INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

foto skuhransmail 2Léto se nám ukazuje v plné parádě. Horka střídají bouřky a silné deště, jako by příroda odrážela společenské, politické i ekonomické dění. Možná tomu tak je. Propojení jedince jako člověka společenského s krajinou je dané a nelze se divit, že jeho činností se prostředí, v němž zapustil kořeny, mění. Jednou k lepšímu, jindy k horšímu. Když je to k lepšímu, pak je to správné, dává to smysl.

Když proud času ukáže, že lidé dělají to, co je neužitečné, nehezké, a nepotřebné, že tím jen posilují své ego, nesmyslné touhy, snahu vítězit na nepravé frontě, pak se nelze divit, že za to budou pykat. Věčný koloběh energie se nedá ovlivnit, je to zákon má dáti dal a ten zatím nebyl ničím překonán. Přál bych si, aby politici věnovali více času věcem nutným a pro lidi zajímavým než je hašteření, překřikování a plýtvání časem. Politika by pak získala na vážnosti, prestiži a praktickém významu.

Doc. Ing. Rudolf Skuhra, CSc., majitel, Condor Machinery s.r.o.

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3