INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

08Husa domácí patří mezi nejstarší zdomácnělé ptáky. Někteří archeologové uvádějí její chov v Evropě již v mladší době kamenné. Svatomartinská husa patří k nejoblíbenějším českým tradicím spojeným se svátkem Sv. Martina a vánočními svátky.

Spolu s trendem posledních let využívat lokální potraviny přibývá obchodníků, kteří nabízejí na sváteční stůl pravou husu z Čech. Pro chovatele jsou svatomartinské slavnosti vrcholem sezóny a jeden z hlavních zdrojů příjmů. Na jednoho Čecha připadá ročně spotřeba okolo 200 gramů husího masa. Maso husy je u nás velice oblíbené, protože má vynikající kulinářskou kvalitu. Husí maso má tmavší barvu a je krátké, šťavnaté a velice jemné. Díky těmto parametrům nemůžou husám z tuzemských chovů konkurovat husy z dovozu.

„V letošním roce bylo u nás vylíhnuto 175 242 ks housat. Dovezeno 4 815 ks housat a exportováno
20 390 ks housat. Husy jsou v ČR chovány ve 48 hospodářstvích a líhnou se v 7 líhních“, uvedla předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.

Husí farma pana Opatrného vykrmí ročně až 1 000 kusů hus, které prodává v rozmezí září až listopad. „Většina hus, které jsou u nás chovány v komerčních chovech jsou užitkovími kříženci hus a to například husy Německé nosné, Emdenské husy a dle krajových zvyklostí se přidává třetí plemeno hus“, uvedl Zbyněk Opatrný.

Drůbeží maso zaujímalo svou spotřebou 28,4 kg na osobu a rok v roce 2018 druhé místo za vepřovým masem v porovnání s ostatními druhy mas. Velká obliba drůbežího masa mezi spotřebiteli je dána pro svou dietní povahu, ale také z důvodu snadné kuchyňské úpravy a dostupné ceny.
„Soběstačnost České republiky v této komoditě je 65 %. Snahou MZe je podpořit sektor drůbežího masa a tento ukazatel alespoň přiblížit k hodnotě roku 2010, kdy se pohyboval na úrovni 85 %“, uvedl náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce zemědělství a potravinářství Jindřich Fialka. Dále náměstek uvedl, že dlouhodobá strategie resortu zemědělství podporuje zvyšování konkurenceschopnosti producentů s cílem uplatnění jejich výrobků na domácím i na globálním trhu.

„V ČR je drůbež výhradně chlazena vzduchem, tento způsob je modernější a nejefektivnější, co se týká kvality a bezpečnosti potravin z hlediska spotřebitele“, řekl dále náměstek ministra Fialka. V Polsku se běžně nevyužívá chlazení drůbežího masa vzduchem. Z hlediska spotřebitele je také významná povinnost uvádět zemi původu na obale. Spotřebitel tak jasně ví, jakou drůbež či vejce si kupuje.
Problematickými zůstávají opakující se záchyty polského drůbežího masa, které je kontaminováno bakterií salmonelózy.

Přední šéfkuchaři doporučují drůbeží maso vybírat jen to chlazené, tedy od českých dodavatelů a vyhýbat se pokud možno dovozům.
„Maso, které projde mrazem může být na talíři tuhé, může mít horší kvalitu masa a také hrozí, že bude jinak zbarvené“, uvedl šéfkuchař Petr Ježek. To se u chlazené drůbeže nemůže stát, zachová si totiž stále svou čerstvost a přirozenou, nezměněnou chuť. Při svatomartinské hostině se mimo jiné nemáme nechat napálit prodejci, kteří na pultech jako husu nabízejí tzv. „huso-kachny“. V tomto případě se jedná o kachnu pižmovou nebo o kachnu pižmovou kříženou s kachnou pekingskou. V žádném případě nejde o husu.

Vývoj stavů jednotlivých kategorií drůbeže v ČR (v tis. ks)

Rok

Kuřata na chov

Kuřata na výkrm

Slepice

Kohouti

Husy

Kachny

Krůty

Drůbež celkem

2010

2 755

14 884

6 216

187

19

402

376

24 838

2011

2 932

11 320

6 137

188

18

289

365

21 250

2012

2 686

11 824

5 355

242

15

249

320

20 691

2013

3 364

11 693

7 243

233

20

272

440

23 265

2014

2 155

11 508

6 756

237

18

393

396

21 464

2015

2 820

12 121

6 297

245

19

590

416

22 508

2016

2 658

11 435

6 116

212

20

498

374

21 314

2017

2 552

10 938

6 836

261

18

550

340

21 494

2018

2 896

11 283

7 990

260

20

781

344

23 573

2019

2 392

11 609

7 582

261

20

768

347

22 979

Pramen: ČSÚ- Soupis hospodářských zvířat

Pozn.: Soupis hospodářských zvířat k 1. 4.

Hlavní ukazatele bilance výroby a spotřeby drůbežího masa (tis.t ž. hm.)

 

Rok

Počáteční zásoba

Domácí produkce

Dovoz

Domácí spotřeba

Vývoz

Konečná zásoba

Vývoj spotřeby drůbežího masa (kg/obyv./rok)

Soběstačnost %

 
 

2010

8,9

263,0

103,9

332,6

35,6

8,6

24,5

84,9

 

2011

8,6

236,8

120,2

323,3

33,9

8,4

24,5

73,2

 

2012

8,4

241,7

148,9

348,4

42,8

7,8

25,2

69,4

 

2013

7,8

235,0

139,4

331,9

43,5

6,8

24,3

70,8

 

2014

6,8

236,8

147,7

341,2

44,2

5,9

24,7

69,4

 

2015

5,9

239,0

179,1

370,5

47,3

6,2

26,0

64,4

 

2016

6,2

247,4

182,3

374,9

53,1

7,9

26,6

66,0

 

2017

7,9

251,6

164,6

382,2

36,2

5,7

27,0

65,8

 

2018

5,7

260,1

170,4

399,0

32,4

4,8

28,1

65,2

 

2019*

4,8

280,0

170,0

414,0

36,0

4,8

29,2

67,6

 

Pramen: Resortní statistika MZe (zpracovatelský průmysl), celní statistika

*odhad

(tz)

Slovo ke dni

  • Na Svatého Martina jen českou husičku

    K nejoblíbenějším svátkům se u nás zařadil den se čtyřmi jedničkami 11. 11., tedy jedenáctý listopad na Svatého Martina. Patron lidí laskavých, soucitných, s otevřeným srdcem a peněženkou, vyžaduje zvláštní sváteční jídlo. A tím je samozřejmě husa se zelím, knedlíkem zapíjená svatomartinským vínem. Češi by měli vědět, že udělají nejlépe, když si předem objednají drůbež u domácího chovatele, protože jen tak dostanou tu nejvyšší kvalitu. Ve velkých obchodech si mohou koupit mražený produkt, avšak ten už zdaleka není tak chutný. Jde o jakýsi „brojler“ ze zahraniční produkce, který navíc vyžaduje delší přípravu. A kupující by si měli dát pozor na tzv. „husokachnu“, protože s husou nemá nic společného. Jde o kachnu pižmovou, případně kříženou z kachnou pekingskou. Tak dobrou chuť!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE