INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

AMSPMírná většina menších podniků a živnostníků je pro přijetí společné evropské měny. Ukázala to anketa mezi členy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která proběhla ve dnech 16.–19. ledna 2024 formou dotazníkového šetření. Ankety se zúčastnilo téměř šest stovek podnikatelů a živnostníků.

Na klíčovou otázku, zda je dotázaný pro přijetí eura, odpovědělo téměř 39 % respondentů: „Ano, určitě, jakmile bude ČR plnit Maastrichtská kritéria.“ A dalších 12 % pak zvolilo variantu: „Ano, ale později podle situace.“ Proti přijetí eura se vyslovilo mírně přes 39 % dotázaných. Pro téměř 10 % respondentů není otázka přijetí nebo nepřijetí společné měny důležitá a 1 % na tuto věc nemá názor. Výsledky šetření znamenají určitý posun v názorech podnikatelské veřejnosti. Při předchozích výzkumech, které se ale uskutečnily před delší dobou, členská základna AMSP ČR přijetí eura vcelku výraznou většinou odmítala.

„Názorový posun je zde nezpochybnitelný. Na druhou stranu ale musíme varovat před jednoznačnou interpretací výsledku šetření, protože většinová podpora je těsná a je třeba zdůraznit, že v rámci statistické chyby mohl být výsledek stejně dobře v podobě podpory nižší než polovina respondentů,“ poznamenal k tomu předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš.

Obvykle panuje přesvědčení, že podpora eura mezi podnikateli roste úměrně s tím, jak je pro ně důležitý export. Tedy že exportéři euro podporují a ostatní podnikatelé jsou v této věci podstatně vlažnější. Výzkum tuto představu v jisté míře potvrdil, nikoliv však důsledně. Podpora eura sice roste s tím, jak je pro podnikatele důležitý export, avšak i mezi těmi, kteří neexportují vůbec, je podpora společné evropské měny téměř poloviční. Výzkumníci položili v rámci dotazníkového šetření i hypotetickou otázku, jaký názor na přijetí eura by měli respondenti v případě, že by v budoucnu nastala volba: „Buď euro, nebo odchod z Evropské unie.“ V této volbě by euro a setrvání v EU vybralo 63 % otázaných (určitě ano 44 %, spíše ano 19 %). Necelá třetina respondentů by v této konstelaci volila opuštění EU (31 %). Zbytek dotázaných na takto položenou otázku neměl názor.

grafy copy

Členové AMSP ČR jsou většinově přesvědčeni, že o přijetí eura by nicméně mělo proběhnout referendum. Určitě si to myslí 37 % respondentů, spíše ano odpovědělo dalších 16 %. To znamená, že jednu z forem souhlasu vybralo 53 % dotázaných. Za zbytečné považuje referendum 44 % členů AMSP ČR.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3