INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

14 7 cibNegativní dopad bezpečnostních opatření proti covidu-19 se bezprostředně promítá do hospodaření a řízení firem. Ve snaze ustát podzimní vlnu pandemie se řada z nich rozhodla škrtat náklady a hledat rezervy již během léta.

Pro některé je efektivním řešením část svých služeb outsourcovat – tedy nechat si část práce dodávat od externího dodavatele. Jedním z nich je například největší provozovatel call center v Česku, společnost Conectart, která v oblasti zákaznického servisu zaznamenává o 21 % vyšší poptávku oproti loňskému roku.

Události posledního půl roku nutí majitele přehodnotit náklady na řízení firmy a outsourcované služby jsou jednou z dostupných variant, které mohou ulevit firemnímu rozpočtu. Řada firem ale musí překonávat předsudky, které se týkají kvality a ceny. „Budeme-li se bavit o našem oboru, setkáváme se s nejrůznějšími mýty velice často. I když poptávka po našich službách meziročně stoupla téměř o čtvrtinu, firmy si častokrát nedokážou správně vypočítat ani náklady na interní call centrum. Těžko pak můžeme argumentovat efektivností našich služeb. Přitom naše průměrná úspora je až třetina původních nákladů,“ vysvětluje ředitel společnosti Conectart Petr Studnička.

Finanční náklady

Budeme-li se pohybovat i nadále v prostředí call center, lze úsporu pro společnosti demonstrovat celkem jednoduše. Mzda operátora bude zhruba stejná jak pro zaměstnavatele firmu, nebo externího dodavatele. Rozdíly ale začínají v náboru a úvodním školení. Externí call centrum je efektivnější v náboru, náklady dokáží srazit minimálně o 10 % i v úvodním tréninku. Zaškolení nového operátora stojí externí centra v průměru 5 - 7 000 Kč, zatímco interní CC 12 – 17 000 Kč. Ani jedno z center se ale neobejde bez průběžného vzdělávání. Předpokládá se, že investice do tréninku vychází v obou případech stejně. Externí centra však mají dedikované tréninkové oddělení a dlouhodobou koncepci vzdělávání ušitou na míru call centrům. Lepší využití operátorského času (occupancy) a efektivnější struktura vedení pak z externích call centrech dělá efektivnější podnik z perspektivy využití personálních nákladů.

Bezpečnost dat a přetížené linky

„Dalším mýtem, se kterým bojujeme je domnělá nižší bezpečnost dat. Přitom je to úplně naopak. Zásadní rozdíl spočívá v odpovědnosti, kterou má v případě externího dodavatele celá organizace. Ta za možné pochybení nese následky, které pro ni mohou až devastační,“ zmiňuje příklad z praxe Studnička. Externí call centra proto nastavují bezpečnostní mechanismy a nástroje na daleko vyšší úroveň a požadavky na bezpečnostní procesy jsou přísnější než ty od samotného zadavatele. V současné době hojně používaným ISO:27001, který není standardem ani u mnohých bank.
Počet odbavovaných hovorů, emailů, webchatů a dalších požadavků na každém zákaznickém centru nejsou nikdy rovnoměrně rozděleny v čase. Většinou kolísají během dne, týdne i roku, zvláště v situaci jako je dnes. Interní call centra musí kapacitu pečlivě plánovat a flexibilita řízení tam proto není možná. Externí call centrum se dokáže mnohem lépe a rychleji přizpůsobit zadavateli, který může ze dne na den ponížit nebo navýšit počet operátorů. Pro externí centrum to znamená pouze přesun operátorů z méně vytížených zakázek na tu, kde je jich nedostatek.

(tz)

Slovo ke dni

  • Stravenkový paušál uspěl

    Jedna z nejvíce kontroverzních věcí, které hýbaly podnikatelskou věřejností, bylo zavedení stravenkového paušálu, tedy rozšíření možností v poskytování obědů zaměstnancům. Proti byly vydavatelé stravenek a odbory. Argumentovalo se rozbitím osvědčeného systému, který léty prokázal své kvality. Příznivci paušálu poukazovali na to, že změna poskytuje více možností, zjednoduší administrativu a skoncuje s vysokými provizemi. Po dvou letech fungování se ukazuje, že čtyři z deseti firem dávají přednost stravenkovému paušálu. Zejména vyhovuje malým a středním zaměstnavatelům. Ti velcí mohou poskytnout občerstvení ve vlastních podnikových jídelnách. Ale nestalo se, že by lidé v práci přestali obědvat a raději získané finanční prostředky vydali za něco jiného. Myslím, že nynější praxe, i když možná do značné míry ovlivněná pandemií koronaviru, prokázala...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE