INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

typing g143d9a8d1 1920V první pololetí letošního roku zahájilo činnost 37 409 fyzických osob podnikatelů (FOP) a 245 635 svou činnost ukončilo. Od začátku roku ke konci června tak ubylo 208 226 podnikatelů, nejvíce v české historii. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„V prvním pololetí letos docházelo k očišťování podnikání od neaktivních FOP, kteří svou činnost ukončili, aby se vyhnuli povinnému zřízení datových schránek. Červen ukázal, že vlna hromadného opouštění podnikání opadá a vracíme se k počtům zaniklých v řádu jednotek tisíc, “ uvedla analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková s tím, že v červnu podnikání ukončilo 8 070 FOP, což je sice téměř dvakrát více než ve stejném období jako loni, ale v rámci letošního roku jde o zdaleka nejnižší počet zaniklých za měsíc. Zároveň v červnu začalo podnikat 5 268 lidí, což je rovněž nejméně v tomto roce. V dlouhodobějším měřítku, kdy za první pololetí vzniklo přes 37 tisíc FOP, však jde o nejsilnější první pololetí v posledních letech.

V červnu se také zvýšil počet nových podnikatelů v poměru k těm zaniklým. Zatímco průměr za pololetí je 2 noví podnikatelé na 10 zaniklých, v červnu už na 10 zaniklých připadlo 7 nových. Znamená to, že podnikatelů v červnu i nadále ubývalo, ale již výrazně pomalejším tempem.

Nejčastěji končili podnikání lidé v Ústeckém kraji a ve zpracovatelském průmyslu

Nejvíce lidí od začátku roku vstoupilo do podnikání v Praze (6 153), v Ústeckém (4 988) a v Jihomoravském kraji (4 263). Nejvíce osob ukončilo podnikání v Ústeckém kraji (29 546), v Praze (29 217) a v Jihomoravském kraji (25 764). Vzhledem k vysokému počtu zaniklých podnikatelů připadl ve většině krajů na 10 zaniklých pouze 1 až 2 noví podnikatelé. Meziročně se počet nových podnikatelů zvýšil prakticky ve všech krajích. Nejrychleji to bylo v Plzeňském kraji (o 11 %), v Pardubickém kraji (o 10 %) a ve Středočeském kraji (o 9 %). V Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslezském a Ústeckém kraji se počet nových podnikatelů oproti loňsku téměř nezměnil.

V rámci základních odvětví začalo nejvíce osob od začátku roku ke konci června podnikat ve zpracovatelském průmyslu (5 305), ve stavebnictví (5 096) a v profesních vědeckých a technických činnostech (4 484). Počet nových podnikatelů meziročně nejvíce narostl v zemědělství a lesnictví (+14 %) a ve stavebnictví (+9 %). Nejvíce zaniklých podnikatelů zaznamenalo odvětví obchodu (76 029), stavebnictví (39 586) a zpracovatelský průmysl (35 524).

Téměř polovina, konkrétně 49 %, všech začínajících podnikatelů v prvním pololetí byla ve věkové skupině 18 až 30 let, dalších 28 % pak ve skupině 31 až 40 let. Věková skupina 61 a více let je pak v celé struktuře zastoupena pouze 1 %. Avšak na počtu zaniklých se tato věková skupina podílela 60 %, zatímco podnikatelé v nejmladší věkové kategorie pouhými 2 %.

Celkově jsou v České republice aktuálně zaregistrovány 2 miliony fyzických osob podnikatelů, přičemž dvě třetiny z nich jsou muži a jedna třetina ženy. V prvním pololetí měly ženy o něco nižší než třetinový podíl na vzniklých a naopak o něco vyšší podíl na zaniklých.

(tz)

Ilustrace Pixabay

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3