INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

2019 06 12 09 39 01 FotkyTým firmy ESENCE LINE, Petr Novotný vlevo dolePřejeme si, abychom se měli stále lépe, aby náš život byl přiměřeně komfortní, abychom byli zdraví, abychom lépe rozuměli přírodě a ona nás pak „více“ poslouchala. Těch „aby“ je nekonečno. Východiskem je z velké míry také aplikovaný výzkum, tedy ten, jehož poznatky se objeví v praxi. Firma ESSENCE LINE, s.r.o., z Prahy zná cestu, jak mnohá naše přání a sny plnit. Hovořila jsem o tom s jejím jednatelem Ing. Petrem Novotným:

Vaše společnost se dlouhodobě zabývá DNA diagnostikou, farmakogenetikou a analýzou biomolekul. Od loňského roku využíváte jako jediní ve střední Evropě ojedinělou bičipovou technologii. Co to je?

Ano, je pravda, že v současné době využíváme ve střední Evropě unikátní velmi přesnou robotickou platformu pro přípravu tzv. microarrays (česky též biočipů). Podobné přístroje má například univerzita v Harvardu nebo Tel Avivu. Díky této technologii, spočívající v tisku až milionů sond pro různé biomolekuly na jedno mikroskopické sklíčko, jsme schopni analyzovat např. až miliony různých genů během jednoho procesu, případně proteiny nebo malé molekuly, jelikož tato platforma je chemicky univerzální.

To znamená, že využíváte služeb robota, který dokáže zpracovat velké množství dat za krátkou dobu?

Ke zpracování dat nám slouží vlastní bioinformatický systém, který byl úspěšně sestaven naším odborným týmem zahrnujícím více odborností zároveň, a to zejména: IT, molekulární biologie a chemie. Výsledkem je unikátní sestava integrující několik pokročilých modifikovaných „open-source“ software pro analýzu dat a komerčně dostupných software pro design biočipů a jejich přípravu zmíněným robotem. Díky této sestavě dnes efektivně a ekonomicky analyzujeme rozsáhlé genomické soubory dat generované např. populačními studiemi, sekvenováním apod., a to v rámci spolupráce s předními českými a evropskými výzkumnými a podnikatelskými subjekty.

Slouží tato platforma i jiným zájemcům v oboru, kteří se profilují jako společnosti nebo výzkumná centra zabývající se genetikou?

Samotnou platformu využíváme zejména k našim výzkumným a aplikačním účelům a při vědeckotechnické spolupráci s předními výzkumnými centry, jako je Masarykova univerzita, Biocev, Národní ústav duševního zdraví, Výzkumný ústav pícninářský v Troubsku, Vysoká škola chemicko-technologická, Výzkumný ústav potravinářský Praha a nyní též např. Univerzita ve Veroně. V současné době hledáme další partnery k rozšíření spolupráce na poli šlechtění hopodářských plodin a zvířat, a dále ve farmakogenetice vedoucí k racionální a individuální preskripci léčiv.

Zmínil jste mimojiné spolupráci s Výzkumným ústavem pícninářským v Troubsku. Co tato součinnost ukázala?

Výzkumný ústav pícninářský je naším dlouhodobým partnerem, který se společně s dalšími šlechtitelskými partnery specializuje na zavádění inovativních zemědělských technologií u vybraných hospodářkých plodin do praxe. Zároveň má bohaté zkušenosti s genetickou manipulací s rostlinnými materiály a hodnocením ekonomiky v zemědělském průmyslu, čímž přispívá do vývoje našich agronomických biočipů cennou expertízou. V současné době probíhá např. výběr z populace šlechtěného jetele lučního, jehož výsledkem budou jedinci s kýženým genofondem s vyšší fixací dusíku, a tedy vyššími výnosy této plodiny.

V tomto směru se angažuje také Technologická agentura ČR, Masarykova univerzita a další. Jaká je strategie? Co má přinést?

