INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Foto_vouchersOd dnešního dne do 28. dubna 2011 mají firmy opět možnost požádat o inovační voucher v hodnotě až 150 tisíc korun. Pro spolupráci inovativních firem s brněnskými výzkumníky město Brno v letošním roce  vyčlenilo 7,2 milionu korun. Poprvé mohou žádat i podniky ze zahraničí.

Inovační vouchery se staly neodmyslitelnou podporou inovačního podnikání a přenášení výsledků výzkumu do praxe. Firmám přinášejí především inovace výrobků, výrobních procesů, služeb a cenné kontakty na schopné vědce. Jihomoravské inovační centrum jich v minulých dvou ročnících rozdalo přes devadesát. Celkem tak Brno investovalo do spolupráce firem a výzkumu téměř 20 milionů korun.

Na podniky čekají dvě zásadní novinky. Rozšířily se řady poskytovatelů znalostí o další 4 výzkumné instituce převážně orientované na sektor life sciences. Své laboratoře tak poprvé firmám v rámci voucherů zpřístupní Fakultní nemocnice u Svaté Anny v rámci projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC), Masarykův onkologický ústav, Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Centrum dopravního výzkumu.

Hlavní novinkou je však skutečnost, že o voucher mohou požádat firmy z celé Evropské unie. „V rámci průzkumu, který jsme vloni provedli na brněnských výzkumných pracovištích, si o toto vylepšení řekli sami vědci,“ vysvětluje Jiří Hudeček, ředitel Jihomoravského inovačního centra. „Je to v souladu s cíli Regionální inovační strategie. Slibujeme si mimo jiné zvýšení atraktivity našeho kraje pro zahraniční investory,“ dodává Hudeček.

Brněnské univerzity a ústavy akademie věd díky voucherům již zrealizovaly zakázky kontrahovaného výzkumu za 16 milionů korun a získaly stovky kontaktů na potenciální odběratele svých technologií (v minulých dvou výzvách požádalo o voucher téměř 350 podniků).

„Dalším z cílů inovačních voucherů je propagovat brněnskou vědu a výzkum, potažmo region jako celek. Brno se i díky tomuto projektu ukazuje jako výhodné místo pro inovační podnikání a technologické inkubátory s příspěním inovačních voucherů přitahují firmy nejen z jižní Moravy,“ komentoval brněnský primátor Roman Onderka nedávné stěhování několika firem z jiných regionů do těsné blízkosti brněnských univerzit. Ty se pro tento krok rozhodly díky pozitivní zkušenosti se spoluprací s akademiky, kterou si vyzkoušely právě na projektech podpořených inovačním voucherem.

Výzva potrvá do 28. dubna 2011, kdy se sběr žádostí uzavře. Losování a distribuce voucherů proběhne v polovině května. Na realizaci samotných spoluprací pak bude čas do konce června příštího roku.
---------------------------------------------
Inovační vouchery jsou osvědčeným nástrojem podpory transferu technologií, který pomáhá odbourávat bariéry mezi firmami a vědecko-výzkumnými institucemi. Cílem je podpořit vzájemnou spolupráci na vývoji a řešení problémů podniků v oblasti inovací. Inovační vouchery dávají šanci i projektům, které by bez přispění této finanční dotace nevznikly. Jako první projekt svého druhu v České republice představilo inovační vouchery v roce 2009 Jihomoravské inovační centrum, které zajišťuje organizační část. Náklady projektu hradí ze svého rozpočtu statutární město Brno.
Případové studie a další informace o projektu naleznete na www.inovacnivouchery.cz.

Jihomoravské inovační centrum
JIC pomáhá inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným pracovníkům a vynálezcům. JIC podporuje spolupráci mezi průmyslem a výzkumnými pracovišti. Centrum vytváří prostředí pro snadnější inovační podnikání na jižní Moravě.
Centrum usiluje o intenzivní propojení podnikatelského prostředí s vědecko-výzkumnou sférou jihomoravského regionu. Kromě jiného vytváří JIC platformu pro partnerství všech důležitých jihomoravských vědecko-výzkumných pracovišť, čímž přispívá ke zvýšení přínosu vědy a výzkumu na regionální i celorepublikové úrovni.

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE