INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

ppČeské mikro a malé podniky čelí řadě výzev a překážek. Ještě o něco těžší to mají firmy vedené ženami-podnikatelkami. Ty podle výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR více bojují s plánováním času, a zejména v začátcích podnikání jim chybí podpora a informovanost.

Pomoc v rozvoji jim nabízí nová platforma Pro podnikavé. Ta je součástí tříletého programu Strive Česko – společné iniciativy Centra pro inkluzivní růst společnosti Mastercard a neziskové organizace CARE Česká republika. Praktické dovednosti a lepší přístup k digitálním nástrojům díky ní získá 200 000 podnikatelek a podnikatelů z mikro a malých firem.

Pro českou ekonomiku jsou mikro a malé podniky nepostradatelné. Mezi všemi firmami tvoří naprostou většinu. Z každých 20 firem do této kategorie spadá hned 19. Ty společně vytvářejí polovinu všech pracovních míst a obdobnou částí se podílejí i na celkovém hrubém domácím produktu České republiky. Navzdory svému významu se však mikro a malé podniky v dnešní době potýkají s řadou výzev a překážek. Oproti svým větším protějškům totiž často postrádají stabilitu a finanční zdroje, které by jim pomohly se s obtížnými situacemi bez větších problémů vypořádat. Specifickým výzvám pak mezi podnikateli čelí ženy, které podle dat ČSÚ tvoří jen asi 31 % všech podnikajících v České republice.

„Začátky podnikání jsou spojené s mnoha výzvami, a to nejen osobními, ale i finančními, operativními, procesními nebo úředními. Musíte řešit všechno a hned, a někdy je to opravdu metoda pokus-omyl. Proto v iniciativě platformy Pro podnikavé spatřuji opravdový přínos pro každého malého podnikatele. Podobný nástroj by mi v začátcích pomohl ušetřit čas, stres a nebojím se říct, že i finance,“ řekla jednatelka pivovaru Antoš Šárka Grguričová.

Na konkrétní situaci tuzemských podnikatelek se zaměřil výzkum Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Z něj vyplývá, že nad rámec všech překážek, kterým společně čelí všichni mikro a malí podnikatelé, podnikající ženy pociťují významné problémy s plánováním času, a to zejména ty s malými dětmi. Tuto situaci jim navíc ztěžuje nedostatek zařízení péče o děti – zejména do tří let jejich věku, stejně jako přetrvávající nerovná dělba péče a domácích prací v rodině. Pokud příjem podnikajících žen nedosahuje výše příjmu jejich partnera, leží často větší objem zodpovědnosti za péči o domácnost právě na nich.

„Studie jasně ukazuje, kudy vede cesta k odstranění překážek, které vytvářejí nerovné podmínky pro podnikání. Nevidím důvod, proč bychom se měli smířit s tím, že naše ekonomika ztrácí potenciál žen, které chtějí podnikat,“ sdělila zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Mohou pomoci moderní technologie?
Jako jeden z důležitých nástrojů podpory podle výzkumu vnímají podnikatelky digitální technologie, které by jim pomohly usnadnit práci, oslovit širší klientelu a umožnily práci z domova. Často to však není tak jednoduché. Jejich většímu rozšíření mezi malými podnikateli a podnikatelkami podle průzkumu Barometr: Touha prosperovat – část 2 brání stále relativně vysoká míra nedůvěry v technologie. Méně než polovina (47 %) majitelů a majitelek mikro a malých podniků důvěřuje technologiím v tom, že jim pomohou při důležitých obchodních rozhodnutích, jako je finanční plánování či řízení zásob.

„Zkušenosti podnikatelek ukazují, že bez digitálních technologií se ve svém podnikání zpravidla neobejdou. Zejména starším podnikatelkám, které k nim nemají tak blízko jako jejich mladší kolegyně, však může ovládnutí moderních technologii působit značné starosti. Od jejich zavádění podnikatelky odrazuje zejména časová a finanční náročnost. V řadě případů by proto uvítaly individuální poradenství ve formě koučinku nebo mentoringu,“ uvedla Markéta Švarcová z Akademie věd ČR.

Z výzkumu také vyplývá, že pro podnikatelky často nejsou peníze a zisk na prvním místě. Za úspěch považují především spokojenost svých zákazníků, prospěšnost a přínos pro svou komunitu a udržení kvality nabízených služeb.

Pro ty, kteří se chtějí rozvíjet
Zcela zásadní je pro všechny podnikatelky a podnikatele komunita a pomoc od ostatních podnikavých, kteří každý den čelí podobným nástrahám. Data z průzkumu Barometr: Touha prosperovat – část 2 ukazují, že zatímco státní správě a krajské či místní samosprávě mikro a malí podnikatelé a podnikatelky spíše nedůvěřují, obzvláště vysokou míru důvěry mívají právě v ostatní podnikatele.

Ti jim pomohou i v rámci nově spuštěné platformy Pro podnikavé určené všem mikro a malým podnikatelům a podnikatelkám, kteří si nevědí rady v otázkách optimalizace podnikání, digitálních technologií nebo celkového směřování podniku. Zájemcům platforma nabídne širokou škálu nástrojů, které jim předají všechny potřebné znalosti a informace, aby mohla jejich firma dlouhodobě růst. Ať už jde o návody, jak pracovat se sociálními médii, vést účetnictví, nebo psát smlouvy, zájemci budou moci na platformě Pro podnikavé využít i mentoringu na míru od zkušenějších podnikatelů.

„Platforma Pro podnikavé je tu pro všechny podnikavé lidi, kteří mají chuť se rozvíjet, růst a prosperovat. Ale nejsou si třeba jistí, jak se postavit k moderním digitálním technologiím. Nevědí, které nástroje jim dokážou ušetřit hromadu času, a které jim naopak přidělají spoustu práce. Od toho je tu naše platforma, která jim poskytne praktické rady a odbornou podporu. Naší cílovou skupinou jsou primárně mikro a malí podnikatelé a podnikatelky,“ představila platformu Pro podnikavé ředitelka neziskové organizace CARE Česká republika Katarína Klamková.

„Pozice drobných podnikatelů a podnikatelek bývá často obtížná. Zatímco větší firmy mají na všechno lidi, na které mohou jednotlivé úkoly delegovat, oni musí úplně sami obsáhnout nespočet různých pozic. Jsou sami sobě řediteli, obchodními zástupci, markeťáky i personalisty. Ocení proto jakýkoliv nástroj či radu, které jim usnadní podnikání a zefektivní procesy,“ potvrdila Jana Lvová, generální ředitelka Mastercard pro Česko a Slovensko.

„Malé a střední podniky jsou páteří české ekonomiky a naší prioritou je jim v jejich podnikání co nejvíce pomoci. Proto připravujeme programy na digitalizaci podniků, které jim pomohou s investicemi do nových technologií, jako jsou automatizace nebo robotizace. Díky tomu mohou společnosti snižovat své provozní náklady a zvýšit efektivitu. V oblasti snižování podnikatelské byrokracie současně připravujeme důležité digitální projekty, zejména projekt Portál podnikatele, který bude centrálním místem pro klíčové elektronické služby veřejné správy vůči podnikatelům, včetně transakčních služeb,“ nastínil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodal: „Zpřístupnění digitálních nástrojů, sdílení zkušeností a odstraňování bariér hraje důležitou roli v transformaci podnikatelského prostředí a přispívá k růstu celé ekonomiky. Proto iniciativu Strive Česko, která spustí web se službami pro podnikatele zdarma, oceňujeme, a udělili jsme jí naši záštitu.“

O programu Strive Česko
Mastercard Strive Česko je společná iniciativa Centra pro inkluzivní růst společnosti Mastercard a neziskové organizace CARE Česká republika, která je realizovaná ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářskou komorou České republiky, Czechitas, OPERO – mentoringovým programem DoToho! a Aspen Institute Central Europe. Program Strive Česko má záštitu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

V rámci programu Strive Česko vzniká celý ekosystém, jehož součástí je digitální platforma Pro podnikavé. Ta bude přinášet malá zlepšení pro malé firmy, aby se děly velké věci.

Více informací o programu Strive Česko a platformě Pro podnikavé najdete na webových stránkách propodnikave.cz.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3