INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Aa L Ondrousek B DandaV roce 1989, v době, kdy ještě bylo porevoluční podnikání u nás v plenkách a málokdo tušil, co vlastně obsahuje, zvláště v dopravě, vzniklo Společenství autodopravců Čech a Moravy.

Na snímku Dr. Lubomír Ondroušek (vlevo) přebírá z rukou Bedřicha Dandy Čestné uznání

Od počátku své existence poskytovalo Společenství novým držitelům koncesí na autodopravu legislativní, provozní, technické a další informace potřebné pro jejich práci, ať již v roli právnických osob, nebo osob samostatně výdělečně činných neboli OSVČ. A od samého počátku do současnosti, tedy celých třicet let, se SAČM výrazně podílí na tvorbě a zkvalitňování podnikatelského prostředí u nás i ve vztahu s okolními státy v rámci Evropské unie.

 

 

 

 

Bb B Danda L Ondrousek kopieČestné uznání předává Bedřichu Dandovi (vlevo) Lubomír OndroSacmJak samotnou třicetiletou existenci Společenství, tak i jednotlivé epizody bohaté činnosti si členové SAČM připomněli na nedávném zasedání valné hromady, kterému, jak se již stalo tradicí, předcházely nejnovější informace. Tentokrát o připravované novele Směrnice o vysílání pracovníků (SVP), která se našich i ostatních východoevropských podnikatelů v dopravě významně dotýká. Hovořil o ní Ing. Matěj Gregárek, vrchní ministerský rada Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Na samotném jednání valné hromady SAČM pak obdrželi jeho zasloužilí členové Čestné uznání za práci ve společenství a za prosazování a hájení zájmu autodopravců České republiky.

O tom, čím vším si za dobu existence SAČM prošlo, se hovoří kromě jiného také v následující anketě, ve které zasloužilí členové odpovídají na dvě otázky.

1. otázka: Připomněli jste si tři desetiletí, která uplynula od založení SAČM. V čem spatřujete největší přínos Společenství pro své členy a silniční dopravu vůbec?

2. otázka: SAČM významně přispěl k realizaci projektu KZPS ČR a ČMKOS k přípravě odvětví pro pozdější odchod pracovníků do důchodu. Které ze zjištěných poznatků autodopravců a mezi profesionálními řidiči považujete v tomto směru za nejdůležitější?

Cc P Krasa 04Čestné uznání obdržel také Petr Krása

 

Bedřich Danda
předseda SAČM01 B DandaB. Danda
1. Bylo nás přes 300, když jsme začínali, a tenkrát málokdo z nás věděl, co obsahuje soukromé podnikání, a zejména v autodopravě. Byli jsme nadšenci, ale netušili, jak se bude se soukromníky v budoucích letech zacházet. A tak jsme se snažili dát tomu všemu nějaký obrys, určitý řád. I po těch 30 letech mi ale velmi vadí pasivita majitelů zhruba 90 000 koncesí na autodopravu, kteří přežívají v lepším případě na ekonomické nule...

2. Jsem rád, že se SAČM podílel na těchto projektech, protože se ukázala potřeba, aby se všechny názory řidičů dostaly na příslušná ministerstva i do parlamentu, protože jak je vidět z rozhodnutí různých vlád, jen velmi málo politiků se zajímá o to, co se děje mezi lidem obecným a jak to řešit!

 

 

 

Dr. Lubomír Ondroušek, 1. místopředseda SAČM02 L OndrousekL, Ondroušek
1. Především to, že Společenství po roce 1989 poskytovalo novým podnikatelům v autodopravě legislativní, ekonomické, provozní a jiné informace, aby vůbec mohli začít podnikat, ať již jako OSVČ, nebo právnické osoby, a že se významně podílelo na tvorbě podnikatelského prostředí v oblasti silniční nákladní i osobní dopravy v ČR.

2. Je jich mnoho a jsou obsaženy v naší závěrečné zprávě z projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II. Za nejdůležitější u profesionálních řidičů však považuji odstranění nerovnováhy mezi pracovní oblastí a osobním volnem a pro autodopravce pak získání dostatečných finančních prostředků na řešení těch problémů, které jsou uvedeny v závěrečné zprávě, se kterou se lze seznámit na našich internetových stránkách www.sacm.cz.

 

 

Jiří Beznoska
zasloužilý člen SAČM03 J BeznoskaJ. Beznoska
1. Největší přínos vidím v protiváze s rozhodnutími státní správy a vlád mnohdy podléhajícím různým lobby, případně získáváním „politických bodů“ pod záminkou zlepšení bezpečnosti provozu, které dopravcům i provozu mnohdy více škodí, než pomohou. Bohužel činnost SAČM není, a ani nemůže být zaměřena na reklamu a propagaci vlastních aktivit, takže veřejnost, včetně mnoha dopravců samých, má o jeho přínosu velmi malé povědomí.

2. K přípravě na pozdější odchod do důchodu určitě nesmí chybět ovládání stresu a řešení příčin jeho vzniku, včetně zvládání své finanční situace řidiči, správný způsob stravování na cestách, prostě vše, co zpomalí devastaci těla i ducha řidičů a dopravců obecně. Další problém pak bude opět spočívat v šíření těchto poznatků mezi veřejnost. To je zase věc, na kterou SAČM nemá ani finance, ani možnosti.

 

 

07 V Resl V. ReslVladimír Resl
zasloužilý člen SAČM
1. V jeho vytrvalosti při prosazování oprávněných potřeb českých dopravních firem vůči státní správě, hájení a pomoc jednotlivých členů SAČM při jejich tíživých situacích spojených s dopravou a operativnost při získání potřebných informací v souvislosti s dopravní legislativou.

2. Zejména naplnění širokého spektra školení v oblasti legislativy spojené s podnikáním.

 

 

 

 

 

Ing. Petr Krása, zasloužilý člen SAČM

10 P KrasaP. Krása

1. SAČM informuje, snaží se prosazovat zájmy dopravců, pořádá semináře a školení, vydává pro řidiče profesionály jazykové slovníky s vybranou tematikou pro komunikaci v zahraničí, pomáhá dopravcům při řešení problémů, zkrátka je tu pro ně.

2. Nelze vybrat pouze jednu část z takovéhoto rozsáhlého projektu. Naopak se ukázalo mnoho nejrůznějších okolností, které komplikují práci řidičů kamionů, jako například nedostatek parkovišť pro jejich odpočinek, enormně vysoké pokuty našim řidičům v některých zemích, nedobrá situace na našem trhu práce a obrovský nedostatek řidičů a jiné.

 

 

Miloslav Pohl, zasloužilý člen SAČM06 M PohlM. Pohl
1. Při připomenutí výročí si pamatuji na počáteční euforii v devadesátých letech, kdy se nás sešlo i několik stovek. Postupem doby ale zájem dopravců slábl hlavně díky „povolenkám“, které přiděloval ČESMAD. V současné době se všemožně snažíme hájit zájmy hlavně malých dopravců a nutno říci, že je to boj se státní správou na dlouhou trať.

2. Pozdější odchod do důchodu je vážný problém. Faktorů, které to ovlivňují, je mnoho. Starší řidiči odcházejí do důchodu, další proto, že nejsou dostatečně finančně ohodnoceni, jiní ze zdravotních důvodů. Povolání řidiče je opravdu náročné, ale společenské ohodnocení je velice špatné. Mladí lidé toto povolání nechtějí vykonávat. Mimo jiné i pro finanční náročnost získat příslušné řidičské oprávnění.

 

 

Zdeněk Kratochvíl, zasloužilý člen SAČM04 Z KratochvilZ. Kratochvíl
1. Když vzpomenu vznik SAČM, byla to doba, kdy vlastně začínalo soukromé podnikání v prostředí pro nastupující podnikatele velice obtížném. Nebyla nastavená pravidla a zákony se měnily prakticky denně. Vstupem zástupců SAČM do ČESMADu jsme docílili a dohlédli na spravedlivé rozdělování povolení pro mezinárodní kamionovou dopravu i mezi soukromé dopravce. Následně byla vybudována krajská střediska, aby nemuseli všichni jezdit na jedno místo do Prahy a čekat i několikadenní fronty. Do té doby byla zmíněná povolení zasílána státním podnikům poštou na rozdíl od soukromníků. Počet vydaných povolení tedy pro státní podniky nepodléhal kontrole a na soukromé dopravce se nedostávalo.
Členové SAČM aktivně pomáhali při tvorbě podnikatelského prostředí. Protože jsme měli zástupce ve všech okresech, podíleli jsme se i na vzniku Hospodářských komor, sdružení podnikatelů, profesních společenstev a dalších organizací s celostátní působností. V samotném počátku jsme měli pověření pro jednání se státní správou, se kterým jsme pomáhali podnikatelům v mnoha případech proti svévoli některých úředníků, kteří bránili vzniku podnikání, ať již například nezřízením telefonní linky, neopodstatněnými kontrolami, sankcemi, nařízeními apod. S ministerstvem dopravy jsme se účastnili mezinárodních smíšených komisí, kde jsme hájili zájmy českých dopravců. Podařilo se nám například zredukovat fronty na rumunských hranicích a nasazení rumunských vojenských patrol, které dohlížely na pořádek před Rumunskými hranicemi. Tímto opatřením takřka okamžitě přestalo řádění rumunských gangů v tamním příhraničí. Docílili jsme výrazného snížení vymáhání úplatků od řidičů tureckými celníky apod. Tím však úsilí SAČM zdaleka nekončilo. Zúčastnili jsme se řady jednání parlamentních komisí, kde jsme vysvětlovali existující problémy a lobovali za zkvalitnění podnikatelského prostředí a zákonů. Vzpomínám si, že když se na hranicích tvořily obrovské fronty, jezdili jsme na kontroly práce celníků na hranicích. Byla zorganizována celostátní stávka dopravců na hranicích kvůli nuceným platbám a odstávkám na tzv. odstavných parkovištích, které si pod záštitou některých starostů obcí zřizovali různí „podnikavci“. Takovýmto akcím jsme dovedli vytvořit velkou celostátní mediální publicitu. Hájili jsme práva dopravců i před státní správou, například ministerstvem vnitra či dopravy, a to velice účinným vyhlášením stávky na Náměstí Republiky v Praze.

2. Poznatky a zkušenosti získané v rámci zmíněného projektu KZPS ČR a ČMKOS se nám velice osvědčily i v naší firmě a jsem rád, že jsme tomu věnovali maximální pozornost, i když to vyžadovalo mnoho starostí, práce a sil.

Bedřich Suldovský, zasloužilý člen SAČM08 B SuldovskyB. Suldovský
1. Ten spatřuji především v přenášení poznatků z praxe do státní správy a hledání řešení.

2. Organizování přednášek odborníků mající co do činění s prací řidičů a podnikatelů v silniční dopravě.

 

 

 

 

 

 

 

Karel Toman
zasloužilý člen SAČM09 K TomanK. Toman
1. Jednak v přínosu orientovat se ve změnách v legislativě a zákonech, dále v poradenství při jednáních s úřady, v seznamování s novou technikou a prosazování zájmů dopravců.

2. Každopádně to jsou upozornění na reálná nebezpečí, která představují řidiči ve věku od 65 let věku výše.

 

 

 

Ing. Josef Molík, zasloužilý člen SAČM05 J MolikJ. Molík
1. Především to byly informace pro členy, hájení zájmů všech dopravců, zejména těch malých, a potom tzv. nákladový vzorec, podle kterého lze vypočítat nákladovost přepravy.

2. Hlavně diskuze a závěry o době odchodu řidičů do důchodu a jejich fyzické a psychické zátěži.

 

připravil Jiří Novotný

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE