INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Daniel Krumpolc casual 2Daniel KrumpolcExport k české ekonomice nerozlučně patří. Ambice úspěšně vyvézt výrobky a služby za naše dnes již pomyslné hranice má mnoho firem. Těch, které patří k tradici našeho průmyslu či zemědělství, anebo těch, které se zrodily na zelené louce nedávno a s vizí, že se stanou světovými. Příležitosti existují, nápady k realizaci vycházejí z měnících se celospolečenských potřeb nejen v globálním měřítku, ale také těch regionálních. Jedním z pilířů úspěchu je financování. Sberbank CZ, a.s., dokáže firmám nabídnout vstřícný přístup, ojedinělé poradenství, špičkové produkty. Právě na vztah banky k firmám a z toho plynoucí synergie jsem se zeptala Daniela Krumpolce, člena představenstva a ředitele firemního bankovnictví Sberbank CZ:

Máte za sebou nejlepší hospodářský výsledek za působení banky v České republice. Čemu ho připisujete?

Je to výsledek transformace banky, kterou jsme zahájili v loňském roce. Oblast korporátních klientů byla ve srovnání s první polovinou ro­-ku 2018 úspěšnější zejména z pohledu provozních výnosů. V segmentu malých a středních firem nám rostly především úrokové výnosy. Příznivý vliv mělo též to, že jsme se rozhodli vstoupit do nových oblastí financování, jako je fintech nebo e-commerce, a samozřejmě významné úvěrové obchody, které se podařilo realizovat. Upevňovali jsme i pozici preferované banky pro financování zemědělství a českého exportu do Ruské federace a zemí SNS.

V letošním prvním pololetí jste oslovili nové klientské segmenty. Jakou jste zaznamenali odezvu? Byl o vaše produkty a služby zájem?

V oblasti firemního bankovnictví jsme se začali více zaměřovat na Middle Market a malé a střední firmy. Vstoupili jsme též do aktivní spolupráce se segmentem Fintech a e-commerce, jak jsem uvedl, kde se nám začíná dařit. Přidanou hodnotou je naše schopnost přicházet se speciálním řešením šitým klientovi přesně na míru, jehož realizace je pro velké banky obtížná nebo časově náročná. Příkladem nového produktu, který firemním klientům usnadní život, je připravovaný Sberbank factoring, který našim exportérům směřujícícm do zemí SNS umožní využívat financování Sberbank i bez pojištění EGAP. V exportním financování do Ruské federace a zemí SNS, kde máme velkou konkurenční výhodu díky dobré znalosti trhu a zázemí skupiny Sberbank, nabízíme klientům vyšší přidanou hodnotu než jiné banky. Tuzemské firmy jsou schopny se exportně prosadit v globální konkurenci, v investicích na zahraničních trzích však zaostávají v porovnání se západními firmami. V dohánění západních firem by chtěla právě Sberbank hrát roli partnera pro české firmy. Vždy je jednodušší, pokud firmy mají partnera, který už na tomto trhu působí, a Sberbank jim může nabídnout znalost lokálního prostředí a pomoci se strukturováním obchodů.

Jste tedy významným hráčem na trhu v oblasti poskytování firemních úvěrů pro zemědělství a vyhledávaným finančním domem českých exportérů do Ruské federace a zemí SNS. Jaké důvody vedou klienty právě do Sberbank?

V oblasti financování zemědělství patříme mezi jednu z preferovaných bank. Tomuto segmentu se věnujeme dlouhodobě a máme v něm stabilní historii. Kromě toho, že poskytujeme výhodné produkty, které zájemci o spolupráci s námi potřebují pro rozvoj svého podnikání, máme především fundované specialisty, kteří tomuto specifickému oboru výborně rozumí a dokážou zemědělcům efektivně pomoci. Kromě běžného provozního úvěru umíme nabídnout i dlouhodobé financování nákupu zemědělské půdy a jsme schopni klientům v tomto segmentu pomoci s investicemi – například nákupem zemědělské techniky, přičemž umíme i předfinancovat budoucí cash-flow z dotací.

Na financování obchodů do Ruské federace a zemí SNS, ve kterých má skupina Sberbank širokou klientskou základnu, se specializujeme. Umíme využít synergií v rámci skupiny a díky dominantnímu postavení na rublovém trhu dokážeme zajistit bezkonkurenční podmínky. Víme, jak exportérům pomoci s financováním nákupu zahraniční firmy i výstavby nového závodu a potřebných technologií. Dokážeme prověřit bonitu spolupracujících firem, díky vysokému podílu Sberbank Rusko na trhu máme obrovské množství cenných informací, které jiné banky nemají k dispozici. Dále klientům poskytneme bezkonkurenční podmínky úročení účtů v rublu, směny rublu, při zajištění devizového kurzu rublu pomocí termínových a opčních kontraktů. Poskytujeme rychlé rublové platby, dluhopisy emitentů SNS pro zhodnocení volné likvidity a dodáváme též klientům unikátní kapitálovou, peněžní a devizovou expertizu trhů zemí SNS.

Jsou těmito klienty především velké české společnosti s historií, nebo přibývá spíše menších a středních firem, které míří na východ? Z jakých oborů se rekrutují vývozci do uvedených zemí? A které odvětví dominuje?

Země SNS mají stále velký nevyužitý potenciál pro tuzemský export. Vliv má i zlepšující se ruská ekonomika, která zájem o investice zvyšuje. Pozorujeme, že mnohem lépe se na těchto trzích uplatňují firmy, které lokalizují v Rusku (nebo jiných zemích) část svojí výroby. Souvisí to s větším celosvětovým tlakem na lokalizaci výroby, celními opatřeními a embargy, tlakem zemí na „výrobní bezpečnost a samostatnost“. Tradiční úspěch mělo v Rusku a zemích SNS vždy české strojírenství, vyváží se ale i další zboží nebo celky. Sberbank ve vývozu do těchto zemí eviduje projekty v oblasti energetiky, zemědělské techniky, průmyslové výroby, leteckého průmyslu a důlní techniky. Oslovují nás jak tradiční čeští vývozci, tak české startupy, které chtějí v zemích SNS investovat a rozjet vlastní výrobu.

Daniel Krumpolc casual 1Co je rozhodující pro úspěšné exportní financování?

Exportní financování vyžaduje velkou znalost potřeb klienta, regulace dané země i prostředí. Je důležité mít jako partnera banku, která zná danou zemi a dokáže exportérovi pomoci. Stávají se případy, kdy by vývozce bez podpory banky, která zná místní trh i kulturu, v dané zemi neuspěl, nebo dokonce kvůli neznalosti reálií i velmi finančně tratil. Banka je často klíčová už pro samotné získání kontraktu. Například Ruská federace je jedním z trhů, kde financování projektů sehrává zásadní úlohu k získání kontraktu. Sberbank proto klientům pomáhá již při jednáních, která příslušné subjekty vedou ke vzniku vývozního kontraktu. Není to ale jen Rusko a země SNS (především Bělorusko, Kazachstán), máme velkou zkušenost s dlouhodobým exportním financováním i do dalších teritorií, jako je například Srbsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko, Maďarsko, Rakousko. Za podpory pojištění EGAP pomůžeme i s vývozem do celého světa, například i do poněkud exotických lokalit, jako je Ekvádor, Kolumbie či Brazílie.

Získávají věrní zákazníci, kteří splácejí vzorně, nějaké výhody? Pořádáte pro ně semináře, společenská setkání, zvete je na mimořádné prezentace? Budete mít na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu také svůj stánek?

Svých klientů si velmi vážíme a snažíme se být partnerem, díky kterému mohou úspěšně rozvíjet své podnikání a naplňovat svoje vize. Podporujeme je proto i v dalších oblastech, nejen ve financování. Připravujeme odborné semináře, kde získají informace k aktuálním tématům a změnám, které pro jejich business představují. Radíme, jak snižovat rizika plynoucí z podnikání. V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu například zveme zájemce o export do zemí SNS na konferenci „Business den Ruské federace“, který proběhne na výstavišti dne 8. říj-
na 2019. Své klienty pak pozveme den poté na neformální setkání do vyhlášené brněnské restaurace, kde budeme diskutovat možnosti spolupráce v oblasti exportu.

Připravujete pro firemní klientelu ještě v tomto roce nějakou novinku? Třeba pro začínající vývozce, pro ženy, které vstupují do podnikání, pro firmy, které hledají financování na uvedení patentu či převratné technologie do života?

Samozřejmě! Nyní realizujeme průzkum spokojenosti mezi svými klienty, abychom jim dokázali nabídnout přesně takové služby, jaké od nás očekávají. Pracujeme například na novém factoringu, jak jsem již řekl, který jim usnadní vývoz do zemí SNS za podpory naší banky i bez pojištění EGAP. Připravili jsme nebo chystáme i další produkty a služby, které zlepší a zefektivní servis. Je to například Investiční rámec, který klientům zrychluje čerpání, vylepšujeme elektronické bankovnictví a SEPA platby. Nově poskytujeme FX balíček, který klientům zvyšuje depozitní úročení, a další.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Na Svatého Martina jen českou husičku

    K nejoblíbenějším svátkům se u nás zařadil den se čtyřmi jedničkami 11. 11., tedy jedenáctý listopad na Svatého Martina. Patron lidí laskavých, soucitných, s otevřeným srdcem a peněženkou, vyžaduje zvláštní sváteční jídlo. A tím je samozřejmě husa se zelím, knedlíkem zapíjená svatomartinským vínem. Češi by měli vědět, že udělají nejlépe, když si předem objednají drůbež u domácího chovatele, protože jen tak dostanou tu nejvyšší kvalitu. Ve velkých obchodech si mohou koupit mražený produkt, avšak ten už zdaleka není tak chutný. Jde o jakýsi „brojler“ ze zahraniční produkce, který navíc vyžaduje delší přípravu. A kupující by si měli dát pozor na tzv. „husokachnu“, protože s husou nemá nic společného. Jde o kachnu pižmovou, případně kříženou z kachnou pekingskou. Tak dobrou chuť!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE