INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Manazeri CAIM v ETB u turbiny web - Česká asociace interim managementuRestrukturalizační a krizoví manažeři sdružení v České asociaci interim managementu na základě obsáhlých diskuzí v posledních měsících o vývoji české ekonomiky a svých zkušeností z firem shromáždili náměty na ozdravení české ekonomiky a posílení konkurenceschopnosti České republiky.

Za stěžejní považují stanovení priorit ve smyslu státního zájmu a využívání zásad krizového řízení, které soustředí veškeré úsilí i peníze na stanovené cíle bez ohledu na politické či lobbystické zájmy. Své závěry předali členům vlády i dalším institucím a profesním organizacím.

„Cítíme, jako většina podnikatelské sféry, že vývoj českého hospodářství nemá příznivý trend a vedení státu se i přes snahu nedaří najít potřebnjý směr, efektivně komunikovat, a hlavně aplikovat potřebná opatření. Nechceme, aby se Česká republika stala nedůvěryhodnou zemí s nekonkurenceschopným průmyslem a slabou ekonomikou. Máme zkušenosti z restrukturalizací a záchrany celé řady firem napříč různými obory, proto věříme, že naše závěry nabízejí jiný úhel pohledu a mohou přispět k řešení aktuálních problémů,“ vysvětlil Petr Karásek, viceprezident České asociace interim managementu, který vedl například záchranu automobilky TATRA.

Předávat zkušenosti a pomáhat národnímu hospodářství patří mezi priority České asociace interim managementu, která funguje už 13 let a má zastoupení po celé zemi. Výsledkem práce jeíich členů je návrat „nemocných“ firem zpět do podnikatelského života, záchrana know-how i pracovních míst, tedy záchrana hodnot, ale i rozvoj firem a podnikatelského prostředí.

Podle krizových a restrukturalizačních manažerů ozdravení české ekonomiky už není možné zajistit obvyklými postupy. Vyžaduje to specifický přístup a také určité zkušenosti, které se využívají v krizovém řízení při záchranách či revitalizacích podniků. V poradních orgánech vlády ovšem zkušenost z oblasti krizového řízení a restrukturalizací není zastoupena, a to se projevuje jako podstatný nedostatek zejména v podobě chybějícího specifického metodicko-procesního pohledu. V současné situaci je potřeba hledat řešení, která jsou založena na pragmatismu, primární logice k docílení žádoucího stavu a někdy i na hraně formálních postupů, v řadě případů musí být i vyjednány výjimečné postupy. Nemůže se brát ohled na politické zájmy či zájmy nějaké úzké skupiny lidí, je třeba velmi rychle zvládnout problémy v zájmu celé společnosti.

Na základě diskuzí v posledních měsících, námětů a zkušeností členů České asociace interim manažerů vznikl materiál nazvaný ZÁCHRANA ČESKÉ EKONOMIKY OČIMA KRIZOVÝCH MANAŽERŮ. Zdůrazňuje, že základem ozdravení a záchrany ekonomiky by měly být tři body:
• Stanovení a odsouhlasení priorit, tedy státního zájmu, a efektivního postupu i s využitím zásad krizového řízení
• Posílení ekonomiky a průmyslu jako klíčového odvětví ekonomiky ČR generujícího přidanou hodnotu a potřebné finanční zdroje
• Úspory, zamezení plýtvání či zbytečného maření energie a zdrojů a stabilizace rozpočtu

Doprovodným opatřením pak musí být zefektivnění komunikace a soustředění se na prosazování a hájení státních zájmů a priorit. Základním nástrojem by mělo být stejně jako při práci krizových manažerů podřízení všeho ve prospěch dosahování cílů a kladení důrazu na dotahování výsledků včetně osobní odpovědnosti, potřebný nadhled, neustálá komunikace a dostatek sebereflexe.

„Naším cílem nebyly disputace, zda někde ušetřit konkrétně tolik a tolik procent či zda zvýšit některou z daní o procento či více apod. ani kritizovat vládu. Nejsme spojeni s žádným konkrétním oborem podnikání ani se nezabýváme lobbingem, jsme nezávislí a nepolitičtí. Naším cílem bylo hledat komplexní model postupu pro dosažení viditelného a měřitelného cíle. Naše výstupy jsme samozřejmě připraveni vysvětlovat,“ doplnil Petr Karásek.

Materiál zaslala asociace členům vlády ČR a dalším institucím a organizacím, které se podílejí na formování podnikatelského prostředí a sociálním dialogu a mohou pozitivně přispět do diskuzí o současném i budoucím směru české ekonomiky. Některé z nich již reagovaly a proběhlo například jednání na Úřadu vlády.

Souhrnný dokument ZÁCHRANA ČESKÉ EKONOMIKY OČIMA KRIZOVÝCH MANAŽERŮ je k dispozici na stránkách CAIM: https://www.caim.cz/www/upload/news/documents/2023072702281426.pdf

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE