INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

001 mikoškaPavel MikoškaPřijít do supermarketu a v klidu nakoupit to, co člověk potřebuje. Zdánlivá samozřejmost, která patří do škály toho, čím se běžně zabýváme. Plné regály, mrazáky, plnohodnotná nabídka. Denně čerstvé pečivo, maso, mléčné speciality. Vystavená zelenina, ovoce, plata vajec, věnce uzenin, čaj a káva v nespočtu variant. Hojnost, jíž se zdánlivě koronavir nedotkl. Naše spotřeba a náš životní styl, pokud jde o zásobování potravinami, neutrpěly. Vážíme si toho? Pohlížíme na úlohu a činnost výrobců a dodavatelů potravin či obchodníků dnes trochu jinak než třeba před rokem? Patrně ano. O tom, jak toto období, kdy se obchod vyrovnává s novými podmínkami prodeje, zvládali v Albertu Česká republika, s.r.o., jsem hovořila s Ing. Pavlem Mikoškou, CSc., ředitelem kvality:

Již přes rok se celý svět potýká s koronavirem. Společnost přijala životní režim protknutý mnoha opatřeními, která mají zabránit šíření nemoci. Velcí prodejci potravin nezavřeli, zákazníkům nepřetržitě poskytují své služby. Není to svým způsobem nadlidský výkon?

Náš obor má v období posledních měsíců to privilegium, že může normálně fungovat a jiná než zdravotní omezení u vlastních zaměstnanců, případně u dodavatelů, do něj nezasahují žádným významným regulatorním režimem. Naopak při dlouhodobém uzavření všech restauračních zařízení a zařízení veřejného stravování jde o službu, na niž je kladen aktivní požadavek její nepřerušené kontinuity. Vnímám to tak, a pevně věřím, že to tak vnímá i většinová společnost, že obchod s potravinami je do jisté míry zásadním stabilizačním faktorem současné nervózní celospolečenské situace.
Určitě se to takto velmi intenzivně projevilo na jaře minulého roku, při první vlně pandemie, kdy společnost zasáhla obecná panika týkající se možných výpadků v zásobování potravinami, a byl to maloobchod s potravinami, který při neexistenci jakýchkoliv státních hmotných rezerv dokázal velmi efektivně eliminovat tuto situaci a celý trh i v době překotných nákupů bezproblémově uzásobit. A projevuje se to i nyní, kdy zákazníci nemusí pociťovat žádný stres a dokážou běžně nakoupit své denní potřeby v relativně bezpečném prostředí supermarketů a hypermarketů.
Ve společnosti Albert, stejně tak jako u jiných obchodníků, jsme velmi výrazně investovali do hygienických opatření onoho bezpečného místa k nákupům pro naše zákazníky a bezpečného místa pro práci našich zaměstnanců. Ale závěr vaší otázky je absolutně správný. Nadlidský je asi silné slovo, ale velmi náročný, a v mnoha ohledech až heroický výkon to je. Především z pohledu pracovního ne-komfortu, kdy při respektování požadavku celodenního nošení respirátorů jakožto efektivní ochrany dýchacích cest jsou naši zaměstnanci, zejména při fyzické práci v prodejnách nebo distribučních centrech, již velmi unaveni. Z pozice vedení společnosti jim za jejich pracovní úsilí a disciplínu, s jakou k ochraně své i svého okolí přistupují, musím velmi poděkovat.

Co se během uplynulých měsíců v Albertu změnilo v souvislosti s pandemií?

Je důležité říct, že i v těchto ztížených podmínkách se nám dařilo relativně „normálně pracovat“. Zásadní změny nastaly především v organizaci naší „kancelářské práce“, kdy jsme se naučili vykonávat naše běžné činnosti z prostředí home office. Umožnilo to relativně bezproblémové využití nástrojů IT technologií, které zprostředkovávají snadnou hlasovou i obrazovou komunikaci, a to včetně emocí a realizaci skupinových mítinků a porad. Samozřejmě to s sebou přináší také mnohá omezení. Myslím si, že většinově naše zaměstnance již opustila obecná „euforie“ z možnosti vyššího čerpání možnosti práce z z domova, kdy je v řadě posledních měsíců tento režim již v podstatě bezvýhradně nařizován, a že se naopak již velmi připravují na chvíli, kdy se pravidla rozvolní. Sdílené společné pracovní prostředí s kolegy a práce v naší interní komunitě, nebo spíše rodině, Albert je hodnota, která nám všem nyní velmi chybí. Osobě se na tuto změnu a přechod do „obživlé“ centrály společnosti Albert již velmi těším.

Přesto jste i nadále obohacovali sortiment, vyjednávali s novými dodavateli, dbali na kvalitu prodeje i jeho řízení. Bylo a je to hodně náročné například s ohledem na požadavky hygieny?

Ano, a na to jsme interně velmi hrdí. Vůbec jsme nezastavili ani neomezili žádnou z našich klíčových iniciativ. Dále jsme investovali úsilí a prostředky do zásadních remodelingů našich prodejen, kterých se nám podařilo v minulém roce zrealizovat přes 30, pokračovaly práce na vývoji systémových aplikací pro věrnostní program Albert a na vývoji systému pro elektronické obchodování, na vývoji nových výrobků našich vlastních značek a na mnoha dalších projektech. V minulém roce také proběhla zásadní přestavba vnitřních prostor naší centrály v Nových Butovicích, které si ale zatím z důvodů platných restrikcí nemůžeme bohužel plně užít. To, co jste zmínila v úvodu vaší otázky – vyjednávání s dodavateli, byl také docela zásadní oříšek. Při domlouvání smluvních podmínek s dodavateli byli jak naši vlastní komerční kolegové, tak i dodavatelé a jejich zástupci skutečně velmi omezeni. Původně jsme k tomuto účelu dodatečně pronajali další celé patro budovy, tak, aby osobní setkání mohla probíhat v co nejvyšším hygienickém režimu, ale finálně, při dále zpřísněných pravidlech, jsme tyto prostory ani nevyužili a většinově se všechny dohody realizovaly pouze v onlinovém prostředí. Zákon je ale v tomto směru neúprosný a vše se muselo v reálném čase stihnout již do konce kalendářního roku.

a 010 albertJak si se situací poradili jednotliví vedoucí hypermarketů a supermarketů?

Poradili si velmi dobře, řekl bych až výborně a ještě jednou bych jim za to chtěl poděkovat, jakož i všem jejich podřízeným v našich více než 330 prodejnách. Tam bylo potřeba zavést nový styl práce s omezením osobních kontaktů a přísný hygienický režim a disciplínu při používání osobních ochranných prostředků. V kombinaci s pravidelnými přestávkami „na vydýchání“, a možnosti malých svačinek dle vlastního výběru a dohody s kolegy v prodejně se daří udržovat velmi pozitivní nálada a přátelské pracovní prostředí, což je v podmínkách obecné společenské nejistoty pro zaměstnance velká výhoda a také významný motivační faktor k další práci. Projevilo se to třeba také ve výsledcích každoročního průzkumu spokojenosti zaměstnanců interně zveřejněných koncem minulého roku, kdy jsme dále zaznamenali další pozitivní posun spokojenosti s prací v naší „rodině Albert“, a to i přes všechny nastavené restrikce a hygienická omezení.

Největší kontakt s nakupujícími mají pokladní nebo pracovníci, kteří rovnají zboží, ochranka. Zvládají stresové situace stále s nadhledem?

Do ochrany pracovníků v „naší první linii“ jsme investovali významné prostředky a velmi se nám to vyplatilo. V podstatě v prodejnách Albert jsme prvky hygienické ochrany zaváděli vždy ještě s předstihem, před zveřejněních příslušných vládních nařízení a myslím si, že to takto i naši zaměstnanci vnímají a oceňují. Uvedu k tomu pouze čtyři čísla. K dnešnímu datu vykazuji statistiky MZd kumulativně 1,51 miliónu nakažených onemocněním covid-19, což při desetimiliónové populaci naší země znamená úroveň 15 % infikovaných. Ve společnosti Albert jsme při celkovém počtu zaměstnanců na úrovni 17 000 dosáhli k dnešnímu dni kumulované hodnoty infikovaných zaměstnanců 1809, což představuje 10,6 % nakažených osob, a to i přesto, že většinově pracují v oné „první linii“.

S jakými novými zkušenostmi pracuje váš tým? Jak se to odrazilo ve vaší strategii kvality?

Současná situace, specifiky pro práci v oddělení kvality, znamená mnohá zásadní omezení především při vývoji nových výrobků vlastních značek potravin. Není možné organizovat interní senzorické panely pro hodnocení výrobků, obtížně se zajišťuje efektivní sběr vzorků k benchmarkování s konkurencí a lidé se fyzicky nemohou setkat, aby mohli společně vydiskutovat chuťový profil a případná další senzorická specifika nově vyvíjených výrobků. To je například jeden aspekt. Druhý aspekt je třeba zajištění hygienické důvěryhodnosti nabízených výrobků pro naše zákazníky, jakožto prevence před šířením onemocnění covid-19, i když její přenos prostřednictvím potravin nebyl ani v dostupné literatuře prokázán. Nicméně, právě za účelem zvýšení hygienické důvěryhodnosti prodávaných potravin věnuje společnost Albert v současné době desítky miliónů korun např. do zajištění vyšší úrovně prodeje nebaleného pečiva. S tímto novým standardem nábytku pro pečivo se naši zákazníci již mohou setkávat ve velkém počtu našich prodejen. A třetím aspektem je úsilí o edukaci zákazníků k dodržování hygienických pravidel při jejich nakupování a pohybu v prodejnách Albert. S tím souvisí např. kontroly při vstupu do prodejny s požadovanou ochranou dýchacích cest, dezinfekce rukou, použití plastových rukavic, efektivní kontrola režimu front apod.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3