Aplikovaný výzkum, jehož výsledkem bude využití genomické informace na populační úrovni, za využití tzv. populačního čipu, je výsledkem synergie několika faktorů a účinné spolupráce podnikatelských a výzkumných subjektů. Předně bych jmenopval špičkový výzkum doc. Řepkové z Masarykovy univerzity, který vedl k selekci genotypů asociovaných s vyšší fixací dusíku jetele lučního. Zároveň šlechtitelská práce Dr. Jakešové umožnila vyprodukovat vybranou populaci, ve které je díky uplatnění naší technologické platformy populační genotypování ekonomicky efektivní a časově reálné v porovnání s dostupnými alternativními metodami. V mnohačetné populaci jsme tak schopni účinně vybrat jedince s vhodnými genetickými znaky, které jsou následně využity nejen k pěstitelským účelům v ČR, ale i zahraničí. Nemalou měrou k úspěchu tohoto aplikovaného výzkumu přispělo pochopení pro tuto problematiku ze strany Technologické agentury ČR (TAČR) a spolufinancování v rámci inovačního programu EPSILON. Zde bych rád též zmínil a poděkoval nejen za podporu TAČR, ale i Ministerstva průmyslu a obchodu, které podpořilo příbuzný aplikovaný vývoj farmakogenetických biočipů v rámci programu podpory Aplikace.

Poslední dobou se mluví také o medicíně na míru každému jedinci. Má s tím biočipová platforma něco společného? Bude sloužit v České republice při léčbě některých závažných onemocnění? Naznačil jste, že ano...

Určitě, toto je taktéž náš dlouhodobý záměr. Ve spolupráci s výzkumnými a lékařskými centry se zasazujeme o široké využití genetické informace na bázi biočipů pro individuální a racionální preskripci léčiv. V současné době již existuje nejen dostatek klinických dat pro toto využití v celé řadě skupin léčiv, částečná legislativní podpora i rozsáhlé doporučení mezinárodních kontrolních úřadů pro vybraná léčiva před podáním pacientovi.
Na základě individuálního genetického profilu pacienta, který určuje do značné míry rychlost metabolizmu a následný osud léčiva v organizmu (včetně potenciálních toxických účinků), lze úpravou dávky a volbou vhodného léčiva zajistit účinnější léčbu a významně snížit riziko nežádoucích účinků. Nejvíce zkušeností a publikovaných klinických dat je s léčivy ovlivňujícími centrální nervovou soustavu, tedy psychofarmak. Studie publikovaná v USA spolu s prestižní Mayo Clinic demonstrovala nejen lepší snášenlivost a vyšší akceptaci léčiv u pacientů, kterým byl proveden farmakogenetický screening a následně upraveno léčivo, ale i významnou úsporu zdravotních nákladů (cca 100 000 Kč ročně na pacienta). V této oblasti spolupracujeme zejména s Národním ústavem duševního zdraví, kde v současné době probíhá výběr nejvíce klinicky významných farmakogenů. Pro účely širokého záběru léčiv vyvíjíme zejména ve spolupráci s Biocevem originální biočip, který umožní provést jednorázovou analýzu následně uplatnitelnou pro více skupin léčiv. Příkladem mohu jmenovat léčiva indikovaná u poruch srážlivosti krve, nemocí infekčních, plicních, kardiovaskulárních, onkologických, gastroenterologických, imunitních ad.

otázky připravila Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Biliony z klobouku

    Evropská unie i český stát hodlají podpořit ekonomiku, aby se rychle uzdravila po prodělané pandemii Covid-19. Nalijí do firem obrovské množství peněz a věří, že pacient bude po nemoci opět chlapík jako dřív. No počkejme si a uvidíme. Mě na tom nejvíc překvapilo, jak snadno se podařilo nalézt tisíce miliard korun, respektive eur. Žil jsem totiž dosud v přesvědčení, že peníze si musím zasloužit poctivou prací. I klasičtí ekonomové mě utvrzovali v tom, že žádný oběd není zadarmo. Protože na kouzla, skutečné zlaťáky vytažené z klobouku, už nevěřím, musím se ptát: Kdo tenhle hodokvas zaplatí? A mám takový nepříjemný pocit, že ti, kteří nás k prostřenému stolu pozvali, to nebudou.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE