INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

DSC 4626 R webDosáhnout na nové bydlení začíná být náročné pro čím dál větší okruh zájemců. Na tomto stavu se podepsala vysoká míra inflace, zpřísňování podmínek pro udělování hypoték ze strany ČNB i všeobecně rostoucí životní náklady. Hypotéka se tak stává luxusem. Ale podle expertů z fin4Business v reakci na tuto situaci poroste zájem o staronový model. Financování družstevního bydlení bude v roce 2023 na vzestupu.


Ačkoli se v roce 2022 staly hypotéky méně dostupnými a zájem o ně se propadl na minimum za poslední víc než dvě dekády, jejich ceny stagnují. „Banky se v tuto nejistou dobu chrání před situací, kdy by se v Česku zhoršil ekonomický výhled a příjmy domácností by se mohly dostat do potíží,“ objasňuje Ing. Pavel Ráliš, MBA, zakladatel značky fin4Business, která se věnuje poradenské a zprostředkovatelské činnosti v poskytování úvěrů včetně těch developerských. Potvrdil, že se vlastní bydlení stává luxusem, na nějž dosáhne jen málokdo. Aby si rodina mohla dovolit hypotéku, musí být její příjem nadprůměrný, a to také v závislosti na regionu, kde se plánuje usadit.

Příznivé změny podle všech indicií nenastanou ani letos. „Alespoň v první polovině roku se dá usuzovat na pokračující stagnaci úrokových sazeb, a to i přes fakt, že inflace pravděpodobně dosáhla již svého vrcholu a postupně bude klesat. To v řadě oblastí ještě sníží poptávku po pořízení vlastního bydlení, které je vázáno na hypoteční financování,“ předpovídá Pavel Ráliš. S tím souvisí i mírný útlum výstavby v roce 2022, který se celorepublikově pohyboval v řádu 7,7 %. Ani letos se pravděpodobně situace nezmění. Developerské společnosti proto hledají nové způsoby financování. Jedním z modelů je družstevní bydlení: „Developerské společnosti samozřejmě i nadále preferují výstavbu nových bytů pro okamžitý prodej, nicméně družstevní projekty jsou pro ně zajímavé právě proto, že žadatelem o úvěr se stává developer, respektive nově založené bytové družstvo, a nikoli jednotliví zájemci o bytové jednotky. Developer tak prodává družstevní podíly s možností převodu jednotlivých bytových jednotek do osobního vlastnictví,“ vysvětluje Ing. Nikola Mrovcová, která řadu let zastávala pozici manažerky týmu družstevního financování a nyní je obchodním spolupracovníkem značky fin4Business.

Družstevní typ bydlení má v Česku dlouholetou tradici. Podobně je tomu ale také v některých jiných zemích, například v Německu či ve Švýcarsku. Jeho výhodou je, že se šance na vlastní domov otevírá mnohem širšímu okruhu lidí. „Bytové družstvo navíc zastává roli správce bytového domu a veškerá jednání s finanční institucí probíhají v jeho režii. Budoucí členové družstva složí počáteční platbu, a to obvykle ve výši 20 % z ceny bytu. Družstevníci pak měsíčně platí takzvané nájemné zahrnující splátky dlouhodobého investičního úvěru a náklady na údržbu a správu domu,“ popisuje Nikola Mrovcová. Pokud by například stát vyjádřil podporu tomuto druhu bydlení, může to být jedním z řešení současné bytové krize a způsob, jak zajistit kvalitní bydlení mladým lidem a rodinám.

Také pro finanční instituce, které poskytují prostředky na družstevní výstavbu, se jedná o atraktivní projekty. Přináší jim to zjednodušení v celém vyřizovacím procesu. „Klientem se stává bytové družstvo, jehož zakládajícími členy jsou ve většině případů developerské společnosti, se kterými mají banky již obvykle předchozí zkušenosti z oblasti vlastního developmentu, a dále pak zavedené správcovské společnosti. Banka má pak samozřejmě zajištěn úvěr i zástavou dané nemovitosti,“ přibližuje Pavel Ráliš. Družstevní bydlení se stává opět trendem, který bude významně podle odborníků fin4Business významně provázet celý rok 2023 a potrvá minimálně další dva roky. Řada developerů do svého portfolia tento typ výstavby již zařadila nebo se k tomu chystá.

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE