INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Členové Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) očekávají, že oproti období let 2010 až 2023 vzroste výše jejich ročních investic v příštích letech o 38 %. Průměrně by tak měli na transformaci a modernizaci sítí každý rok vynakládat téměř 40 mld. Kč.

Provozovatelé elektroenergetických soustav spočítali, že jen do roku 2035 by měli investovat o 132 mld. Kč více než v minulému období. Kolik z těchto peněz získají na dotacích, zůstává nejisté. ČSRES proto spolupracuje v otázce financování investic do infrastruktury s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem životního prostředí a Energetickým regulačním úřadem.

„Mezi lety 2010 až 2023 se průměrná výše ročních investic členů ČSRES blížila 29 miliardám korun. Dnes ale víme, že ani tak velká částka do budoucna stačit nebude. Dalších zhruba 11 miliard korun ročně si vyžádají investice spojené s novými požadavky na decentralizaci výroby, masivní připojování obnovitelných zdrojů energie či elektrifikace sektoru dopravy a vytápění. Cíle EU i ČR spojené s přísnější ochranou klimatu nutně povedou k dalšímu růstu investic do energetické infrastruktury,“ uvedl Marian Rusko, předseda Rady ČSRES.

Snaha o dosažení uhlíkové neutrality a trendy, jako jsou dekarbonizace a decentralizace, mění podobu energetických soustav. Významně zvyšují požadavky na jejich řízení tak, aby mohl být zajištěný bezpečný a spolehlivý provoz. Modernizace a rozvoj fyzické infastruktury, zavádění nových technologií nebo digitalizace veškerých systémů jsou příklady oblastí, které si v příštích letech vyžádají mnohamiliardové investice.

„Řešíme rychlost výstavby sítí, navyšování jejich kapacity nebo přebytky elektřiny z tisíců malých zdrojů. Dochází k instalaci chytrých elektroměrů, připravujeme se na dálkové ovládání a regulaci nižších napěťových úrovní distribučních sítí. S tím souvisí investice do automatizace v podobě nových IT systémů, komunikačních protokolů a použití pokročilé analytiky ke zpracování enormního množství dat. Nad tento rámec budujeme Elektroenergetické datové centrum, které začne fungovat již letos v srpnu,“ vysvětlil M. Rusko.

Velkou výzvou jsou také stále rostoucí nároky na kybernetickou bezpečnost a koordinaci celého prostředí. Čím více „chytrých“ zařízení se bude do systému připojovat, tím „chytřejší“ bude muset být systém sám. V souvislosti s klimatickou změnou se také elektroenergetická soustava musí připravit na zvyšující se riziko vzniku přírodních kalamit, které by mohly mít rozsáhlé dopady na domácnosti i firmy.

„Elektroenergetický systém je kritickou infrastrukturou, jejíž spolehlivé a bezpečné fungování je nezbytné pro běžný chod ekonomiky. Nyní musíme reagovat na skokové kvalitativní změny, které povedou k větší otevřenosti a udržitelnosti, abychom předešli větší zranitelnosti celého systému. Upozorňujeme proto na nezbytné investice do jeho komplexního zabezpečení,“ dodal M. Rusko.

Provozovatelé elektroenergetických soustav jsou státem regulovaní podnikatelé. Proveditelnost jejich investic proto závisí na rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, který stanoví mimo jiné podmínky, za nichž mohou čerpat dotace. Současný stav je navíc takový, že alokace relevantních dotačních titulů je poměrně omezená, a proto je čerpání dotací ze strany regulovaných subjektů relativně nízké. Ukázalo se to v předešlé dekádě, kdy z unijních a operačních programů čerpaly dotace pouze o celkovém objemu 6,55 mld. Kč, což je jen 0,19 % z celkového objemu dostupných prostředků.

ČSRES o změně jedná se zástupci státu. Ekonomické dopady modernizace české elektrizační soustavy nyní analyzuje poradenská společnost Deloitte. Členy sdružení jsou provozovatel přenosové soustavy společnost ČEPS a provozovatelé distribučních sítí společnosti ČEZ Distribuce, EG.D a PREdistribuce.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3