INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

pau šálSvaz obchodu a cestovního ruchu ČR vítá zavedení zaměstnaneckých paušálů na stravování v podobě, v jaké ji navrhuje Ministerstvo financí. V případě schválení by zaměstnanci mohli dostávat od příštího roku místo stravenek finanční prostředky. Šlo by o reálný a efektivní benefit pro všechny, kteří zatím neměli k dispozici závodní stravování ani stravenky. Navíc tím dojde k rozšíření možností, jak podpořit stravování zaměstnanců. A konkurence je vždy pro zákazníky přínosem.

Společnost Makro, která dodává potraviny a další zboží 70 % restaurací v České republice, provedla pro SOCR ČR exkluzivní průzkum napříč všemi skupinami zákazníků relevantními pro příjem stravenek (restaurace, hotely, kantýny apod.). „Zcela jasně se ukazuje, že firmy podnikající v gastronomických službách mají se stravenkami problém a rozhodně je nevnímají jako nějakou záchranu restaurací a dalších stravovacích zařízení po koronavirové krizi. V této souvislosti tak jednoznačně podporují návrh ministryně financí Aleny Schillerové,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR, a dodal: „Zásadní je, že se stravenky neruší, ale vedle nich je pro zaměstnavatele připravena jednodušší a levnější alternativa. Ta umožní získání příspěvku na stravování i malým firmám, a dokonce i živnostníkům. U navrženého stravenkového paušálu oceňuji, že rozšíří nabídku podpory stravování i pro další zaměstnance a zároveň zvětšení konkurence zcela jistě urychlí změny také u stravenkových systémů. Mám na mysli zatím velmi pomalou digitalizaci nebo skutečně partnerský přístup k restauracím a obchodům, které stravenky přijímají.“

Z opakovaných analýz SOCR ČR jednoznačně vyplývá, že zavedením další možnosti příspěvku na jídlo zaměstnanců se celý systém zefektivní a budou z toho těžit právě zaměstnanci. Konkurenčním tlakem vyvolaná modernizace současného systému přinese výrazné výhody i restauracím, které stravenky přijímají.

Často se hovoří o údajných dopadech stravenkového paušálu na restaurace a další stravovací zařízení. S ohledem na to provedl řetězec Makro průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak podnikatelé z různých druhů gastronomických provozů (restaurace, kantýny, kavárny apod.) vnímají problematiku stravenek. Vlastní šetření se uskutečnilo mezi letošním 10. a 19. červnem formou osobních návštěv a telefonických hovorů, když bylo osloveno téměř 2500 respondentů.

„Z průzkumu vyplynulo, že 34 % oslovených subjektů stravenky vůbec nepřijímá. Důvody spočívají především v administrativě spojené s manipulací stravenek, v nezájmu zákazníků, ve výši provize poskytovateli stravenek, a pak i v dalších nákladech ve spojení s více účetními doklady. Celkem 84 % respondentů spatřuje jako hlavní nevýhodu v přijímání stravenek náklady s jejich provozem. O to více rezonuje návrh Ministerstva financí na zavedení stravenkového paušálu jako další alternativy oblíbeného zaměstnaneckého benefitu. Plných 60 % oslovených restaurací by totiž zavedení stravenkového paušálů podpořilo a bez ohledu na různá apokalyptická prohlášení některých stravenkových firem v médiích se 55 % nijak neobává dopadů zavedení stravenkového paušálu na jejich business,“ shrnul výsledky průzkumu Tomáš Prouza.

(tz)

Slovo ke dni

  • Kdo může pracovat z domova

    Home office není žádná novinka, ale v době koronakrize přišla možnost práce z domova jako na zavolanou. Pracovat mohou ti, kterým to dovoluje povaha jejich práce, a samozřejmě ochota změnit své zvyky. Podle odborníků se otvírá možnost pro jednoho ze tří zaměstnanců, v případě vysokoškolsky vzdělaných osob a vysoce kvalifikových profesí dokonce pro každého druhého. Brzdou se může stát i v dnešní technologicky vyspělé době dostupnost internetu. Venkov stále strádá. V naší obci jsme rádi, když si můžeme vůbec zavolat z mobilu – někdy spojení funguje, jindy ne. A mobilní internet s přijatelnou rychlostí nabízí jen jediný operátor. Ten dokazuje konkurenci, že to jde, když nechybí zájem. Avšak v mnoha případech lze stále pozorovat spíš nezájem a snahu šetřit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE