INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

typing g143d9a8d1 1920V první pololetí letošního roku zahájilo činnost 37 409 fyzických osob podnikatelů (FOP) a 245 635 svou činnost ukončilo. Od začátku roku ke konci června tak ubylo 208 226 podnikatelů, nejvíce v české historii. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„V prvním pololetí letos docházelo k očišťování podnikání od neaktivních FOP, kteří svou činnost ukončili, aby se vyhnuli povinnému zřízení datových schránek. Červen ukázal, že vlna hromadného opouštění podnikání opadá a vracíme se k počtům zaniklých v řádu jednotek tisíc, “ uvedla analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková s tím, že v červnu podnikání ukončilo 8 070 FOP, což je sice téměř dvakrát více než ve stejném období jako loni, ale v rámci letošního roku jde o zdaleka nejnižší počet zaniklých za měsíc. Zároveň v červnu začalo podnikat 5 268 lidí, což je rovněž nejméně v tomto roce. V dlouhodobějším měřítku, kdy za první pololetí vzniklo přes 37 tisíc FOP, však jde o nejsilnější první pololetí v posledních letech.

V červnu se také zvýšil počet nových podnikatelů v poměru k těm zaniklým. Zatímco průměr za pololetí je 2 noví podnikatelé na 10 zaniklých, v červnu už na 10 zaniklých připadlo 7 nových. Znamená to, že podnikatelů v červnu i nadále ubývalo, ale již výrazně pomalejším tempem.

Nejčastěji končili podnikání lidé v Ústeckém kraji a ve zpracovatelském průmyslu

Nejvíce lidí od začátku roku vstoupilo do podnikání v Praze (6 153), v Ústeckém (4 988) a v Jihomoravském kraji (4 263). Nejvíce osob ukončilo podnikání v Ústeckém kraji (29 546), v Praze (29 217) a v Jihomoravském kraji (25 764). Vzhledem k vysokému počtu zaniklých podnikatelů připadl ve většině krajů na 10 zaniklých pouze 1 až 2 noví podnikatelé. Meziročně se počet nových podnikatelů zvýšil prakticky ve všech krajích. Nejrychleji to bylo v Plzeňském kraji (o 11 %), v Pardubickém kraji (o 10 %) a ve Středočeském kraji (o 9 %). V Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslezském a Ústeckém kraji se počet nových podnikatelů oproti loňsku téměř nezměnil.

V rámci základních odvětví začalo nejvíce osob od začátku roku ke konci června podnikat ve zpracovatelském průmyslu (5 305), ve stavebnictví (5 096) a v profesních vědeckých a technických činnostech (4 484). Počet nových podnikatelů meziročně nejvíce narostl v zemědělství a lesnictví (+14 %) a ve stavebnictví (+9 %). Nejvíce zaniklých podnikatelů zaznamenalo odvětví obchodu (76 029), stavebnictví (39 586) a zpracovatelský průmysl (35 524).

Téměř polovina, konkrétně 49 %, všech začínajících podnikatelů v prvním pololetí byla ve věkové skupině 18 až 30 let, dalších 28 % pak ve skupině 31 až 40 let. Věková skupina 61 a více let je pak v celé struktuře zastoupena pouze 1 %. Avšak na počtu zaniklých se tato věková skupina podílela 60 %, zatímco podnikatelé v nejmladší věkové kategorie pouhými 2 %.

Celkově jsou v České republice aktuálně zaregistrovány 2 miliony fyzických osob podnikatelů, přičemž dvě třetiny z nich jsou muži a jedna třetina ženy. V prvním pololetí měly ženy o něco nižší než třetinový podíl na vzniklých a naopak o něco vyšší podíl na zaniklých.

(tz)

Ilustrace Pixabay

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE