INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Muzu u notebookuDle návrhu novely zákona o dani z přidané hodnoty (DPH), který vláda minulý týden předložila sněmovně, dojde (dost možná od 1. 1. 2023) ke zvýšení limitu pro registraci k DPH na dva miliony Kč. Podnikatelé, kteří mají obrat pod touto částkou, tak budou mít možnost se odregistrovat. Jak ale upozorňuje česká účetní firma UOL Účetnictví, plátcovství DPH se podnikatelům v některých případech i nadále vyplatí.

„Podnikatelům doporučujeme, aby sledovali svůj obrat. Pokud se pohybuje např. okolo 1,8 milionu Kč, zrušení DPH se jim nemusí vyplatit, protože je zde reálná šance, že za pár měsíců překročí hranici 2 milionů Kč a budou se muset k DPH znovu zaregistrovat a dokládat potřebné dokumenty,“ říká Jana Jáčová, šéfka a zakladatelka firmy UOL Účetnictví a doplňuje, že se pro platbu DPH vždy posuzuje obrat dosažený za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců a platí to jak pro registraci k DPH, tak pro její zrušení.

Fakturace za plnění mimo tuzemsko se do obratu nepočítá

Do obratu pro DPH se počítají pouze zdanitelná plnění poskytována na území Česka. To znamená, že sem nezapočítáváte například stavební práce v Německu nebo vývoj softwaru pro maďarskou firmu.

Příklad 1

Každý měsíc fakturujete 100 000 Kč českému podnikateli (s místem plnění v Česku) a 100 000 Kč podnikateli německému (s místem plnění v Německu). Do obratu pro DPH se vám počítá pouze fakturace českému podnikateli.

Celkové tržby tedy máte aktuálně přes 2 miliony Kč, a přesto se můžete odregistrovat. Do obratu pro DPH se vám totiž počítá jen 1 200 000 Kč, které fakturujete českému podnikateli.

Pozor na příjmy z nájmu

Do obratu pro DPH se naopak počítají např. nájmy nemovitých věcí, i když jsou od DPH osvobozeny. Počítají se, i když třeba pronajímáte byt, který nemáte v obchodním majetku, ale v soukromém vlastnictví. V daňovém přiznání k DPFO ho zdaňujete jako příjem z pronájmu, a počítá se do obratu pro DPH.

Příklad 2

Jste OSVČ a fakturujete 150 000 Kč měsíčně, respektive 1 800 000 Kč ročně. Jste tedy pod limitem 2 miliony Kč a od ledna příštího roku se můžete od DPH odregistrovat.

Váš soused je také OSVČ a fakturuje stejně jako vy. Kromě toho ale pronajímá dva byty za celkem 30 000 Kč měsíčně. Jeho obrat pro účely DPH je 1 800 000 Kč (samostatná výdělečná činnost) plus 360 000 Kč (nájemné) – celkem 2 160 000 Kč. Do limitu 2 milionů Kč se tedy nevejde a DPH bude muset odvádět i nadále.

Kdy se vyplatí být plátcem DPH

Kromě výše zmíněné situace, že brzy překročíte hranici 2 milionů Kč a museli byste se k DPH znovu registrovat, se plátcovství DPH vyplatí ještě ve dvou případech. Pokud jsou vaši odběratelé plátci a navýšení ceny o DPH nemá vliv na vaši marži nebo když máte větší náklady (typicky při startu podnikání) a nárokovali jste si DPH u prvotních investic, které byste museli státu po zrušení registrace vracet.
Pokud ale např. obchodujete se zbožím a prodáváte ho v tuzemsku plátcům, či zboží dodáváte osobám registrovaným k DPH v jiných členských státech či do třetích zemí, nemůžete de facto bez registrace k DPH obchodně existovat.
Kdy zvážit zrušení registrace
„Pokud podnikatelé plánují rozvoj svého podnikání nebo větší investice – např. do majetku nebo do IT, bude pro ně z pohledu uplatnění DPH výhodnější zůstat v režimu plátcovství, v opačném případě bych jim doporučovala zvážit zrušení registrace,“ uvádí Jana Jáčová. Typickým případem, kdy se být plátcem DPH nevyplatí, je pak prodej koncovým zákazníkům (neplátcům) – váš zákazník si DPH neodečte, takže by vám DPH buď snížilo marži, nebo zdražilo zákazníkům nákup.

(tz)

Slovo ke dni

  • Ochlazení z Bruselu

    Svět se dostal do bezprecedentní situace. Kdo by před rokem řekl, že Evropská unie bude firmám a lidem nakazovat, jak si mají zatopit. Kolik stupňů Celsia bude v pořádku, kolik ne a kdy si budou teplomilní hříšníci koledovat o trest. Vracíme se tak do časů direktivní ekonomiky, do dob, kdy strana a vláda nařizovala, co kdo smí a nesmí. V kapitalizmu přece měla místo nařízení a zákazů usměrňovat chování společnosti neviditelná ruka trhu. Jenže ani ta, jak se ukazuje, nezískala plnou důvěru vedení. Ano, zemního plynu, elektřiny i dalších energií se nebude dostávat, ale s jeho kritickým nedostatkem roste jejich cena. Kdo tedy bude moci příští zimu topit „pánu Bohu do oken“? Myslím si, že skoro nikdo. Omezovat se ve spotřebě a snižovat náklady se stane nutností, pokud mají firmy a domácnosti přežít krizové období. Tento ekonomický zákon...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Formulace zásad mediační dohody 10. srpen 2022

V předchozích příspěvcích jsme se seznámili s těmi fázemi mediace, ve kterých IP mediátor navozuje pocit vzájemné důvěry a pozitivního ovzduší pro mediační jednání, nastavuje základní pracovní a společenská pravidla, a také aktivně naslouchá stranám a pojmenovává předměty jednání. Strany konfliktu však nebyly zatím připraveny spolu efektivně komunikovat a vzájemně si na­slouchat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3