INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

domov lux 1Společnost Právní Ochrana Majetku přináší na základě skutečných příběhů ve spolupráci s advokátem Pavlem Strnadem z AK Polverini Strnad šest základních pravidel, jak nejlépe ochránit svůj majetek z pohledu práva.

Nemovitost má mít jen jednoho vlastníka

Při spoluvlastnictví rozhodují spoluvlastníci podle velikosti svých podílů. „I když se spoluvlastnictví z počátku nemusí jevit jako problémové, je poměrně časté, že po určité době dochází mezi spoluvlastníky k názorovým střetům. Ty se v případě nemovitostí zpravidla týkají způsobu jejího užívání a péče o ni, nutných či naopak zbytečných investic. Často to pak poškodí i mezilidské vztahy uvnitř celé rodiny,“ uvádí své zkušenosti advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Bez manželství není dědictví

Při dědění podle zákonné posloupnosti hrozí riziko především nesezdaným párům. Zákon totiž s nesezdanými pozůstalými partnery v první třídě zákonných dědiců nepočítá. Zařazuje je až do té druhé. Na partnera se tak dostane dědictví pouze za podmínek, že zůstavitel neměl děti a nesezdaný partner splní podmínku soužití se zůstavitelem ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku před zůstavitelovou smrtí. „Pokud spolu mají nesezdaní partneři potomky, pak partner nebude mít šanci dědit, protože jedinými zákonnými dědici budou jen a pouze děti zůstavitele – bez ohledu na to, jak dlouho spolu partneři žili,“ upozorňuje advokát Pavel Strnad.

Zemřít bez závěti by měl být trestný čin

Pokud zůstavitel nezanechá závěť, bude jeho pozůstalost rozdělena podle zákona. V takovém případě zůstavitel neprojeví svou pravou vůli, a zvyšuje se tak riziko sporů mezi dědici. „Často kvůli sporům mezi dědici dochází až k ohrožení majetkové situace pozůstalých osob - partnera, dětí, rodičů nebo sourozenců a zpravidla vždy k narušení jejich vzájemných vztahů,“ říká advokát Pavel Strnad.

Manželství bez předmanželské smlouvy je sázka o polovinu majetku

Společné jmění manželů vzniká automaticky ze zákona uzavřením manželství. Při jeho vypořádání soudem (např. v případě rozvodu) pak zásadně platí, že manželé mají na vypořádávaném jmění stejný podíl. „Předmanželskou smlouvu je dobré uzavřít především tam, kde jeden ze snoubenců vlastní významný majetek, má výrazně vyšší příjmy, nebo naopak závazky. Dalším dobrým důvodem je případ, kdy jeden ze snoubenců podniká, protože s tím je spojené určité riziko, které by pak mohlo negativně dopadnout na druhého manžela, a tak i celou rodinu,“ říká advokát Pavel Strnad.

Pojištění vás ochrání před vším kromě výluk

Mnohé pojišťovny mají různá omezení či úplné výluky z pojištění. Jednou ze zákonem stanovených výluk je například výluka ze životního pojištění v případě sebevraždy. V takových případech pak pojišťovny pojistné plnění nevyplatí, i když ostatní podmínky byly řádně splněny. Dalším příkladem jsou nedávná koronavirová omezení, kdy podnikatelé přerušili  svůj provoz kvůli mimořádným opatřením vlády. Ani toto většina tuzemských pojišťoven neodškodňuje anebo jen velmi omezeně. „Konkrétní pojistné podmínky mohou skrývat i jiná rizika. Doporučujeme proto vždy zkontrolovat, zda a jaké výluky stanoví. Současně je vhodné se zamyslet, jak je možné se účinně ochránit proti situacím zahrnutým právě v těchto pojistných výlukách, a to pomocí standardních institutů platného práva a jejich různých kombinací“ doplňuje advokát Pavel Strnad.

Společnost s více společníky je časovaná bomba

Velkým rizikem společností s více společníky je to, že jednotliví společníci mohou zablokovat rozhodování či činnost společnosti v případě jakékoliv neshody. Toto riziko lze omezit založením jednočlenné společnosti nebo nastavením dostatečných pravidel chování mezi více společníky (tzv. dohodou společníků). „V případě zejména jednočlenné společnost hrozí riziko jejího ochromení, když po jediném společníkovi zdědí společnost více dědiců a není dalších pravidel. Pak je třeba očekávat vážné komplikace,“ dodává advokát Pavel Strnad.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Plná letiště

    Odstavné plochy na letištích se plní. Lze si toho všimnout nejen na největším českém vzdušném přístavu v Praze-Ruzyni, ale i jinde u nás a v Evropě. Stroje totiž nejsou ve vzduchu, ale odpočívají na zemi. A protože koronavirová krize hned tak neskončí, budou uzemněny nejméně do začátku jarní sezony. Výpadek příjmů může správa letišť alespoň zčásti vyrovnat parkovným. A také se dají naplno využívat servisní kapacity. Útěchou rovněž může být zvýšení bezpečnosti letového provozu. Vzdušné dopravní koridory téměř zejí prázdnotou, stejně tak piloti si už nebudou stěžovat na to, že jsou přetěžováni. Ano, každá mince má dvě strany. Až se nebe zase otevře a lidé budou moci cestovat do zahraničí, více si jistě vychutnají ten znovu získaný pocit svobody. Věřme, že to nastane už brzy.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

PSC 0175

Češi budou nové věci vymýšlet stále 5. říjen 2020

Josef KratochvílJe obdivuhodné, kolik českých firem, vysokých škol, výzkumných organizací a dalších subjektů v uplynulém půlroce nacházelo nová řešení pro to, aby mohly existovat dál, rozvíjet výrobu a služby. Nabízet trhu to, co nejvíce potřebuje. Vznikly nové produkty, zrodily se ojedinělé postupy práce, ke slovu se dostaly špičkové technologie i efektivnější organizace procesů. Znamená to, že potenciál tvořivosti nabral na obrátkách, aktivoval se.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE