INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

hand 697264 1280Někteří politici a odboráři sledují ve stále větším nástupu robotů možnost pro jejich zdanění. V automatizaci pracovních procesů vidí hrozbu zániku pracovních míst, kterou je zapotřebí zatížit odvody do státního rozpočtu.

„Neměli bychom tedy danit také Excel za to, že ubírá administrativní práci, nebo snad telefon, protože není třeba poslů?“ ptá se Tomáš Surka, country manager personálně-poradenské společnosti Quanta.

Česko se skladbou svého průmyslu řadí spíše k montovnám, ve kterých nevznikají velké přidané hodnoty. Automatizace a robotizace je přitom šancí, jak dosáhnout opačného trendu. „Firmám bychom tedy neměli vyhrožovat penalizacemi za to, že zmodernizují svou výrobu, která díky tomu bude konkurenceschopnější. Spíše by se takové podniky měly dočkat podpory ze strany státu. Například v Německu jsou s robotizací ve srovnání s Českem výrazně napřed,“ uvádí Tomáš Surka.

Skutečnosti, že roboti a automatizace postupně trh práce mění, si všimne každý. Například tam, kde dříve bylo možné získat radu na telefonické podpoře, často lidskou práci nahrazují automaty nebo tak zvaní chatboti – komunikační okénka vyskakující na různých internetových stránkách nabízející rychlé poradenství. Zajišťují první kontakt se zákazníky, lidé vstupují do procesu komunikace se zákazníkem až v dalších fázích. „Nahrazování lidské práce roboty není a nebude skokové. Jejich zavádění je postupným procesem. A stejně jako v minulosti i nyní platí, že nové trendy přinášejí i nové profese. Není to přece tak dávno, kdy lidé pracovali převážně v zemědělství. Dnes je takových pracovníků minimum a lidé stále mají co dělat,“ říká Tomáš Surka ze společnosti Quanta.

Je však patrné, že automatizace nahrazuje v prvé řadě jednodušší pracovní místa. Naopak nelze očekávat, že roboti nahradí pozice, u kterých je nutný osobní kontakt. „Například i u nás v personalistice očekáváme, že automatizovaně bude probíhat stále častěji vyhledávání a prvotní komunikace s kandidáty. Avšak samotný výběr zaměstnanců a poradenství k jejich kariéře bude i nadále v rámci osobního vztahu s headhunterem,“ uzavírá Tomás Surka.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Konec schůzování

    Koronavirová krize znamená nejen obrovskou zkoušku pro celou společnost, přináší mnoho těžkostí a v důsledku velké ztráty, ale zároveň mění náš postoj. To, co jsme byli zvyklí dělat jako samozřejmost, se ukáže jako zbytné nebo kontraproduktivní, a objeví se nové možnosti, přístupy, metody, technologie, způsoby myšlení a jednání. Napadlo mě, že zákaz shlukování skoncoval s naší slabostí pro schůze a nekonečné porady. Ukazuje se, že i bez nich můžeme dobře a dokonce i lépe fungovat. Lidé mohou využít videokonference, chytré telefony a maily, prostředky komunikování na dálku. Zároveň zkrátí nekonečné hovory na nezbytné a efektivní minimum. Až se z virové epidemie vyléčíme, bude až těžké se znovu vracet k schůzování, kde se hodně řeční, ale málo vyřeší. A v tom vidím jednu z pozitivních věcí, které koronavirus přináší. Pavel Kačer

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE