INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Uniqa copy copy copyV celkově velmi náročném roce 2023 se UNIQA pojišťovně podařilo poprvé překonat hranici 20 miliard korun předepsaného pojistného. Významnou roli sehrává i nadále v hospodaření celého evropského koncernu.

Předepsané pojistné a hospodářský výsledek UNIQA pojišťovny 2023
Celkové předepsané pojistné UNIQA v Česku a na Slovensku loni dosáhlo dle metodiky ČAP úrovně 20,06 miliardy korun. Z celkového objemu připadal na českou část podíl 65,5 % a na slovenskou část společnosti 34,5 %. Meziročně stouply výnosy z předepsaného pojistného UNIQA celkově o 6,7 %.

Celkový hrubý zisk UNIQA pojišťovny za Česko i Slovensko činil loni podle platných účetních standardů ČR 1,71 miliardy korun (2022: 1,64 miliardy korun; meziročně +4,3 %). Úhrnný čistý zisk UNIQA pojišťovny 2023 dosažený v obou zemích byl 1,22 miliardy korun (2022: 1,45 miliardy korun).

„Máme za sebou úspěšný rok, kdy se nám podařilo poprvé překonat hranici dvaceti miliard korun na pojistném. Současně jsme zopakovali i výborný hospodářský výsledek. Jsem rád, že UNIQA Česko a Slovensko sehrála v roce 2023 znovu roli klíčového trhu v rámci evropské skupiny UNIQA Insurance Group,“ zdůraznil Rastislav Havran, generální ředitel finanční skupiny UNIQA v ČR a SR.

Kmen pojistných smluv UNIQA posílil ke konci roku 2023 na celkových 3,05 milionu kusů (meziročně +4,8 %). Z toho čeští klienti měli sjednáno 1,85 milionu (oproti 2023 +5,7 %) a slovenští zákazníci drželi 1,20 milionu smluv na pojistné produkty (+3,4 %).

Škodovost neživotních odvětví brutto loni dosahovala v ČR přibližně 54 %, zatímco na Slovensku poměrně výrazně vzrostla až na hranici 60 %, zejména z důvodu nárůstu škodní inflace v pojištění vozidel, dále podpořené vysokými škodami spojenými se zemětřesením na Slovensku.

Předběžné výsledky UNIQA Česko
Podle předběžných výsledků České asociace pojišťoven posílila UNIQA loni na předepsaném pojistném v České republice o 7,0 % (2022: o 4,2 %) a zakončila rok 2023 na hodnotě 13,15 miliardy korun. UNIQA tak držela s tržním podílem 7,8 % v žebříčku pojišťoven šesté místo, resp. páté místo, pokud jde o skupiny pojišťoven. Z pořadí a výkonů pojišťoven rovněž vyplývá, že prvních šest hráčů českého pojistného trhu má nadále výrazný náskok vůči zbývajícím pojišťovnám, protože mezi šestým a sedmým místem se loni rozdíl na hrubém předepsaném pojistném dále prohloubil.

Aktuální tržní podíly neživotního a životního pojistného UNIQA jsou si v posledních letech velmi blízké: za rok 2023 na neživotním pojištění předepsala UNIQA celkem 9,29 miliardy korun, což odpovídalo podílu 7,9 % na trhu, zatímco na životním pojistném to bylo 3,86 miliardy korun, což znamenalo tržní podíl 7,5 %. V obou segmentech dokázala UNIQA i loni meziročně zrychlit dynamiku, když v neživotním pojištění si připsala na pojistném o 8,0 % více (2022: +4,6 %), zatímco v životním pojistném se zlepšila o 4,6 % (předloni +3,2 %).

Z neživotních odvětví prokázala UNIQA nejvyšší dynamiku v retailovém pojištění majetku a odpovědnosti, kde meziročně vzrostla na pojistném o 15,1 % na 1,01 miliardy korun (nejrychlejší tempo mezi velkými pojišťovnami). S pojistným 1,07 miliardy korun se dařilo i v pojištění podnikatelů (oproti 2022 o 7,6 %). Oba segmenty slavily poprvé dosažení ročního objemu nad miliardou korun. Ještě strmější trajektorii v porovnání s předchozími roky nastavilo pojistné za havarijní pojištění, když loni stouplo dvouciferně o 10,3 % na 3,48 miliardy korun (předloni +4,9 %). Povinné ručení přineslo meziročně přírůstek 1,2 %, což odpovídalo předepsaným 3,09 miliardy korun. Počet vozidel pojištěných na povinné ručení činil ke konci prosince 2023 bezmála 1,021 milionu (meziročně +2,6 %). Kmen havarijního pojištění a povinného ručení nadále dominuje celému neživotnímu pojištění UNIQA. Pojistné z těchto dvou odvětví tvořilo v roce 2023 znovu přes 70 %.

Těžiště životního businessu UNIQA je v běžně placeném pojistném. To loni předčilo v tempu předchozí rok, když posílilo o 4,5 % (předloni +3,3 %). Celkově se na smlouvách s běžně placeným pojistným předepsalo 3,85 miliardy korun. Jednorázově placené životní pojistné zaznamenalo v roce 2023 navýšení o bezmála 70 %, nicméně z velmi nízkého základu a nemělo znovu pro výsledky UNIQA velký vliv.

Předběžné výsledky UNIQA Slovensko
Společnost UNIQA na Slovensku (její právní podoba se v polovině roku 2021 změnila z akciové společnosti na pobočku české UNIQA pojišťovny) přinesla na pojistném loni dle metodiky ČAP celkem 6,91 miliardy korun (meziročně bezmála +6 %). V lokální měně to bylo 295,6 milionu EUR, což odpovídalo tržnímu podílu 10,9 % a čtvrté pozici mezi členskými pojišťovnami SLASPO. Z celkové částky pojistného připadalo na neživotní segmenty tentokrát 66 % a na životní segmenty 34 %. Podíl neživotního pojistného se meziročně opět o něco zvýšil.

Tržní podíly slovenské pobočky UNIQA podle odvětví byly vcelku vyrovnané: 9,5 % v životním a bezmála 11,7 % v neživotních segmentech. Za UNIQA je v žebříčku slovenského trhu výrazná mezera; následující dvě pojišťovny v pořadí mají zhruba poloviční pojistné.

Předběžné výsledky koncernu UNIQA Insurance Group
Přes mimořádně náročné podmínky roku 2023, zejména kvůli válce na Ukrajině, vysoké inflaci i částečně nepředvídatelnému vývoji cen energií, prokázalo podnikání koncernu vysokou odolnost a dynamiku. Podařilo se výrazně navýšit předepsané pojistné i hospodářský výsledek. Oproti roku 2022 se dařilo díky příznivému vývoji na kapitálových trzích podstatně lépe v asset managementu.

Předepsané pojistné vzrostlo meziročně o 9,7 % a poprvé přesáhlo hranici sedmi miliard, když dosáhlo 7,19 miliardy EUR (2022: +3,9 % a 6,61 miliardy EUR). Hrubý zisk EBT koncernu posílil loni přes nepříznivé rámcové podmínky, vysoké škody z nepřízně počasí (hlavně v Rakousku), zejména v létě, a i přes řadu opravdu velkých pojistných událostí, na 426,4 milionu EUR (2022: 421,7 milionu EUR v souladu s IFRS 4; po úpravě podle IFRS 9/17 částka EBT 272,3 milionu EUR). Pozitivně se vyvíjely společnosti v regionu střední Evropy, které přispívají k profitabilitě skupiny velmi podstatným dílem. Hlavní nárůst pojistného plynul loni z neživotních odvětví a ze soukromého zdravotního pojištění.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3