INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

CTAgentura CzechTrade podepsala memorandum s Českou asociací umělé inteligence. Cílem dokumentu je deklarovat záměr vzájemné spolupráce a využití synergií obou společností, které mají zájem podporovat jak přímý export českých technologií využívajících umělou inteligenci, tak také nástroje AI k akceleraci stávajících vývozních aktivit českých exportérů.

Memorandum v květnu podepsal generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal a komerční ředitel a předseda správní rady České asociace umělé inteligence Jakub Kubů. „Umělá inteligence je již součástí našich životů, a pokud se dobře uchopí, může být pro exportéry maximálním přínosem. Jsme moderní agentura a spojení CzechTrade s Českou asociací umělé inteligence je pochopitelným krokem a dává smysl. AI je důležitým tématem pro nás, ale i pro firmy, to vidíme při organizaci našich pitchů pro startupy, v rámci kterých posuzujeme potenciál začínajících firem na zahraničních trzích. Většina mladých firem prezentuje produkt nebo službu týkající se umělé inteligence a mohu potvrdit, že jejich řešení mají slibný potenciál. Česko hraje v oblasti umělé inteligence na globálních trzích významnou roli,“ řekl Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

Memorandum mezi agenturou na podporu obchodu CzechTrade a Českou asociací umělé inteligence potvrzuje společný zájem připravovat, realizovat a propagovat vzájemně prospěšné akce podporující export technologií a nástrojů AI. Již první probíhající aktivitou je mise zástupců České asociace umělé inteligence do Singapuru za podpory agentury CzechTrade. Zástupci asociace se v rámci mise účastní konference Super AI Singapour 2024 a setkávají se také se svými protějšky sdružujícími fintechové singapurské firmy a dalšími subjekty působícími v tomto sektoru, se kterými diskutují například zkušenosti z implementace AI do průmyslu či best practices, vize a společné výzvy.

CzechTrade a Česká asociace umělé inteligence plánují pro exportéry také organizovat sérii vzdělávacích seminářů, které budou vždy detailně zaměřené na konkrétní téma jako například AI ve výrobní praxi nebo AI v obchodní praxi a další. Na semináře bude navazovat mediální spolupráce s portálem BusinessInfo.cz, kde bude pro firmy připraven seriál článků a videorozhovorů zaměřených na využití AI v podnikání. „Založili jsme asociaci s cílem vytvořit jedinečnou platformu pro vzdělávání, networking, šíření informací, porozumění i hledání příležitostí, jak využívat umělou inteligenci pro lepší budoucnost. Našimi členy jsou firmy, které nabízejí konkrétní AI řešení, ale také ty, které tato řešení chtějí implementovat. V současnosti máme 170 členů. Spolupráce s CzechTrade má pro nás význam s ohledem na pronikání vysoce technologických firem na zahraniční trhy a také propagaci českého know-how v této oblasti,“ uvedl Jakub Kubů, komerční ředitel a předseda správní rady České asociace umělé inteligence.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3