INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

zdroj stavebniny DEK 2Tuzemský stavební trh čelí dlouhodobému nedostatku pracovních sil a klesajícímu počtu absolventů řemeslných oborů.

Nastanuvší pandemie, která přiměla řadu zahraničních pracovníků k návratu do svých domovin, navíc ukázala, že na zahraničí nelze bezmezně spolehnout. Podle odborníků bude nutné tento stav v budoucnu řešit částečnou automatizací stavebních prací, která by jednak mohla otevřít nová a zajímavější pracovní místa v oboru a učinit tak práci ve stavebnictví atraktivnější, a jednak by mohla odstranit mnohdy nevypočitatelný lidský faktor ovlivňující přesnost práce. Roboti, kteří by se mohli na stavbě objevit v horizontu několika let, už nejsou hudbou daleké budoucnosti.

„Celkový počet vyučených absolventů v posledním roce je ca 21 000, z toho bylo 11 000 z řemeslných oborů (oproti r. 2005, kdy jich bylo z řem. oborů 19.000). Stavební a dřevařské profese letí dolů, úbytek truhlářů je 70 % absolventů, podobné je to u malířů a lakýrníků. Zatímco v r. 2005 se vyučilo 705 zedníků, v tomto roce jen 253. Pokrývačů nyní absolvovalo jen 20 v celé ČR,“ říká Eva Svobodová z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a dodává, že poptávka po řemeslnících na trhu je obrovská, jejich nedostatek je enormní, a díky tomu také můžeme sledovat rychlý nárůst jejich cen.

Úbytek kvalifikovaných řemeslníků není znatelný pouze dle klesajících čísel z absolventských ročenek, ale samozřejmě i na samotných pracovištích. Stavební společnost Metrostav se s nedostatkem řemeslníků potýká minimálně posledních dvacet let. „Ubývá jich paralelně se zvyšujícím se věkem pracovníků v těchto řemeslných profesích a současným klesajícím zájmem žáků o přípravu v těchto odborných profesích,“ říká Vojtěch Kostiha, tiskový mluvčí Skupiny Metrostav

České stavebnictví, ale i jiné segmenty, je v poslední době navíc zasaženo úbytkem pracovníků ze zahraničí, kteří vlivem pandemie koronaviru odcestovali za svými rodinami. Podle Kostihy je dnes prakticky nemožné sehnat na trhu práce řemeslníka a občana ČR v jedné osobě.

Chytré stavebnictví

Ze stran odborníků se stále častěji ozývají prognózy, že nevalnou situaci, ve které se obor stavebnictví nachází, bude moci vyřešit až nástup nových technologií, které zajistí větší zastupitelnost zaměstnanců. Stavaři jsou ale zatím v tomto ohledu spíše skeptičtí. „Přestože zevrubně monitorujeme možnosti tzv. Stavebnictví 4.0 neboli chytrého stavebnictví, jeho využití může jen těžko nahradit kvalifikovaný dělnický personál,“ říká Kostiha z Metrostavu.

Podle Antonína Žáka, vedoucího výzkumu a vývoje z experimentálního centra DERIC, kde společnost DEK testuje a vyvíjí nové materiály, nářadí či technologie, je naopak čtvrtá průmyslová revoluce možností, jak částečně uhasit žízeň po pracovních silách v oboru a zároveň i jak udělat obor atraktivnějším pro mladé lidi.

„Vyvíjíme například vlastní robotické zedníky a vyvíjíme i další robotickou techniku určenou pro stavební aplikace. Za dva tři roky budeme vidět výsledky. Technologie mají ve stavebnictví veliký potenciál. Krásný důkaz byl koronavirus, kdy nám odjeli řemeslníci z Ukrajiny a Polska a v budoucnu ta situace nebude o moc lepší. Proto je potřeba stavebnictví zautomatizovat,“ říká Žák, podle kterého by navíc robotizace vyloučila z oboru lidský faktor. „Ruce dělají dost chyb a pracovat například na střeše není vůbec žádná radost. V zimě je zima a v létě je hrozné horko a prší. To jsou v realizaci staveb asi nehorší podmínky, jaké si dokážete představit. To je jeden z důvodů mladých absolventů se těmto oborům vyhnout.“ dodává.

(tz)

Slovo ke dni

  • Kdo může pracovat z domova

    Home office není žádná novinka, ale v době koronakrize přišla možnost práce z domova jako na zavolanou. Pracovat mohou ti, kterým to dovoluje povaha jejich práce, a samozřejmě ochota změnit své zvyky. Podle odborníků se otvírá možnost pro jednoho ze tří zaměstnanců, v případě vysokoškolsky vzdělaných osob a vysoce kvalifikových profesí dokonce pro každého druhého. Brzdou se může stát i v dnešní technologicky vyspělé době dostupnost internetu. Venkov stále strádá. V naší obci jsme rádi, když si můžeme vůbec zavolat z mobilu – někdy spojení funguje, jindy ne. A mobilní internet s přijatelnou rychlostí nabízí jen jediný operátor. Ten dokazuje konkurenci, že to jde, když nechybí zájem. Avšak v mnoha případech lze stále pozorovat spíš nezájem a snahu šetřit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE