INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

08Husa domácí patří mezi nejstarší zdomácnělé ptáky. Někteří archeologové uvádějí její chov v Evropě již v mladší době kamenné. Svatomartinská husa patří k nejoblíbenějším českým tradicím spojeným se svátkem Sv. Martina a vánočními svátky.

Spolu s trendem posledních let využívat lokální potraviny přibývá obchodníků, kteří nabízejí na sváteční stůl pravou husu z Čech. Pro chovatele jsou svatomartinské slavnosti vrcholem sezóny a jeden z hlavních zdrojů příjmů. Na jednoho Čecha připadá ročně spotřeba okolo 200 gramů husího masa. Maso husy je u nás velice oblíbené, protože má vynikající kulinářskou kvalitu. Husí maso má tmavší barvu a je krátké, šťavnaté a velice jemné. Díky těmto parametrům nemůžou husám z tuzemských chovů konkurovat husy z dovozu.

„V letošním roce bylo u nás vylíhnuto 175 242 ks housat. Dovezeno 4 815 ks housat a exportováno
20 390 ks housat. Husy jsou v ČR chovány ve 48 hospodářstvích a líhnou se v 7 líhních“, uvedla předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.

Husí farma pana Opatrného vykrmí ročně až 1 000 kusů hus, které prodává v rozmezí září až listopad. „Většina hus, které jsou u nás chovány v komerčních chovech jsou užitkovími kříženci hus a to například husy Německé nosné, Emdenské husy a dle krajových zvyklostí se přidává třetí plemeno hus“, uvedl Zbyněk Opatrný.

Drůbeží maso zaujímalo svou spotřebou 28,4 kg na osobu a rok v roce 2018 druhé místo za vepřovým masem v porovnání s ostatními druhy mas. Velká obliba drůbežího masa mezi spotřebiteli je dána pro svou dietní povahu, ale také z důvodu snadné kuchyňské úpravy a dostupné ceny.
„Soběstačnost České republiky v této komoditě je 65 %. Snahou MZe je podpořit sektor drůbežího masa a tento ukazatel alespoň přiblížit k hodnotě roku 2010, kdy se pohyboval na úrovni 85 %“, uvedl náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce zemědělství a potravinářství Jindřich Fialka. Dále náměstek uvedl, že dlouhodobá strategie resortu zemědělství podporuje zvyšování konkurenceschopnosti producentů s cílem uplatnění jejich výrobků na domácím i na globálním trhu.

„V ČR je drůbež výhradně chlazena vzduchem, tento způsob je modernější a nejefektivnější, co se týká kvality a bezpečnosti potravin z hlediska spotřebitele“, řekl dále náměstek ministra Fialka. V Polsku se běžně nevyužívá chlazení drůbežího masa vzduchem. Z hlediska spotřebitele je také významná povinnost uvádět zemi původu na obale. Spotřebitel tak jasně ví, jakou drůbež či vejce si kupuje.
Problematickými zůstávají opakující se záchyty polského drůbežího masa, které je kontaminováno bakterií salmonelózy.

Přední šéfkuchaři doporučují drůbeží maso vybírat jen to chlazené, tedy od českých dodavatelů a vyhýbat se pokud možno dovozům.
„Maso, které projde mrazem může být na talíři tuhé, může mít horší kvalitu masa a také hrozí, že bude jinak zbarvené“, uvedl šéfkuchař Petr Ježek. To se u chlazené drůbeže nemůže stát, zachová si totiž stále svou čerstvost a přirozenou, nezměněnou chuť. Při svatomartinské hostině se mimo jiné nemáme nechat napálit prodejci, kteří na pultech jako husu nabízejí tzv. „huso-kachny“. V tomto případě se jedná o kachnu pižmovou nebo o kachnu pižmovou kříženou s kachnou pekingskou. V žádném případě nejde o husu.

Vývoj stavů jednotlivých kategorií drůbeže v ČR (v tis. ks)

Rok

Kuřata na chov

Kuřata na výkrm

Slepice

Kohouti

Husy

Kachny

Krůty

Drůbež celkem

2010

2 755

14 884

6 216

187

19

402

376

24 838

2011

2 932

11 320

6 137

188

18

289

365

21 250

2012

2 686

11 824

5 355

242

15

249

320

20 691

2013

3 364

11 693

7 243

233

20

272

440

23 265

2014

2 155

11 508

6 756

237

18

393

396

21 464

2015

2 820

12 121

6 297

245

19

590

416

22 508

2016

2 658

11 435

6 116

212

20

498

374

21 314

2017

2 552

10 938

6 836

261

18

550

340

21 494

2018

2 896

11 283

7 990

260

20

781

344

23 573

2019

2 392

11 609

7 582

261

20

768

347

22 979

Pramen: ČSÚ- Soupis hospodářských zvířat

Pozn.: Soupis hospodářských zvířat k 1. 4.

Hlavní ukazatele bilance výroby a spotřeby drůbežího masa (tis.t ž. hm.)

 

Rok

Počáteční zásoba

Domácí produkce

Dovoz

Domácí spotřeba

Vývoz

Konečná zásoba

Vývoj spotřeby drůbežího masa (kg/obyv./rok)

Soběstačnost %

 
 

2010

8,9

263,0

103,9

332,6

35,6

8,6

24,5

84,9

 

2011

8,6

236,8

120,2

323,3

33,9

8,4

24,5

73,2

 

2012

8,4

241,7

148,9

348,4

42,8

7,8

25,2

69,4

 

2013

7,8

235,0

139,4

331,9

43,5

6,8

24,3

70,8

 

2014

6,8

236,8

147,7

341,2

44,2

5,9

24,7

69,4

 

2015

5,9

239,0

179,1

370,5

47,3

6,2

26,0

64,4

 

2016

6,2

247,4

182,3

374,9

53,1

7,9

26,6

66,0

 

2017

7,9

251,6

164,6

382,2

36,2

5,7

27,0

65,8

 

2018

5,7

260,1

170,4

399,0

32,4

4,8

28,1

65,2

 

2019*

4,8

280,0

170,0

414,0

36,0

4,8

29,2

67,6

 

Pramen: Resortní statistika MZe (zpracovatelský průmysl), celní statistika

*odhad

(tz)

Slovo ke dni

  • Češi zelenají

    Je to hodně nebo málo? Průzkum tvrdí, že 17 procent Čechů, tedy asi každý šestý, jsou ochotni si připlatit za zelenou energii. Ostatní zřejmě vědí, že za elektřinu z obnovitelných zdrojů už dlouho platí „ekologickou daň“ a těží z toho například solární baroni. Tři čtvrtiny obyvatel ČR třídí odpad a používají úsporné spotřebiče. Jen se neví, jestli vědomě a dobrovolně, nebo proto, že jiné spotřebiče se už ani nedají koupit. Ochrana planety je jistě chvályhodná a nutná, nicméně by měli lidé mít při rozhodování, jaké prostředky k tomu volit, více svobody. Zřejmě by se ukázalo, že procenta „zelených“ Čechů by ještě stoupla a zejména by se zvýšila jejich spokojenost.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Ochrana duševního vlastnictví v kontextu Inovační strategie ČR na léta 2019–2030 31. leden 2020

Vláda České republiky schválila počátkem roku 2019 klíčový dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030 (Country for the Future), který RVVI zpracovala v úzké spolupráci s týmem osobností z řad podnikatelů, vědců, akademiků a zástupců veřejné správy. Dokument vytyčuje nové priority, jejichž naplnění by mělo Českou republiku do roku 2030 zařadit mezi nejinovativnější země Evropy. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE