INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Mapa_CNG_CR_03_201116. března 2011 tomu je 5 let, co byla uzavřena Dobrovolná dohoda mezi plynárenskými společnostmi a státem, směřující k rozšíření zemního plynu jako alternativního paliva v dopravě. Ta vyplynula z Usnesení vlády ČR č. 563 z 11. května 2005, kdy byl schválen „Program podpory alternativních paliv v dopravě – zemní plyn". Tímto usnesením dala vláda zelenou rozvoji využití zemního plynu v dopravě s cílem nahradit do roku 2020 minimálně 10 % celkové spotřeby pohonných hmot v dopravě zemním plynem.

Usnesení vlády je v souladu s Bílou knihou evropské dopravní politiky, EU totiž počítá do roku 2020 s náhradou 10 procent klasických ropných pohonných hmot za CNG. To pro Evropu představuje asi 23,5 milionu vozidel na CNG a 20 tisíc CNG stanic.

 

U příležitosti tohoto výročí se minulý týden sešli u Kulatého stolu v Praze zástupci státu a plynárenských společností, aby bilancovali, co vše se za 5 let v ČR pro podporu tohoto paliva vzájemně udělalo. „V usnesení vlády se konkrétně hovoří o doporučení hejtmanům a primátorům měst s městskou hromadnou dopravou zavést krajské a městské příspěvky na pořízení autobusů na plynový pohon pro městskou dopravu a veřejnou linkovou dopravu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie. U nás je již registrováno 306 CNG autobusů. Proto se Kulatého stolu účastnili i ředitelé dopravních společností, kteří již v mnoha městech CNG autobusy provozují a mají s nimi zkušenosti. „FTL Prostějov vykazuje úsporu u CNG autobusů ve výši 3,80 Kč za ujetý km, celková úspora při ujetí 705 tisíc km na CNG tak činí 2,7 milionu Kč," řekl Petr Kašík, výkonný ředitel Svazu dopravy. „V roce 2010 provozoval DP města Pardubice 84 autobusů a z toho 14 na CNG. Celková úspora za jediný rok byla 3,7 milionu Kč, čímž nás CNG autobusy vycházely výhodněji než trolejbusy," řekl Tomáš Pelikán, generální ředitel DP Pardubice. (Konkrétní úspory najdete v příloze). Takzvané midibusy, s maximální šířkou 2,2 metru mohou jezdit i v úzkých uličkách historických center, jako je tomu například v Táboře. „Na tyto 2 midibusy jsme získali dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a celkem jezdí u nás už 24 CNG autobusů", doplnil Lubomír Šrámek, tajemník radnice města Tábor.

„V letech 1990-2000 stoupal počet CNG vozidel ročně o 20 procent, posledních pět let už v průměru o 30 procent ročně. V tom nemá CNG na trhu alternativních paliv žádného soupeře," řekla Markéta Schauhuberová, manažerka České plynárenské unie. V České republice máme dnes celkem 47 CNG stanic, z čehož 33 je veřejných. „V Praze bychom do roku 2020 měli mít asi 15-20 CNG stanic, což je obdobné jako např. ve Vídni nebo Mnichově," slíbil Jan Žákovec, vedoucí střediska alternativního využití zemního plynu Pražská plynárenská a.s.

Bilancování uplynulých 5 let v číslech:

- Za posledních 5 let, od podpisu Dobrovolné dohody, přibylo ve světě 2,5 x více vozidel. Ve světě přibylo téměř 7,4 milionu CNG vozidel a v Evropě 850 tisíc.

- Dnes jezdí ve světě přes 13 milionů CNG vozidel, z toho 1,4 milionu v Evropě.

- Za 5 let přibylo ve světě téměř 280 tisíc autobusů, dnes jich jezdí již více než 414 tisíc.

- CNG stanic je dnes 2x více oproti začátku roku 2006. V světě je dnes téměř 19 tisíc CNG stanic, z toho v Evropě 1540.

