INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

j12 klSpolečnost ArcelorMittal, která je vlastníkem výrobního podniku v Karviné, neustále rozvíjí výrobu a prodej ocelových tenkostěnných profilů již více než sto let známých pod značkou JÄKL. Jenom za posledních pět let zde bylo vyrobeno více než 306 000 tun těchto profilů. Kdybychom tyto profily dokázali položit na zemský rovník, obtočili bychom jimi zeměkouli více než 2,5krát. Jejich délka by totiž dosáhla 105 000 kilometrů.

Součástí rozvojových plánů v Karviné je dlouhodobá investiční strategie. Na poslední dvě investice, jež byly dokončeny v roce 2020, firma vynaložila 200 miliónů korun. Jde o novou linku na lakování trubek, vedoucí ke zvýšení stávající kapacity této produkce. Dále pak investice do tažírenské linky Mair, která přinesla novou technologii pro výrobu tažených trubek zejména pro sloupky řízení a tlumiče automobilů.

V letošním roce společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. vloží dalších 42 miliónů Kč do nové svařovací linky. Ta rozšíří sortiment profilů JÄKL zejména o výrobky menších rozměrů. Testovací provoz této svařovací linky by měl být zahájen v červnu. Nová linka podniku přinese rozšíření sortimentu a další zvýšení kvality v tomto produktovém segmentu. Předseda představenstva společnosti Ing. René Fabik k tomu dodal: „Jsme velice rádi, že jedna z nejtradičnějších výrob v České republice, která dokonce dala ocelovému profilu jméno, se v Karviné trvale úspěšně rozvíjí. Ekonomické zázemí silné skupiny, jako je ArcelorMittal, nám dává jistotu pro naši činnost i do budoucna. Věřím, že v tomto roce, kdy se aktuálně celý trh s ocelí pozitivně vyvíjí jak na straně poptávky, tak cen, dále umožní další investice i v letech následujících.“

Ocelové profily JÄKL nacházejí uplatnění ve stavebnictví, ve strojírenském a automobilovém průmyslu i v zemědělství. Závod v Karviné jimi zásobuje prakticky celou Evropu. K jejich přednostem patří všeobecně uznávaná špičková kvalita, jejíž součástí jsou nejenom přesné rozměry či spolehlivost dodávek. Součástí poskytovaných služeb je profesionální klientský servis spočívající také ve vysoké míře flexibility podle potřeb zákazníka či komplexním zajištění logistiky. Provoz v Karviné v sobě sdružuje výhody tradice sahající až do roku 1918, s dlouhodobými zkušenostmi lidí, kteří zde profily JÄKL vyrábějí, i zapojení nejmodernějších a kvalitních technologií a postupů. Pro úplnost: z celkové produkce firmy ArcelorMittal Tubular Products Karviná tvoří profily značky JÄKL přibližně 70 %. V současnosti podnik v Karviné zaměstnává více než 250 zaměstnanců, z nichž většina je kmenových. Ve městě patří k nejstabilnějším subjektům a vyznačuje se minimální fluktuací.

(tz)

 

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3