí rovněž:

 • Je zvýšena částka, kterou si bude moci účastník uplatnit při odpočtu ze základu daně. Celkový limit pro všechny daňově podporované produkty spoření na stáří a pro pojištění dlouhodobé péče činí 48 000 korun. U DPS a PP lze takto uplatnit vklady přesahující částku spojenou se státním příspěvkem (tj. od 1. 7. nad 1 700 korun měsíčně, u pracujícího důchodce lze odečíst celý vklad).
 • U smluv DPS sjednaných od začátku roku 2024 je třeba pro nárok na výplatu penze spořit 120 měsíců (10 let; dříve 5 let). V případě předčasné výplaty se vrací přiznaná státní podpora i daňová zvýhodnění.
 • Od začátku roku 2024 lze přejít přímo z PP u jedné penzijní společnosti do DPS u jiné penzijní společnosti. Smlouva u původní penzijní společnosti musí být ukončena nebo přerušena.
 • Při jednorázové výplatě vyrovnání z DPS se ruší zdanění příspěvku zaměstnavatele. Dojde-li k výplatě před splněním podmínek pro jednorázové vyrovnání (nejčastěji při předčasném ukončení smlouvy s odbytným), vzniká povinnost příspěvky zaměstnavatele a dosud uskutečněné daňové odpočty dodanit.

(tz)

Slovo ke dni

 • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

  Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

  Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3