INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

DSC 0039Jiří HoloubekČtvrtá průmyslová revoluce není jen stále častěji užívaný pojem, stává se skutečností. Dotkne se všech, ať se to někomu líbí, nebo ne. Čím dříve domácí firmy „nastoupí do digitálního vlaku“, tím to pro ně bude výhodnější a snazší. Svaz průmyslu a dopravy ČR se proto rozhodl zjistit současnou situaci přímo v terénu. Co se dozvěděl, o tom v rozhovoru s členem představenstva SP ČR Jiřím Holoubkem.

Proč Svaz průmyslu a dopravy ČR vypracoval průzkum firem, jak jsou daleko se zaváděním Průmyslu 4.0?

Svaz průmyslu a dopravy je v oblasti zavádění konceptu Průmysl 4.0 ve firmách jedním z nejaktivnějších profesních uskupení. V Pracovní skupině pro implementaci Průmyslu 4.0 ve firmách, která je součástí svazového Expertního týmu pro digitální ekonomiku, sdružujeme jak zástupce oborových svazů a individuálních členů, tak i dalších institucí, jako například MPO, CzechInvest, TAČR a dalších. Před letošním strojírenským veletrhem jsme se rozhodli ověřit nejen úroveň implementace prvků konceptu Průmysl 4.0 v našich členských firmách, ale zejména efekt našeho společného snažení v této oblasti, které věnují mnozí z nás hodně času a energie.

Překvapily vás odpovědi, nebo se více méně blížily vašemu očekávání?

Protože hodně jezdím po regionech a tam se setkávám se zástupci firem, většina odpovědí mě nijak nepřekvapila. Ale například to, že si firmy nepřiznávají, že je k zavádění prvků Průmysl 4.0 nutí jejich obchodní partneři nebo zahraniční korporace, které je vlastní, je trošku překvapivé. Na jednu stranu je dobré, že firmy v průzkumu uvádějí dominanci svých vlastních pozitivních rozhodnutí, na druhou stranu je pro udržení konkurenceschopnosti vnímání požadavků firemního digitálního okolí také velmi důležité.

Co podle vašeho názoru nejvíc brání, aby firmy skutečně pracovaly v digitálním prostředí?

Bohužel tomu v mnohých případech brání samotné managementy firem. Ve světle pozitivních hospodářských výsledků v minulých letech nejsou mnozí šéfové firem nuceni uvažovat jak v krátkodobých, tak i dlouhodobých horizontech o inovacích, nových obchodních modelech a dalších změnách, jejichž zavedení jim umožní digitální transformace firmy.

Dokážou se zejména malí a střední podnikatelé vyhnout zavádění digitálních systémů, nebo jde o otázku konkurenceschopnosti a přežití?

Digitální transformaci se nevyhnou žádné společnosti, ale ani malí podnikatelé. Opravdu je to otázka přežití. Tato transformace má a bude mít pro konkrétní firmy různý průběh, nicméně povede vždycky ke kvalitativním změnám jak vnitrofiremních procesů, tak i procesů svázaných s obchodními partnery, institucemi nebo státem.

Je mladá generace připravena převzít štafetu od „otců zakladatelů“ a kráčet v inovacích stejným tempem jako ostatní svět?

Vyšší digitální gramotnost je pro mladou generaci velikou výhodou. Její nevýhodou je omezená schopnost komunikace se staršími kolegy, ale bohužel velmi často i mezi svými vrstevníky. Pokud se firmám podaří tyto komunikační bariéry překonat, mají velkou šanci uchovat svoje firemní know-how například v digitálních ontologických skladech, a hlavně inovovat svoje produkty, ať už jsou to výrobky, nebo služby.

hodně úspěchů českým firmám
popřál Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Vraťme život krajině!

    Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota předaly ministru zemědělství petici Vraťme život krajině s 55 tisíci podpisy. Upozorňují, že naše krajina trpí intenzívním hospodařením a nevhodnými zásahy. Indikátorem toho, že něco děláme špatně, je velký úbytek ptactva a také hmyzu. Není pochyb, že bez moderního zemědělství bychom neuživili přes 10 milionů obyvatel. Na druhou stranu si pěstitelé a chovatelé musí sáhnout do svědomí a říci, kdy si svou úlohu zjednodušují a kdy volí snadnější postup na úkor ochrany přírody. Kompromis bude stát hodně úsilí, možná i trochu peněz, ale je nevyhnutelný. Nikdo nemůže žít a dlouhodobě hospodařit na mrtvé půdě, v pusté krajině, v umělém prostředí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE