INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

iprosperita lindstrom firma03 copyJednou z předních evropských textilních servisních společností s více než 170 lety zkušeností v textilním průmyslu je finská firma Lindström. Působí mimo Českou republiku také na Slovensku, v mnoha evropských zemích a expanduje i do dalších, vzdálenějších států. Snaží se usnadnit život svým zákazníkům a převzít část jejich starostí a povinností na sebe.

Firma Lindström nabízí svým klientům řešení pro čistotu a design interiérů, firemní odívání a ochranu při práci. Jejím cílem je, aby se zaměstnanci cítili při práci pohodlně, měli bezpečnější podmínky a aby jim to při práci slušelo. Své činnosti spojené s pronájmem textilií navázala na principy cyklického hospodářství. Pronájem textilií nabízí uživatelům „bezodpadové“ řešení, protože společnost Lindström přebírá odpovědnost za ekologickou stopu z jejich užívání a zodpovědné nakládání.

 

 

Praxe v textilním oboru od roku 1848

V průběhu historie Lindströmu se společnost rozrostla z barvírny látek na prádelnu a postupně se stala profesionálem v pronájmu textilií. Rodinný podnik se zajímavou historií byl jedním z průkopníků v oboru po celou dobu provozu.

Během svého fungování řešila společnost různé výzvy – s pronájmem textilií pro individuální zákazníky začala už ve 30. letech minulého století, pracovní oděvy nabízí a průmyslově pere firmám už v 50. letech 20. století, v 60. letech pronajímá válcové dávkovače ručníků, v 70. letech začíná pronajímat rohože, v 90. letech se společnost rozšiřuje do dalších zemí Evropy, zapojuje se do cirkulární ekonomiky a rozvíjí se dál ve světovém měřítku.

iprosperita lindstrom firma
Obrázek: Péče o pracovní oděvy v průmyslové prádelně. Zdroj: Lindströmgroup.com

Současnost společnosti Lindström a nabídka služeb

Firmy i jejich zákazníci se stále více zajímají o ekologii a udržitelnost, všímají si čistoty v provozovnách, kavárnách, obchodech, lékárnách atd. Vnímají firemní identitu, kterou tvoří také zaměstnanci svým chováním a pracovním oblečením ve firemních barvách, s logy a slogany na pracovních pláštích, tričkách, zástěrách, bundách…

Udržet viditelnou i hygienickou čistotu je někdy náročné a v každém typu provozu jiné. Většinou začíná snaha udržet vnitřní prostory čisté už před vstupními dveřmi a hned za nimi. Umístěním vstupní čistící zóny se zamezí vniknutí bláta, sněhu, prachu a drobných kamínků do interiéru. Firma šetří svým klientům náklady za úklid, protože ho díky rohožím stačí provádět méně často a s méně čistícími prostředky. Čistící rohože nechá klient vyměňovat podle potřeby v závislosti na ročním období.

iprosperita lindstrom firma02
Obrázek: Vstupní rohože s logem udržují čistotu a posilují firemní identitu. Zdroj: Lindströmgroup.com

Pracovní oděvy mají různé funkce v závislosti na oboru - jiné potřeby mají lékárníci, pekaři nebo dělníci na stavbách. Stále více manažerů firem si uvědomuje 3 velké výhody pronájmu pracovních oděvů.

Čas – firma přenese starosti a činnosti spojené s praním prádla na externího dodavatele a získá tím čas na své hlavní činnosti.

Peníze – firma ušetří peníze za nákup pracovních oděvů, praček, za mzdové náklady na zaměstnance, kteří se starají o nákup, praní a další věci kolem pracovního oblečení.

Příroda – udržitelný rozvoj je stále více skloňovaný pojem posledních let, s pronájmem textilií má firma jistotu, že pracovní oděvy se budou využívat v souladu s principy cirkulární ekonomiky a po ukončení svého životního cyklu budou ekologicky zlikvidovány.

Pracovní oděvy do různých provozů

Společnost Lindström nabízí pracovní oděvy, pronájem a čištění vstupních a ergonomických rohoží v celé řadě evropských zemí. Kromě toho výběr služeb společnosti zahrnuje pronájem osobních ochranných pracovních pomůcek, průmyslových utěrek, hygienických a restauračních textilií, stejně jako textilií do hotelů a zdravotnictví.

Požadavky na hygienu se v posledních měsících kvůli pandemii velmi zpřísnily, převedením těchto povinností na externí společnost se je podaří udržet a chránit zaměstnance i zákazníky před nákazou díky hygienicky a mikrobiologicky čistému prádlu vypranému profesionály.

Nabídka pracovních oděvů zohledňuje specifika jednotlivých oborů a požadavky firem

  • Potravinářství – pracovní oděvy musí splňovat přísné hygienické normy a zaměstnanci musí mít vždy čisté oblečení na převlečení. Rozdílné kusy pracovního oblečení (pracovní trička, pláště, zástěry, pokrývky hlavy) využijí kuchaři v kuchyních, jiné v prodejně pečiva, nebo v chladírenském provozu…
  • Strojírenství a montážní průmysl – pracovní oděvy (montérky, kombinézy, pracovní bundy, mikiny, trička) v těchto oborech musí splňovat požadavky hlavně na bezpečnost práce (ochrana před úrazem elektrickým proudem, před popálením).
  • Hotely, restaurace, gastronomie – je velmi snadné nakombinovat jednotný vzhled pracovních oděvů Lindström pro celý personál podniku, číšnické košile, vesty a blůzy, kuchařské bundy, kalhoty a zástěry ve firemních barvách navíc pomáhají budovat firemní image.

iprosperita lindstrom firma03
Obrázek: V potravinářství musí být pracovní oděvy hygienicky čisté. Zdroj: Lindströmgroup.com

Jak pronájem pracovních oděvů vypadá v praxi

Na základě přání zákazníků externí firma navrhne a nechá ušít kvalitní pracovní oděvy pro konkrétní obor přesně na míru každému zaměstnanci. Každý kus pracovního oděvu opatří jmenovkou a zařídí šatní skříňku, kterou bude doplňovat čistým pracovním oblečením. Podobně se postará o čištění vstupních rohoží, pracovních utěrek, roušek atd.

Ani o dopravu se nemusí klient starat. Špinavé prádlo řidiči prádelny odvezou a přivezou čisté podle předem dohodnutých termínů až do skříněk zaměstnanců. Až pracovní oděvy, rohože nebo utěrky nepůjdou vyčistit a opravit, firma Lindström se postará o jejich recyklaci a ekologickou likvidaci v souladu se zákony a předpisy.

Outsourcing (přenesení činností na externí firmu) se stále více soustřeďuje na individuální potřeby zákazníka a nabízí kromě úspory nákladů také lepší kvalitu služeb, než kdyby si firma zajišťovala službu sama. Podle smlouvy se vytváří služby přímo na míru a umožňují klientovi zvyšování konkurenceschopnosti, protože se může lépe soustředit na hlavní předmět svého podnikání. K hlavním výhodám outsourcingu patří to, že firma promění fixní náklady (náklady na vlastní zaměstnance a vlastní provoz služby) na variabilní, kdy platí cenu jenom za přímo dodané služby. Flexibilita firmy se zvýší a předaný proces se urychlí.

iprosperita lindstrom firma04
Obrázek: Výhody outsourcingu. Zdroj: Lindströmgroup.com

Vize do budoucnosti

Lindström je stále rostoucí mezinárodní společnost. Svůj úspěch opírá o silný provoz s promyšlenými a vyzkoušenými pracovními postupy, které zajistí kvalitu operací, jednotné služby a odpovědnost ve všech zemích působnosti. Pomáhá svým zákazníkům, aby byli udržitelnější díky snadno použitelným textilním službám nabízeným s profesionální kvalitou, s důrazem na osobní přístup a otevřenou komunikaci.

(placená prezentace)

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3