INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

urbanKdyž se domácí ekonomice daří, firmy nabraly dostatek nových zakázek, stává se často limitujícím tzv. lidský faktor. Mít dostatek zaměstnanců, navíc pro směnové provozy, bývá tvrdý oříšek. Jak si takové pracovníky udržet, nebo dokonce nalákat nové, radí firmám fungujícím ve směnném provozu poradenská společnost Déhora, která pomáhá se správným plánováním směn. V rámci své práce provádí u svých klientů podrobné průzkumy mezi zaměstnanci, a získává tak odpovědi na řadu otázek spojených s prací na směny. Informace k tomuto tématu jsme získali od Romana Urbana, konzultanta v české pobočce společnosti Déhora Central Europe s.r.o.

Mají firmy s obsazováním směnového provozu problém?

Ano, s nedostatkem zaměstnanců se v současné době potýkají nejvíce právě firmy pracující ve směnném provozu. I když práce na směny přináší řadu výhod, je to samozřejmě velká zátěž pro biorytmus člověka, a ne každý takové pracovní nasazení zvládne. Problémem bývá velmi často i využití jen jednoho směnového modelu.

Co zaměstnancům, kteří pracují na směny, nejvíc vadí?

Na základě průzkumů, které u našich klientů mezi zaměstnanci provádíme, jsou to hlavně noční směny, pracovní víkendy a v současné době i tlak na přesčasové hodiny. To vše narušuje zaměstnancům soukromý život, který si kvůli směnám nemohou plánovat podle svých představ. Na základě našich zkušeností lze ale všechny tyto nedostatky redukovat efektivnějším plánováním. Navíc tak může firma na trhu získat pověst atraktivního zaměstnavatele.

Mohou zaměstnavatelé vycházet vstříc požadavkům lidí zcela, omezeně, nebo vůbec?

V porovnání s jinými evropskými státy, kde už zaměstnavatelé pochopili, že vycházet vstříc požadavkům svých zaměstnanců má významný vliv na jejich produktivitu a spokojenost, v České republice stále převládá směnný model, kde se rozpis směn tvoří většinou jen podle potřeb provozu. Právě u zahraničních klientů se nám osvědčil koncept tzv. samoplánování, v rámci kterého si zaměstnanci na základě předem stanovených pravidel plánují směny podle svých preferencí a lépe tak dokáží skloubit soukromý život s tím pracovním. Samoplánování je jednou z novodobých cest, jako mohou zaměstnavatelé v České republice zlepšit pracovní podmínky svých zaměstnanců, udržet si je a přilákat nové.

Čím směnový provoz zaměstnancům naopak vyhovuje?

Záleží na směnových modelech a možnostech, které nabízí. Výhodou mohou být například volné dny nebo části dne v pracovním týdnu, kratší pracovní doba, příležitost vyššího výdělku za práci o víkendu, v noci a za přesčasy, anebo možnost tvořit si vlastní rozvrh směn, tedy již zmíněné samoplánování.

Překvapily výsledky průzkumu, nebo se odpovědi daly očekávat?

Spíše potvrdily naše mnohaleté zkušenosti ze zahraničí. Lidé v ČR mají podobná přání a jsou za určitých okolností ochotni vyzkoušet i nové způsoby nastavení směn, než byli dosud zvyklí, včetně samoplánování. Při srovnání se zahraničím lze největší odchylku pozorovat v preferenci dvanáctihodinových směn, kterou by volila podstatná část dotazovaných zaměstnanců v ČR. Přitom ve srovnání s osmihodinovým je systém 12hodinových směn neefektivní a nezdravý. Vysvětlujeme si to odlišným historickým a kulturním vývojem jednotlivých zemí.

za zajímavé odpovědi
poděkoval Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Konopí místo tabáku

    Svět se mění. Kanada jako první vyspělá země G7 legalizovala rekreační užívání konopí. Naopak velmi tvrdě vystupuje proti kouření tabákových výrobků. Zapálit si jointa marihuany tedy půjde bez problémů, s cigaretou se kuřák na veřejných místech se zlou potáže. Chápání, co je škodlivé a co prospěšné, se ve společnosti mění. Tabák byl zpočátku brán jako lék, později jako „mužská záležitost“, aby nakonec skončil na černé listině drog, kterou jsou tolerovány pouze ve velmi omezené míře a především z ekonomických důvodů (spotřební daň tvoří podstatnou část rozpočtových příjmů). Na konopí panuje celá škála názorů od vysloveně negaativních až po schvalující a doporučující. Nepochybně má silné léčebné účinky a může úspěšně konkurovat chemickým farmakům. Ale právě pro tyto mimořádné vlastnosti by se nemělo by zneužívat jako univerzálné...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

logo KOBTOSlogo 172

 

Partneři plus:

tsoft   EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE