INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

agc 1 kopieTechnicky nadaní studenti z regionu mají opět velkou šanci získat desetitisíce korun. Společnost AGC Automotive Czech, největší domácí výrobce autoskel, vyhlásila již 5. ročník studentské soutěže TECHNOwizz.

Soutěž je určena pro studenty středních a vyšších odborných škol v Ústeckém, Libereckém a Karlovarském kraji a vybraných okresech Středočeského kraje. Úkolem je navrhnout řešení jednoho ze čtyř témat z provozu AGC Automotive Czech a sesterské AGC Flat Glass Czech. Nad soutěží převzali záštitu děkan Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci Petr Lenfeld a děkan Fakulty strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem Štefan Michna. Do soutěže se mohou studenti nebo týmy přihlásit do 15. října. Vyplněním formuláře na www.komunitninadace.cz.

Luděk Steklý, člen představenstva AGC Automotive Czech: „TECHNOwizz je již pevně spojen s našimi aktivitami vůči regionu a studentům. Chceme technicky nadaným mladým lidem umožnit „osahat“ si skutečný svět výroby autoskel. I proto jsou zadání soutěže od našich techniků přímo z provozu, a i proto mají studenti možnost navštívit naši výrobu v Chudeřicích. To, že je naše cesta správná, potvrzuje i zapojení strojních fakult dvou univerzit na severu Čech.“

Tomáš Brokeš, personální ředitel AGC Automotive Czech: „Máme od škol, které se do soutěže se svými studenty zapojují, velmi pozitivní ohlasy. Kvitují, že mohou studenti samotnou účast v soutěži využít například i pro své ročníkové nebo maturitní práce, což je velká výhoda.“

Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní TUL v Liberci: „Se společností AGC Automotive Czech spolupracujeme dlouhodobě a víme, že technické inovace jsou klíčovým parametrem rozvoje firmy. Pro tyto inovace jsou potřeba šikovní, technicky talentovaní lidé. Je proto přirozené, že my nemůžeme ani nechceme stát mimo podobné aktivity. Proto i letos zaštiťuji TECHNOwizz.“

Soutěž Technowizz je určena pro studenty všech ročníků středních a vyšších odborných škol, kteří v denní formě studia studují obory strojní, elektrotechnické, chemické nebo obory materiálových věd, informačních a komunikačních technologií a jim příbuzné obory. U škol nezáleží na zřizovateli, ale sídlo musí mít v Ústeckém, Karlovarském nebo Libereckém kraji či v okresech Kladno, Mělník a Rakovník.

Studenti si mohou vybrat jedno ze čtyř témat, které rozpracují. Jde například o technický návrh systému vizualizace umístění palety se skly ve skladu nebo o technický návrh na řešení automatizovaného přenosu signálu při označení vady na skle. „Soutěžit přitom mohou jednotlivci nebo dvou až tříčlenné týmy. Ty by měly mít svého garanta, kterým je zpravidla učitel dané školy,“ doplnil Petr Veselý z Ústecké komunitní nadace, která zpravuje Dárcovský fond AGC Automotive Czech.

Zajímavá je i finanční odměna pro vítěze. Vítězní jednotlivci nebo členové týmů v rámci jednotlivých témat dostanou každý 10.000 korun. Jejich školy pak na technické vybavení dalších 30.000 korun, garanti pak obdrží po 5.000 korun. Celkem si tak mezi sebou autoři vítězných řešení zadaných témat mohou rozdělit až 260.000 korun.

AGC Automotive Czech soutěž financuje prostřednictvím svého Dárcovského fondu AGC Automotive Czech, který spravuje prestižní Ústecká komunitní nadace. Ta má na starost organizační záležitosti soutěže. „Jednoduché přihlášky si mohou zájemci stáhnout na webu naší nadace www.komunitninadace.cz a vyplněné poslat na náš email do 15. října. Zadání je nutné zpracovat do 31. ledna 2022 s tím, že plánujeme v záříuskutečnit pro zájemce z řad studentů návštěvu výrobních prostor AGC Automotive Czech v Chudeřicích, kde bude i prostor pro zodpovězení dotazů studentů i pro prohlídku jednotlivých stanovišť výroby,“ uvedla Kateřina Valešová, ředitelka Ústecké komunitní nadace.

Soutěž TECHNOwizz byla v roce 2019 oceněna jako projekt roku podporující komunitu v rámci celorepublikové soutěže TOP Odpovědná velká firma.

Dárcovský fond AGC Automotive Czech není jedinou aktivitou firmy na podporu technického vzdělávání. Firma dlouhodobě podporuje také vysokoškolské vzdělávání technického směru. Spolupracuje například s TUL v Liberci, UJEP v Ústí nad Labem nebo ČVUT v Praze. Například studentům TUL v Liberci firma přispěla na vývoj studentské formule.

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima s otazníkem

    Dříve trápilo vlekaře jen počasí. Teď jsou na tom hůř. Musí se navíc vyrovnat s omezeními v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací. Zatímco podnikatelé musí plánovat a rozhodovat se s předstihem, totéž i hosté horských chat a milovníci zimních sportů, vláda vydává rozhodnutí ze dne na den a šmahem ruší předešlé sliby. Nikdo teď neví, zda vůbec dovolí lidem odjet do Krkonoš, Orlických hor, na Šumavu, do Jeseníků, Beskyd… a trávit tam společně vánoční svátky. Za takových podmínek, kdy vzniká mnoho neznámých a ubývá jistot, se vlastně ani úspěšně podnikat nedá. Avšak kdo odepíše celou zimní sezonu, odepíše značné investice, ten už se té další nemusí dožít. Co za této složité situace lidem poradit? Mít v rozhodování šťastnou ruku, nepropadat panice a věřit, že na to nejhorší nedojde.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2021

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Porušování práv k duševnímu vlastnictví a IP mediace 19. listopad 2021

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v roce 2019 zveřejnil na svých webových stránkách studii, kterou provedl ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem (EPO), a mimo jiné konstatoval, že vzhledem k vysoké hodnotě práv duševního vlastnictví představuje jejich porušování velmi lukrativní trestnou činnost, která má za následek značné náklady pro vlastníky práv a hospodářství obecně. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3