INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Adam LečiščinAdam LečšišinSvět se letos rychle mění. Výhledy eko­nomického a společenského vývoje na rok 2020, na něž jsme se připravovali před několika měsíci, už neplatí. Co je jinak a jak obstát v nové situaci, o tom s námi hovořil Adam Leščišin, Danubia Region Technology Advisory Lead, Accenture.

Proč budou změny ve společnosti tak zásadní a trvalé?

Aktualizovaná Accenture Technology Vision ukazuje, jak se mění hodnoty lidí a modely digitálních technologií, které se stále méně potkávají. Tato nerovnováha – když se hodnoty firem míjejí s hodnotami lidí – představuje „technologický střet“. Covid-19 tento problém nezastínil, naopak jej prohloubil. V současné době není ještě zřejmý úplný rozsah dopadu covidu-19 na naše životy, globální ekonomiku i jednotlivé podniky. Ale už se stal mimořádným katalyzátorem změn. Otázka na firmy zní: jak rychle dokážete jednat? S ohledem na tuto novou realitu Accenture reviduje trendy pro rok 2020 a zkoumá, jak ovlivní lidi a podnikání ve světě po covidu.

Jak se tedy proměnil vztah člověka a technologií podle vaší nové vize?

Firmy budou potřebovat jiný model personalizace, kde je zákazník opravdu v centru dění. Covid-19 změnil roli a význam digitálních zkušeností v životě lidí a firmy budou potřebovat agilnější strategie zapojení, pokud chtějí prosperovat. Lidé se mění a v krátkodobém horizontu by měly podniky aktualizovat své personalizační strategie, aby udržely krok. Potřebují rychle oživit chápání potřeb a přání jednotlivých zákazníků a opustit zažité stereotypy. Ti, kteří dají lidem možnost, aby řídili své digitální zážitky, budou první, kdo pochopí jejich nové potřeby a přání. Roste poptávka po skutečně sdílených digitálních zkušenostech a digitálních komunitách. Firmy již začínají budovat personalizované, interaktivní a sdílené virtuální komunity, které mají předpoklady dlouhodobě prosperovat.

Dotkla se opatření související s koronavirem také umělé inteligence, její role a uplatnění?

Nyní by umělá inteligence měla být ještě vyšší prioritou a měla by podpořit schopnosti lidské pracovní síly. Krátkodobé využití je jasné: pracovní síly zoufale potřebují posílení. Spolupráce člověk a umělá inteligence již hraje roli například v závodě o nalezení vakcíny proti covidu-19. Mimo lékařskou oblast pandemie přináší nová omezení a výzvy, které systémy AI mohou pomoci překonat, a zbudovat tak podstatně pružnější firemní strukturu. Dlouhodobě nám covid-19 umožní vidět spolupráci mezi lidmi a umělou inteligencí v lepším světle, a zmírnit tak obavy lidí z technologií. Globální studie společnosti Accenture z roku 2019 zaměřená na umělou inteligenci zjistila, že jednou z největších překážek v rozšiřování technologií je jejich nedostatečné přijetí zaměstnanci. Pokud se firmám podaří vysvětlit jim výhody, které spolupráce s AI přinese, otevře to nové možnosti budoucího rozvoje firmy i pracovní síly.

A co roboti? I jim se otevřel další prostor?

Žádný trend nebyl v poslední době tak výrazný, jako roboti kolem nás. S tím, jak se sociální distancování stává novou normou, se roboti přesunují do nových a nekontrolovaných prostředí v mnoha odvětvích. Důvod je jasný – hledají se nová, bezkontaktní řešení. V krátkodobém horizontu přebírali roboti během pandemie nové úkoly a role. Připojili se k našim pracovníkům v první linii a pomáhají v boji proti viru. Firmám pak pomáhají k vyšším obratům a současně demonstrují nové možnosti použití. Pandemie tedy ukazuje roboty v nejlepším světle, a na to se nezapomíná. Z dlouhodobého hlediska bude robotický ekosystém rychlejší. Pandemie posiluje roli robotiky a automatizace. Vzpomeňte si, jak 4G sítě rostly v souladu s rostoucí popularitou chytrých telefonů. Roboti, zařízení IoT a 5G na tom budou podobně.

Používáte termín „Dilema chytrých věcí“. Můžete ho blíže osvětlit?

Dilema chytrých věcí ukazuje, jakým problémům musí firmy čelit, když se chytré produkty neustále mění. Teď ale covid-19 zvyšuje potřebu těchto inteligentních a aktualizovatelných produktů, které mají velký potenciál, a to i pro veřejné zdraví. V krátkodobém horizontu se chytrá zařízení stávají nástroji v boji proti covid-19. Chytrá zařízení mohou pomoci identifikovat příznaky, sledovat pacienta a dodávat cenné údaje o zdraví, které mohou pomoci zachránit životy. Mnoho robotických zařízení bylo rychle aktualizováno nebo znovu použito a pomohlo k bezpečnému distancování ve veřejných prostorách. Tam, kde dříve mohlo zavádění takovýchto zařízení vadit, jsou nyní vítána. Dlouhodobě však musí mít firmy na paměti hrozbu možného budoucího odporu. Mnoho lidí se totiž obává, že by jejich data mohla být v budoucnu zneužita.

A ještě další termín, který potřebuje více přiblížit – „Inovační DNA“...

V Inovační DNA firem lze pozorovat tři různé oblasti inovací: vyspělé digitální technologie, vědecký pokrok a vznikající technologie DARQ (distribuované účetní knihy, umělá inteligence, rozšířená realita a kvantové zpracování). S tím, že firmy se budou členit podle způsobu, jakým slučují a kombinují zdánlivě oddělené strategie ze všech těchto oblastí. To stále platí, ale covid-19 vychýlil rovnováhu a urychlil posun DARQ technologií.
Nyní procházejí ekosystémy inovačním zátěžovým testem. Covid-19 tlačí firmy, aby spolupracovaly novými způsoby a vytvářely inovace v rámci celého ekosystému. Města například spolupracují s hotely s cílem ubytovat obyvatele bez domova a zastavit šíření viru v přeplněných útulcích. Pandemie nutí podniky zvážit a otestovat mnoho nových partnerství a možností. Partnerství, produkty a služby, které dnes podniky vytvářejí, mají potenciál definovat podnikání a technologie pro nadcházející roky.
Pravidla týkající se inovací už nebudou v dlouhodobém měřítku nikdy stejná. Svět se mění rychleji, než kdokoli očekával, a podniky musí být flexibilnější než kdy jindy. Mnoho lídrů propojuje nové inovační strategie a vytváří nová partnerství, aby jim pomohla rychle k úspěchu.

Můžete tedy shrnout, jakými trendy se bude dnešek ubírat?

Covid-19 učinil trendy technologických vizí relevantnějšími a naléhavějšími než dříve. Aby organizace dokázaly čelit těmto výzvám, budou se muset inovovat a znovu definovat. Lidé jsou více než kdy jindy závislí na technologiích. Na tom, jak rychle a odpovědně je podniky zavádějí, záleží více než kdy jindy. Žijeme v nebývalém čase a míříme do rychle se měnící budoucnosti. Technologické trendy tak mohou pomoci nastavit kurz.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Oteplování prospěje ekonomice

    Společnost Deloitte v ČR spočítala, že česká ekonomika na změně klimatu vydělá. V případě „nejteplejšího scénáře“ vzroste HDP na osobu kumulovaně do konce století až o čtvrtinu. Někdo na tom prodělá,  jiný vydělá. Profitovat z toho mají země, které hospodaří v chladnějších klimatických pásmech, naopak škody utrpí na jihu. Klesat budou například náklady na zimní období, a to zvláště na vytápění. To ostatně pociťujeme už řadu let, kdy se u nás topná sezona zkracuje a třeskuté mrazy bývají stále vzácnější. Na druhou stranu musíme se vyrovnat s tím, že dál porostou ceny energií v důsledku omezování uhlíkové stopy. Jak vidno, nic není ani černé ani bílé. Navíc nemůžeme si být jisti, že vlna globálního oteplování bude pokračovat tak, jak jsme si dnes naplánovali. Není vyloučeno, že dřív nebo později se trend zvrátí a my budeme bojovat s...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE