INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Image 2023 09 26 at 09.53.42Učitelé z různých koutů České republiky, ale i ze zahraničí se 21. září 2023 sešli na tradiční odborné konferenci Finančně gramotná a podnikavá škola. Tuto akci již sedm let pořádá yourchance o.p.s. s cílem kultivovat výuku zdravých finančních návyků a rozvoj podnikavých kompetencí na základních a středních školách.

Konference přinesla několik zajímavých témat, mezi nimiž vynikl interaktivní přístup soutěže Rozpočti si to!, která motivuje studenty k praktickému porozumění finančních otázek, a je zaměřena na praktickou aplikaci finanční gramotnosti v běžném životě.

Významný prostor v programu dostaly také školy, které získaly některý z certifikátů Finančně gramotná škola. Jejich zástupci pak hovořili o tom, co jim proces certifikace přinesl jak v oblasti obsahu a způsobu výuky, ale i na úrovni zapojení školy do širšího působení vůči rodičům, dalším cílovým skupinám. Nejvíce si pochvalovali vlastní aktivitu žáků, ke které byli procesem certifikace motivováni a vedeni.

Během konference byl představen také projekt Vítej v Česku, který má za cíl zjednodušit adaptaci ukrajinských uprchlíků v českém prostředí, ať už se jedná o český školský systém, nebo trh pracovních příležitostí. Významnou částí projektu je právě rozvoj finanční gramotnosti a podnikavých dovedností.Image 2023 09 26 at 11.25.02 copy

Tradiční součástí konference bylo také ocenění certifikovaných škol a představení příkladů dobré praxe. Celý program konference byl zaměřen na sdílení osvědčených postupů, výměnu zkušeností a hledání nových přístupů k výuce finanční gramotnosti a podnikavosti. Diskutovalo se také o tom, co se ve výuce osvědčuje a jak vzdělávat k finanční gramotnosti budoucí učitele. Významným tématem konference bylo také zapojení technologií do výuky a jejich vliv na vzdělávání v budoucnosti. Diskuze se dotkla i otázky umělé inteligence a jejího potenciálního vlivu na školství a výuku.

Letošní ročník se poprvé mohl pochlubit mezinárodní účastí, a to konkrétně v panelu na téma Stáže učitelů. Zastoupeny tu byly jak české školy, tak mezinárodní školy působící v Praze, ale i hosté ze zahraničí, konkrétně ze škol v Turecku.

Konference by se nemohla konat bez podpory svých partnerů, kterými byly společnosti Jan Hotels, Česká Mincovna, projekt Hraj s rozumem společnosti Sazka a Meatest. Všem patří velké poděkování.

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE