INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Pohled na část účastníků jednáníPohled na část účastníků jednání.Finanční gramotnost profesionálních řidičů byla obsahem květnového setkání u kulatého stolu, u něhož se opět sešli představitelé dopravních firem, odborů a specialistů z řady oblastí v rámci projektu KZPS ČR a ČMKOS s názvem Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II.

Právě nedostatečná znalost nejdůležitějších zásad hospodaření s penězi je příčinou zadlužování lidí, problémů se splácením půjček a následných exekucí, což se nevyhýbá ani velké části profesionálních řidičů. Již dlouhodobě na tuto skutečnost upozorňují při nejrůznějších příležitostech představitelé dopravních firem, a proto uvítali zařazení této problematiky na pořad některých seminářů v rámci II. etapy již zmíněného projektu.

image001 kopie kopie kopie kopie kopie kopie

Úvodem do této problematiky byla prezentace Ing. Marcely Hrubošové z pražské Akademie finančního vzdělávání o finanční gramotnosti, ve které zvýraznila znalost základních pravidel z finanční oblasti jako nezbytný předpoklad plnohodnotného a spokojeného života každého člověka, profesionální řidiče nevyjímaje. Navíc, když se řidiči mezinárodní kamionové dopravy pohybují v zahraniční, jejich mzdu tvoří spousta nejrůznějších položek a v řadě západoevropských zemí vše komplikuje tlak na naše zaměstnavatele k započítávání průměrné mzdy té které země do mzdy řidičů. Proto by měli mít řidiči povědomí o všech položkách tvořících jejich příjmy, a poté, kdy mzdu obdrží, znali pravidla správného hospodaření s penězi, a dokázali se jimi řídit, aby s penězi nejen vyšli, ale vytvářeli si i potřebnou rezervu.

Sacm kopie kopie kopie kopie kopieVe druhé části setkání autodopravců a odborníků u kulatého stolu seznámil finanční specialista Zdeněk Křížek přítomné s řadou nejpodstatnějších informací týkajících se mezd řidičů autobusů a kamionů v mezinárodní dopravě. Rozebral pojmy plat a mzda, jejich kategorizaci, rozdíly mezi super hrubou, hrubou a čistou mzdou, minimální mzdu, práci přesčas, ale také sociální a zdravotní pojištění, nemocenskou i důchody.

V čem spočívají příčiny nejčastějších prohřešků řidičů v nakládání s penězi, jak se to prakticky projevuje v rodinách a přenáší do dopravních firem, ale především, jak zajistit překonání finanční negramotnosti, kdo a jak by se na tom měl či mohl podílet, o tom a dalších problémech jsme hovořili s Dr. Lubomírem Ondrouškem, specialistou projektu KZPS a ČMKOS, 1. místopředsedou Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM):

Toto téma bylo dopravními firmami velmi očekávané. V čem spočívají nejčastější problémy profesionálních řidičů v oblasti finanční gramotnosti?

Povolání řidiče je velmi náročné na čas, a to jak u řidičů autobusů, tak zejména u řidičů mezinárodní kamionové dopravy. Z toho plynou vážné problémy v mezilidských vztazích a celá řada řidičů má narušený rodinný život; mnozí jsou rozvedení, ztrácejí střechu nad hlavou a dostávají se rovněž do nekomfortní finanční situace.
Je to dáno tím, že měli v manželství půjčky, hypotéky atd., musí platit alimenty a v neposlední řadě se někteří snaží vynahradit manželský rozvrat svým dětem zvýšenou finanční kompenzací. Mnozí čelí i neúměrným požadavkům bývalých manželek v rozvodovém řízení, ale i po něm, kdy například nedochází k nepředání pošty bývalým manželům aj. Ti pak ztrácejí přehled o platbách půjček, úvěrů, což přináší další problémy.

logo barevne kopie kopie kopie kopie kopie kopieK čemu pak často u těchto řidičů dochází?

Situaci řeší velmi těžce, protože například řidiči kamionů jsou celý týden mimo republiku a v sobotu či neděli nic nevyřídí. Často přichází psychická flustrace a někteří řidiči v důsledku stresu zcela rezignují na tuto situaci; někteří i z vlastní nezodpovědnosti a nedbalosti. Problém je ještě v tom, že základní mzda řidiče je nízká a větší část příjmu tvoří třeba u řidičů kamionů tzv. diety, čili cestovné, stravné atd., z nichž nelze strhávat například exekuční částky. Tady nastává zvrat, kdy se z dřívějšího normálního člověka stává neplatič, dlužník, dostává se do exekuce. Lze říci, že většina těchto řidičů buď přestává dodržovat zásady finanční gramotnosti, nebo je vůbec neznala a neměla je zažité kupříkladu z výchovy v rodině.

Vlevo Zdeněk Křížek finanční specialistaVlevo Zdeněk Křížek finanční specialistaDalo by se blíže specifikovat, kterých věkových skupin profesionálních řidičů se to nejvíce týká a jaké procento těchto zaměstnanců by potřebovalo v oblasti finanční gramotnosti pomoci?

Domnívám se, že se to týká z větší části starších řidičů. Mohu z vlastní zkušenosti říci, že ze 45 řidičů kamionů naší firmy mělo asi 20 z nich exekuci a polovina řešila problémy v rodině, ať již šlo o rozvodová řízení nebo důsledky aj. Domnívám se, že osvěta v oblasti finanční gramotnosti mezi řidiči, zejména staršími, je velmi potřebná. Mladí se to nyní již učí ve škole a současná doba pak přináší mnohá poučení, kterých si díky medializaci nelze nevšimnout.

Co vše je v základní oblasti posílení finanční gramotnosti obsaženo?

Rozhodně by zde neměly chybět informace o tom, jak má člověk hospodařit s vydělanými finančními prostředky, co si může a nemůže dovolit, jakou by měl tvořit rezervu, kdy si vzít úvěr a za jakých podmínek atd. Dále by profesionální řidiči měli mít jasno o mzdě, tj. o všem, co se skrývá za pojmy super hrubá mzda, hrubá a čistá mzda, daň ze mzdy, ale také vysvětlení dalších pojmů, kterými jsou například přesčasy, práce o víkendech a svátcích a v této souvislosti příplatky aj. Kromě toho zde ještě nelze opomenout sociální a zdravotní pojištění, jak z pohledu zaměstnance, tak firmy, vše kolem dovolených, nemocenské a náhrady mzdy, a samozřejmě vysvětlit to nejzákladnější týkající se důchodu.

Vpravo Ing. Marcela Hrubošová Akademie finančního vzdělávání Praha kopieIng. Marcela Hrubošová, Akademie finančního vzdělávání Praha (vpravo)To, co jste právě zmínil, je poměrně široká problematika, kterou by měli ve formě školení finanční gramotnosti ve firmách provádět profesionálové. Jak se bude podle vás v tomto směru postupovat například u malých firem v rámci vašeho Společenství autodopravců Čech a Moravy?

My všechny poznatky z kulatých stolů, které jsou orientovány i na tuto problematiku, zobecníme a poskytneme našim členům i dalším zájemcům podnikajícím v silniční dopravě.

Bude se pozornost věnovat také praktickým otázkám hospodaření s penězi, aby se zamezilo dalším exekucím?
Ano, chceme k tomu vytvořit i takový, dalo by se říci "osvětový manuál pro řidiče", který by jim pomohl lépe se v oblasti financí orientovat a prakticky svůj svět financí řídit…

Co lze doporučit jako prevenci pro posílení finanční gramotnosti, aby lidé v dospělosti uměli vycházet s penězi?
Dnes se již finanční gramotnost učí na základní škole, ale vedle toho je zde velice důležitá role rodičů ve správné výchově dětí a samozřejmě i dobré příklady. Je to i výzva pro odborníky, pedagogy a konec konců i pro vedení firem. My se zaměříme na posilování finanční gramotnosti řidičů autobusů a kamionů s využitím všech možností, které v rámci SAČM máme.

připravil Jiří Novotný

Slovo ke dni

  • Klimatický balíček přijde draho

    Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů stoupne během příštích deseti let na 22 procent. Letos má dosáhnout 15,6 % z veškeré spotřebované energie. Pro někoho je tento cíl málo smělý. Jenže, jak uvedl ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, každé procento nad hodnotu 20 % si vyžádá podporu 30 miliard korun. Odhaduje se, že z veřejných prostředků půjde na obnovitelné zdroje až 900 miliard Kč. Mám v dobré paměti ujišťování ekologů, že postupně se náklady na „čistou“ energii budou snižovat, až budou srovnatelné s ostatními. Zatím to vypadá, že daňový poplatník, podnikatel i běžný spotřebitel, bude obnovitelné zdroje dotovat čím dál víc. A pak je tu druhý problém: Už dlouho víme, že obnovitelné zdroje, například používání řepky v dopravě, může být spíš na škodu než ve prospěch přírody i lidí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE