INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Obrovské tempo vývoje umělé inteligence nadále pokračuje. Jen v loňském roce do něj soukromé subjekty celosvětově investovaly 96 miliard dolarů. České firmy se do toho však zatím příliš nehrnou.

Podle dat ČSÚ vloni používalo technologie umělé inteligence pouhých 6 % českých podniků. Pomoci by jim měl nový dotační titul Aplikace II. Ten má podpořit vznik vysoce inovativních, unikátních softwarových řešení, která budou konkurenceschopná i v mezinárodním měřítku.

Oblast AI v posledních letech zažívá mohutný rozmach. Téměř denně se objevují nové revoluční nástroje, které dále posouvají hranice technologického pokroku. Za výraznými posuny stojí masivní investice. Podle zprávy Stanfordské univerzity AI Index Report 2024 vloni do vývoje těchto technologií investovaly soukromé subjekty 96 miliard dolarů. Mírně znepokojující však jsou nadále se rozevírající nůžky mezi softwarovými velmocemi a zbytkem světa.

Celkem nepřekvapivě stojí v čele vývoje umělé inteligence Spojené státy. V loňském roce do něj americké firmy investovaly 67 miliard dolarů, tedy více než dvě třetiny celkového objemu. S výrazným odstupem za nimi následuje Čína s investicemi 7,8 miliardy dolarů. Investice všech evropských států dohromady pak vloni činily 11 miliard dolarů, a výrazně tak na Spojené státy ztrácejí.

A jak jsou na tom Češi a AI? Čísla z publikace ČSÚ Informační společnost v číslech 2024 ukazují, že tuzemské firmy ve srovnání s ostatními státy Evropské unie zatím mírně zaostávají. V roce 2023 používalo technologie umělé inteligence jen necelých 6 % českých firem, což nás řadí na 16. místo v rámci sedmadvacítky. Nejlépe si aktuálně vedou velké podniky s více než 250 zaměstnanci, mezi kterými využívá tyto technologie více než čtvrtina (28,4 %). Ve Finsku, Slovinsku nebo Dánsku však s AI pracuje každá druhá velká firma.

Význam včasného naskočení na trend AI si Česko naštěstí uvědomuje. Ve druhé polovině roku se proto očekává vyhlášení dotačního programu Aplikace II, který by měl české firmy podpořit ve vývoji vlastních inovativních softwarových řešení postavených právě na AI, strojovém učení, deep learningu, neuronových sítích nebo virtuální či rozšířené reality. „Vyhlášení tohoto dotačního titulu jen potvrzuje ambici Česka držet v oblasti technologií krok s velkými hráči, jít naproti pokroku a podporovat konkurenceschopnost českých firem,“ komentoval David Kotris, jednatel dotační společnosti enovation, a dodal: „Určený bude pro malé, střední i velké podniky, které budou moci získat desítky až stovky miliónů korun na své vývojové nebo výzkumné projekty. Jejich výstupem by měla být vysoce inovativní, unikátní softwarová řešení, která budou konkurenceschopná i v mezinárodním měřítku.“

Umělá inteligence bývá často spojovaná s obavami z nahrazení lidských pracovníků. Aktuální vývoj však ukazuje, že AI zatím dokáže efektivně zastat pouze dílčí části pracovní ná­plně, a spíše tak ovlivní způsob, jakým lidé a firmy pracují. Příští roky by se proto měly nést v duchu hledání způsobů, jak AI v pracovním prostředí co nejlépe využít. Goldman Sachs například odhaduje, že by mohla umělá inteligence pracovníkům v nějaké míře asistovat až ve dvou třetinách všech existujících povolání.

„Více než hrozbu dnes umělá inteligence představuje nástroj, který lidem jejich práci usnadní a zefektivní. Každý zaměstnanec tak díky ní může být mnohem produktivnější. Firmy, které dokážou tyto technologie zapracovat do svých každodenních procesů a efektivně je využívat, budou mít na trhu obrovskou konkurenční výhodu,“ upozornil David Kotris. Pozitivní vliv AI na efektivitu práce potvrzuje průzkum Workforce Lab společnosti Slack, ve kterém hned čtyři z pěti pracovníků využívajících AI uvedlo, že tyto technologie zvyšují jejich produktivitu.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3