INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Prochazka Petr1Petr ProcházkaAby životní pojištění plnilo svoji úlohu, musí být smlouva dobře nastavena. To ale znamená pamatovat nejen na krytí pojistných rizik. „Řada klientů má příliš nízké pojistné částky, a to může být problém,“ upozornil ředitel Úseku pojištění osob v pojišťovně Kooperativa Petr Procházka. Jemu také patřily další otázky:

Na co bychom neměli u své smlouvy životního pojištění zapomínat?

Není výjimkou, když lidé mají představu, že podstatné je pouze sjednání životního pojištění a parametry dané smlouvy jsou již podružné. To je samozřejmě obrovský omyl. Aby životní pojištění klienty finančně chránilo, nastavení smlouvy je to nejdůležitější. Lidé by tak neměli opomíjet zejména krytí těch nejvážnějších rizik, které nejvíce ohrožují zdraví a život. Tedy vážná onemocnění či úrazy, invalidita, prostě věci, které ohrozí a změní finanční situaci celé rodiny.

Chápou to klienti, nebo je třeba je spíše přesvědčit?

Většinou to chápou, ale je určitě dobře, když se poradí s odborníkem, tedy s pojišťovacím poradcem. Z našeho průzkumu vyplývá, že většina lidí (77 %) preferuje v životním pojištění ochranu před vážnými riziky, a my se to snažíme dlouhodobě podporovat. Například v nové verzi FLEXI dostane klient až 30% slevu na rizikové pojistné při komplexním pojištění vážných onemocnění, invalidity, trvalých následků nemoci nebo úmrtí. Zmínit můžeme také odpuštění všech správních poplatků při měsíčním pojistném 1000 Kč a více.

Může zájemce životní pojištění v průběhu trvání upravovat?

2022 11 04 08 48 40 ProspSamozřejmě, a to podle aktuální situace. Je rozdíl, když jste single, nebo když se vám narodí děti. Zároveň mohou klienti se staršími typy životních pojištění Kooperativy využít výhodnou a férovou konverzi na novou FLEXI, nebudou si muset sjednávat novou smlouvu. Doposud si v programu Renovace modernizovalo své smlouvy přes 5000 klientů ročně. Většinou si také až o 30 % navýšili limity pojistného krytí. Takže ano, se smlouvou se dá velmi dobře pracovat po celou dobu jejího trvání tak, aby odpovídala měnícím se podmínkám jednotlivce.

Jaké další výhody v novém FLEXI najdeme?

Unikátní součástí je bonus Cesta ke zdraví, který přináší až 100 000 korun na zotavení z velmi vážných nemocí a úrazů. Klient jej může využít na zdravotní pomůcky, na lázně, ošetřovatelskou péči, ale například i na úpravu řízení vozidla nebo úpravy bydlení. Zároveň přestaneme rozlišovat rizikovost zaměstnání klienta nebo zda pro zábavu sportuje. Policista tedy získá pojištění za stejnou cenu jako úředník, a pokud není profesionálním sportovcem, nebudeme mu účtovat ani přirážku za sport.

Když jste hovořil o nastavení rizik, existuje nějaké obecné doporučení, co zvolit?

Je to podobné jako s pojištěním domu nebo bytu. Také si nepojišťujeme rychlovarnou konvici, ale je důležité mít dobře pojištěnou celou domácnost nebo dům. Často se setkáváme s tím, že klientům stačí získat z pojistky peníze za zlomenou nohu nebo za dvoutýdenní neschopenku. Když nás ale postihne vážná příhoda, jako je například mozková mrtvice, můžeme se ocitnout na dlouhou dobu bez svého obvyklého příjmu. Podle průzkumu společnosti IPSOS, který jsme si před časem nechali zpracovat, 67 % lidí zná ve svém okolí někoho, kdo prodělal mozkovou mrtvici a 28 % dokonce takových osob zná více.

Uvědomují si klienti, že stačí málo a mohou se dostat do vážných finančních problémů?

Každým rokem postihne jen v ČR například právě mozková mrtvice 25 000 lidí. Pokud se rychle neobnoví přívod krve a kyslíku do mozku, může dojít k trvalému poškození nebo ke smrti. Že pro takové případy existuje vhodné připojištění, avšak podle výše zmíněného průzkumu vůbec netuší 80 % dotázaných. Víme ale, že po jeho představení zároveň 53 % lidí tato nabídka zaujala. Vyšší pojistné plnění může zásadně pomoci dorovnat výpadek příjmů u dlouhodobé léčby, zajistit nadstandardní léčbu nebo lepší a rychlejší rekonvalescenci.

za odpovědi poděkoval Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE