INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

LKV době, kdy se komunikace s umělou inteligencí stává novým standardem, objevujeme, jak vylepšit podnikání a jak se odlišit od konkurence. Co to ale vlastně znamená, jak se AI projevuje v praxi? Na to nám odpověděla PhDr. Ladislava Knihová, Ph.D., MBA, autorka knihy AI Marketing Playbook: Jak ChatGPT a umělá inteligence mění svět marketingu, kterou vydal Nakladatelský dům Grada.

Jaké oblasti lidské činnosti se v blízké budoucnosti nejvíce dočkají pozitivního vlivu umělé inteligence, s níž se stále více sžíváme a která již prokazatelně přispívá k růstu a zlepšování kvality v mnoha odvětvích?

Oblasti podnikání, které se nejprve dočkají transformace díky umělé inteligenci, zahrnují především sektory, v nichž je možné automatizací a analýzou velkého množství dat dosáhnout značného zlepšení efektivity a nastartovat inovace. Mezi první předvoj patří: zdravotnictví – zde má AI velký potenciál zásadně změnit diagnostiku, personalizovanou medicínu a monitorování pacientů, což povede ke zvýšení přesnosti diagnóz a efektivitě léčby. Dále to jsou finanční služby – zde již dnes AI prokazuje neocenitelné služby od odhalování podvodů přes automatizované investiční poradenství až po personalizované bankovnictví, což představuje významnou příležitost pro zvýšení efektivity a zákaznické spokojenosti. Samozřejmě ve výrobě mohou podniky díky využití AI v prediktivní údržbě a v optimalizaci výrobních procesů snížit náklady, zvýšit produktivitu a zlepšit bezpečnost práce.

Významným oborem je z tohoto pohledu marketing a prodej – personalizace zákaznického zážitku, automatizace marketingových kampaní, analýza spotřebitelského chování a kontinuální zlepšování zákaznické zkušenosti jsou oblasti, které již dnes v marketingu hrají klíčovou roli, avšak díky AI a zpracování enormně většího rozsahu dat budou marketéři přijímat zodpovědná rozhodnutí na základě mnohem přesnějších podkladů. Zapomenout nelze ani na logistiku a dodavatelské řetězce – díky optimalizaci logistických operací a řízení dodavatelských řetězců s pomocí AI budou moci podniky zlepšit efektivitu distribuce a snížit náklady. A v neposlední řadě připomeňme IT bezpečnost – díky AI rozpoznáme hrozby mnohem dříve, než tomu bylo dříve, a díky automatické reakci na bezpečnostní incidenty nám AI pomůže posílit obranu proti kybernetickým útokům. V těchto a mnoha dalších oblastech umělá inteligence nabízí podnikatelům nejen možnost zvýšení konkurenceschopnosti, ale také otevírá dveře k novým podnikatelským příležitostem. Integrace AI do podnikové strategie se tak stává klíčovým krokem k udržení a zvýšení prosperity ve světě, který se nám dynamicky mění doslova před očima.

Všude tam, kde se zpracovává nepřeberné množství dat, se AI uplatní a již uplatňuje velmi dobře. Marketing je ale hodně o nápadech, zážitcích. Bude mít AI také zde své místo?

Ano, i v marketingu, který se tradičně opírá o kreativitu a schopnost vytvářet jedinečné zážitky, si umělá inteligence nachází své nezastupitelné místo. Dnešní zákazník je tak trochu zhýčkaný na míru šitou péčí a očekává, že bude oslovován přesně podle svých potřeb a preferencí, aniž by přitom ztrácel drahocenný čas procházením nepřeberného množství informací. AI se tak stává klíčovým nástrojem v rukou marketérů, kteří chtějí vyhovět těmto požadavkům, a to s dosud nevídanou přesností. AI dokáže analyzovat obrovské objemy dat o chování a preferencích zákazníků, což umožňuje vytvářet vysoce personalizovaný obsah, který zákazníka nejen osloví, ale i zaujme, a v nejlepším případě přiměje k akci. Dovednost umné a daty podložené personalizace marketingového sdělení a vytváření poutavé zákaznické zkušenosti je obzvláště cenná v době, kdy máme k dispozici aktuální data o postoji Čechů k tradiční reklamě. Výzkum České marketingové společnosti Češi a reklama 2024 z autorské dílny doc. Ing. Jitky Vysekalové, Ph.D., uvádí: „Vezmeme-li srovnání za posledních deset let, tak zatímco v roce 2013 nesnášelo reklamu 15 % populace, v současné době je to již 21 %. Celkově také vzrůstá počet těch, kteří sice vyjadřují osobní negativní postoj, ale uznávají její důležitost pro ekonomiku a z 11 % milovníků reklamy zůstala jen 4 %.“ Výzkum realizovala společnost ppm factum, a.s.

Na pozadí těchto aktuálních dat si uvědomujeme, že AI otevírá dveře k novým formám marketingu, jako jsou obsahový marketing, edukační marketing, a především zážitkový marketing. Tyto oblasti marketingu usilují o vytváření styčných bodů pro komunikaci zákazníka se značkou, které jsou založeny na jeho přímém zapojení a poskytují množství příležitostí pro interakci.

Využití umělé inteligence v marketingu také napomáhá kreativitě tím, že odstraňuje rutinní a časově náročné úkoly, čímž marketérům uvolňuje prostor pro kreativní procesy. AI pomáhá odhalovat nejen aktuální trendy, ale i indivi­duální potřeby zákazníků, což umožňuje vytvářet kampaně, které jsou nejen přesně cílené, ale také vysoce kreativní a osobní. Díky tomu je marketing schopný lépe reagovat na potřebu „být správně viděn“, a to i v dnešní přesycené mediální krajině. V konečném důsledku se umělá inteligence stává nepostradatelným partnerem pro marketéry, kteří chtějí zaujmout a udržet si pozornost výjimečně náročných a velmi dobře informovaných zákazníků dnešní doby. S pomocí AI mohou podniky nejen efektivněji komunikovat se svými zákazníky, ale také nabízet zcela nové, personalizované a zapamatovatelné zážitky, které zákazníci očekávají.

Bude se měnit obsah a formáty reklamních kampaní? Na co začnou marketéři sázet?

webkniha1Budoucnost reklamy s využitím marketingu založeného na umělé inteligenci (AI) se jeví jako vzrušující a plná příslibů. S rostoucím využíváním AI v reklamě mohou firmy zlepšovat své marketingové kampaně a poskytnout zákazníkům personalizovanější zážitky. Marketingové nástroje poháněné AI dokážou analyzovat obrovské množství dat o zákaznících a pomoci marketérům zlepšit cílení, formulaci marketingového sdělení a celkový výkon kampaně.

Mezi nově se objevujícími nástroji marketingu AI patří inteligentní chatboti, hlasoví asistenti a systémy pro doporučování zboží nebo služeb. Tyto nástroje mohou zákazníkům poskytovat pomoc v reálném čase, personalizovaná doporučení a bezproblémový nákupní zážitek. Navíc nástroje pro tvorbu obsahu poháněné AI mohou generovat vysoce kvalitní obsah za zlomek času i nákladů ve srovnání s tradičními metodami.

Stejně jako u jakéhokoli technologického pokroku existují potenciální rizika a výzvy, které je třeba vždy zvažovat. Marketingové nástroje AI musí být vždy používány eticky, transparentně a se zřetelem na soukromí zákazníků. Musí být také sledovány a řešeny nezamýšlené důsledky používání AI v reklamě, jako je upevňování předsudků nebo poskytování zavádějícího obsahu.

Celkově je budoucnost reklamy a marketingu s využitím AI nadějná. Může firmám pomoci inovovat jejich marketingové strategie, vytvářet lepší zážitky pro zákazníky a nákladově efektivněji dosahovat stanovených cílů. Tím, jak technologie poháněné AI postupují ve svém vývoji a stávajíce se dostupnějšími, více firem a živnostníků může těžit z jejich výhod a poskytovat lepší hodnotu svým zákazníkům.

Zkušený marketér by souhlasil, že jeho obor je rovněž o obrovském balíku dat, měření výsledků, porovnávají se zobrazení, hypertexty, klíčová slova, ochota a připravenost spotřebitelů nakupovat, jejich znalosti i okolnosti spontánního rozhodování... Kde již v tomto směru AI bezpečně a dobře funguje?

Umělá inteligence již nyní bezpečně a účinně funguje v řadě oblastí marketingu, kde se zpracovávají velké objemy dat a kde je klíčová přesná analýza a personalizace. Jednou z oblastí, kde AI exceluje, je analýza chování zákazníka a jeho zákaznická cesta. AI dokáže identifikovat vzorce v chování zákazníků, predikovat budoucí chování a poskytovat cenné informace vyplývající z interpretace těchto dat, které pomáhají přizpůsobovat marketingové strategie a kampaně tak, aby co nejvíce rezonovaly s cílovými zákazníky.

V oblasti měření výsledků a optimalizace kampaní AI umožňuje analýzu výkonu marketingových aktivit v reálném čase. Díky tomu mohou marketéři rychle identifikovat, které aspekty kampaně fungují a které ne, a podle toho budou moci přizpůsobit své strategie. Dnes hovoříme o rychlé iteraci (tj. testování a upravování) a optimalizaci marketingových kampaní, což vede k efektivnějšímu využití rozpočtu, protože investice jsou cíleně směrovány do těch aktivit, které skutečně přinášejí výsledky, a zároveň umožňují dosahovat lepších výsledků díky neustálému zlepšování a přesnějšímu cílení kampaní.

Nechci zacházet do příliš velkých podrobností, ale je potřeba ještě zmínit i roli klíčových slov v marketingových textech a SEO (Search Engine Optimization – optimalizaci pro vyhledávače). AI zde hraje klíčovou roli v analýze a výběru klíčových slov, které nejefektivněji zvyšují viditelnost v organickém vyhledávání, což znamená, že se naše firma zobrazuje vysoko ve vyhledávačích bez nutnosti placené reklamy. Algoritmy umělé inteligence dokážou analyzovat obrovské množství dat o tom, jak lidé hledají informace online, a identifikovat trendy a vzorce, které mohou marketingovým odborníkům pomoci lépe tvořit obsah a cílit správným směrem.

AI také umožňuje pokročilou segmentaci publika a personalizaci obsahu na základě historických dat o chování zákazníků, jejich preferencí a interakcí. To vede k vyšší angažovanosti, zvýšené míře konverze (ať už je to nákup, nebo registrace k odběru firemního newsletteru apod.) a celkově lepším marketingovým výsledkům.

Pro podnikatele znamená využití AI v marketingu možnost nejen zlepšit výkon svých kampaní, ale i hlouběji porozumět svým zákazníkům a efektivněji reagovat na jejich potřeby. V dnešní konkurenční době je schopnost rychle se adaptovat a poskytovat přesně to, co zákazník očekává, zásadní pro udržení a rozvoj podnikání.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

pokračování rozhovoru v dubnovém čísle Prosperity

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3