INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

CTstažený souborAgentura CzechTrade podepsala memorandum s Českou asociací umělé inteligence. Cílem dokumentu je deklarovat záměr vzájemné spolupráce a využití synergií obou společností, které mají zájem podporovat jak přímý export českých technologií využívajících umělou inteligenci, tak také nástroje AI k akceleraci stávajících vývozních aktivit českých exportérů.

Memorandum v květnu podepsal generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal a komerční ředitel a předseda správní rady České asociace umělé inteligence Jakub Kubů.

„Umělá inteligence je již součástí našich životů a pokud se dobře uchopí, může být pro exportéry maximálním přínosem. Jsme moderní agentura a spojení CzechTrade s Českou asociací umělé inteligence je pochopitelným krokem a dává smysl. AI je důležitým tématem pro nás, ale i pro firmy, to vidíme při organizaci našich pitchů pro startupy, v rámci kterých posuzujeme potenciál začínajících firem na zahraničních trzích. Většina mladých firem prezentuje produkt nebo službu týkající se umělé inteligence a mohu potvrdit, že jejich řešení mají slibný potenciál. Česko hraje v oblasti umělé inteligence na globálních trzích významnou roli,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

Memorandum mezi agenturou na podporu obchodu CzechTrade a Českou asociací umělé inteligence potvrzuje společný zájem připravovat, realizovat a propagovat vzájemně prospěšné akce podporující export technologií a nástrojů AI. Již první probíhající aktivitou je mise zástupců České asociace umělé inteligence do Singapuru za podpory agentury CzechTrade. Zástupci asociace se v rámci mise účastní konference Super AI Singapour 2024 a setkávají se také se svými protějšky sdružujícími fintechové singapurské firmy a dalšími subjekty působícími v tomto sektoru, se kterými diskutují například zkušenosti z implementace AI do průmyslu či best practices, vize a společné výzvy v oblasti globálního AI ekosystému.

CzechTrade a Česká asociace umělé inteligence plánují pro exportéry také společně organizovat sérii vzdělávacích seminářů, které budou vždy detailně zaměřené na konkrétní téma jako například AI ve výrobní praxi nebo AI v obchodní praxi a další. Na tyto semináře bude navazovat mediální spolupráce s portálem BusinessInfo.cz, kde bude pro firmy připraven seriál článků a videorozhovorů zaměřených na využití AI v podnikání.

„Založili jsme asociaci s cílem vytvořit jedinečnou platformu pro vzdělávání, networking, šíření informací, porozumění i hledání příležitostí, jak využívat umělou inteligenci pro lepší budoucnost. Našimi členy jsou firmy, které nabízí konkrétní AI řešení, ale také ty, které tato řešení chtějí implementovat. V současnosti máme 170 členů. Spolupráce s CzechTrade má pro nás význam s ohledem na pronikání vysoce technologických firem na zahraniční trhy a také propagaci českého know-how v této oblasti,“ uvádí Jakub Kubů, komerční ředitel a předseda správní rady České asociace umělé inteligence.

Kromě společných aktivit pro exportéry je memorandum zaměřeno i na interní aktivity agentury. Ze strany České asociace umělé inteligence se jedná o organizaci školení zaměřených na AI pro zaměstnance CzechTrade nebo navrhování vhodných nástrojů AI pro další zefektivnění práce agentury.

(tz)

Slovo ke dni

  • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

    Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3