- V České republice máme dnes celkem 47 CNG stanic, z čehož 33 je veřejných. Je zde také skoro stovka malých domácích plniček na CNG. Firma Motor Jikov nedávno zahájila sériovou výrobu těchto malých plniček. Ve světě je těchto malých plniček 12 480.

- Podle statistiky asociace NGVA se spotřeba CNG ve světě za 5 let zvýšila 4x, z 10 mld. m3 na 40 mld. m3.

- U nás se za 5 let zvýšila spotřeba CNG o 7 milionů m3, což je více než trojnásobek. Jen za poslední rok se u nás spotřebovalo o téměř 2 miliony metrů krychlových CNG více, což představuje 24 procentní meziroční nárůst.

- V letech 1990-2000 stoupal ve světě počet CNG vozidel přibližně o 20 % ročně, posledních 5 let je to v průměru už 30 % ročně.

- Nejvíce vozidel v Evropě jezdí dnes v Itálii – 730 tisíc, dále pak na Ukrajině 200 tisíc, v Německu 90 tisíc, v Bulharsku 60 tisíc.

Výsledky studií:

- Mezinárodní asociace vozidel na zemní plyn (IANGV) odhaduje, že do roku 2020 by automobily na CNG mohly představovat až 9 % všech vozidel na světě. IANGV také deklaruje, že se v průběhu následujících deseti let na silnicích objeví dalších více než 50 milionů CNG vozů.

- Poradenská společnost GIA (Global Industry Analysts) vydala komplexní globální zprávu o trhu s vozidly poháněnými zemním plynem a z ní mimo jiné také vyplývá, že už za 4 roky bude jezdit téměř 29 milionů CNG vozidel.

- Aktuální studie společnosti Pike Research uvádí, že se prodej aut na CNG už do roku 2016 celosvětově téměř zdvojnásobí. Proti 1,9 mil. prodaných CNG aut v roce 2010 dosáhne až 3,2 mil. kusů.

- Studie Asociace petrolejářského průmyslu a obchodu predikuje CNG velkou budoucnost. Autoři studie odhadují, že z předloňských osmi milionů a loňských 10 milionů kubíků spotřebovaného CNG v Česku vzroste tento objem v roce 2030 na 1,8 miliardy. Pořád ještě jde ve srovnání s objemem prodaných ropných pohonných hmot zhruba o čtvrtinu, ale žádné jiné alternativní palivo nečeká takový růst.

- Letos 25. ledna byla Evropské komisi předložena zpráva skupinou zainteresovaných odborníků, podle které bude v dlouhodobé strategii do roku 2050 hrát zemní plyn klíčovou roli v energetické náročnosti odvětví dopravy z alternativních a udržitelných zdrojů. Podle této zprávy mají alternativní paliva veliký potenciál postupně nahradit klasické pohonné hmoty.

Vývoj ceny CNG:

- Cena CNG je průměrně poloviční oproti ceně klasických paliv. V současné době, kdy roste cena kapalných ropných paliv až ke 40 Kč/litr, se cena CNG pohybuje dokonce pouze na třetině ceny ostatních pohonných hmot.

- Podle poslední zprávy Operátora trhu má cena zemního plynu zůstat stabilní po dobu nejméně deseti let. I Marvin Odum (President Shell Oil Company) z desítky let čistě petrolejářské firmy řekl v únoru ve svém interview, že „poptávka po zemním plynu neustále roste a po celém světě je zemní plyn řešením pro rostoucí ekonomiky s minimálním vlivem na životní prostředí." Dodal, že spotřebitelé v USA mají v zemní plyn nejen důvěru, ale ukazuje se, že volatilita ceny zemního plynu bude velmi tlumena. A to zemnímu plynu samozřejmě pomáhá.

- Spotřební daň i silniční daň na CNG je nulová.

Vývoj CNG v ČR v letech 2005-2011 v číslech

(aktuální čísla k 15.3.2011)

konec roku 2005 15.3.2011 nárůst

Počet CNG vozidel ve světě 4640000 13149295 8509295

Počet CNG autobusů ve světě 125048 414830 289782

Počet CNG autobusů v Evropě 90232 145042 54810

Počet CNG stanic ve světě 8965 18588 9623

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3