INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

iprosperita lindstrom firma03 copyJednou z předních evropských textilních servisních společností s více než 170 lety zkušeností v textilním průmyslu je finská firma Lindström. Působí mimo Českou republiku také na Slovensku, v mnoha evropských zemích a expanduje i do dalších, vzdálenějších států. Snaží se usnadnit život svým zákazníkům a převzít část jejich starostí a povinností na sebe.

Firma Lindström nabízí svým klientům řešení pro čistotu a design interiérů, firemní odívání a ochranu při práci. Jejím cílem je, aby se zaměstnanci cítili při práci pohodlně, měli bezpečnější podmínky a aby jim to při práci slušelo. Své činnosti spojené s pronájmem textilií navázala na principy cyklického hospodářství. Pronájem textilií nabízí uživatelům „bezodpadové“ řešení, protože společnost Lindström přebírá odpovědnost za ekologickou stopu z jejich užívání a zodpovědné nakládání.

 

 

Praxe v textilním oboru od roku 1848

V průběhu historie Lindströmu se společnost rozrostla z barvírny látek na prádelnu a postupně se stala profesionálem v pronájmu textilií. Rodinný podnik se zajímavou historií byl jedním z průkopníků v oboru po celou dobu provozu.

Během svého fungování řešila společnost různé výzvy – s pronájmem textilií pro individuální zákazníky začala už ve 30. letech minulého století, pracovní oděvy nabízí a průmyslově pere firmám už v 50. letech 20. století, v 60. letech pronajímá válcové dávkovače ručníků, v 70. letech začíná pronajímat rohože, v 90. letech se společnost rozšiřuje do dalších zemí Evropy, zapojuje se do cirkulární ekonomiky a rozvíjí se dál ve světovém měřítku.

iprosperita lindstrom firma
Obrázek: Péče o pracovní oděvy v průmyslové prádelně. Zdroj: Lindströmgroup.com

Současnost společnosti Lindström a nabídka služeb

Firmy i jejich zákazníci se stále více zajímají o ekologii a udržitelnost, všímají si čistoty v provozovnách, kavárnách, obchodech, lékárnách atd. Vnímají firemní identitu, kterou tvoří také zaměstnanci svým chováním a pracovním oblečením ve firemních barvách, s logy a slogany na pracovních pláštích, tričkách, zástěrách, bundách…

Udržet viditelnou i hygienickou čistotu je někdy náročné a v každém typu provozu jiné. Většinou začíná snaha udržet vnitřní prostory čisté už před vstupními dveřmi a hned za nimi. Umístěním vstupní čistící zóny se zamezí vniknutí bláta, sněhu, prachu a drobných kamínků do interiéru. Firma šetří svým klientům náklady za úklid, protože ho díky rohožím stačí provádět méně často a s méně čistícími prostředky. Čistící rohože nechá klient vyměňovat podle potřeby v závislosti na ročním období.

iprosperita lindstrom firma02
Obrázek: Vstupní rohože s logem udržují čistotu a posilují firemní identitu. Zdroj: Lindströmgroup.com

Pracovní oděvy mají různé funkce v závislosti na oboru - jiné potřeby mají lékárníci, pekaři nebo dělníci na stavbách. Stále více manažerů firem si uvědomuje 3 velké výhody pronájmu pracovních oděvů.

Čas – firma přenese starosti a činnosti spojené s praním prádla na externího dodavatele a získá tím čas na své hlavní činnosti.

Peníze – firma ušetří peníze za nákup pracovních oděvů, praček, za mzdové náklady na zaměstnance, kteří se starají o nákup, praní a další věci kolem pracovního oblečení.

Příroda – udržitelný rozvoj je stále více skloňovaný pojem posledních let, s pronájmem textilií má firma jistotu, že pracovní oděvy se budou využívat v souladu s principy cirkulární ekonomiky a po ukončení svého životního cyklu budou ekologicky zlikvidovány.

Pracovní oděvy do různých provozů

Společnost Lindström nabízí pracovní oděvy, pronájem a čištění vstupních a ergonomických rohoží v celé řadě evropských zemí. Kromě toho výběr služeb společnosti zahrnuje pronájem osobních ochranných pracovních pomůcek, průmyslových utěrek, hygienických a restauračních textilií, stejně jako textilií do hotelů a zdravotnictví.

Požadavky na hygienu se v posledních měsících kvůli pandemii velmi zpřísnily, převedením těchto povinností na externí společnost se je podaří udržet a chránit zaměstnance i zákazníky před nákazou díky hygienicky a mikrobiologicky čistému prádlu vypranému profesionály.

Nabídka pracovních oděvů zohledňuje specifika jednotlivých oborů a požadavky firem

  • Potravinářství – pracovní oděvy musí splňovat přísné hygienické normy a zaměstnanci musí mít vždy čisté oblečení na převlečení. Rozdílné kusy pracovního oblečení (pracovní trička, pláště, zástěry, pokrývky hlavy) využijí kuchaři v kuchyních, jiné v prodejně pečiva, nebo v chladírenském provozu…
  • Strojírenství a montážní průmysl – pracovní oděvy (montérky, kombinézy, pracovní bundy, mikiny, trička) v těchto oborech musí splňovat požadavky hlavně na bezpečnost práce (ochrana před úrazem elektrickým proudem, před popálením).
  • Hotely, restaurace, gastronomie – je velmi snadné nakombinovat jednotný vzhled pracovních oděvů Lindström pro celý personál podniku, číšnické košile, vesty a blůzy, kuchařské bundy, kalhoty a zástěry ve firemních barvách navíc pomáhají budovat firemní image.

iprosperita lindstrom firma03
Obrázek: V potravinářství musí být pracovní oděvy hygienicky čisté. Zdroj: Lindströmgroup.com

Jak pronájem pracovních oděvů vypadá v praxi

Na základě přání zákazníků externí firma navrhne a nechá ušít kvalitní pracovní oděvy pro konkrétní obor přesně na míru každému zaměstnanci. Každý kus pracovního oděvu opatří jmenovkou a zařídí šatní skříňku, kterou bude doplňovat čistým pracovním oblečením. Podobně se postará o čištění vstupních rohoží, pracovních utěrek, roušek atd.

Ani o dopravu se nemusí klient starat. Špinavé prádlo řidiči prádelny odvezou a přivezou čisté podle předem dohodnutých termínů až do skříněk zaměstnanců. Až pracovní oděvy, rohože nebo utěrky nepůjdou vyčistit a opravit, firma Lindström se postará o jejich recyklaci a ekologickou likvidaci v souladu se zákony a předpisy.

Outsourcing (přenesení činností na externí firmu) se stále více soustřeďuje na individuální potřeby zákazníka a nabízí kromě úspory nákladů také lepší kvalitu služeb, než kdyby si firma zajišťovala službu sama. Podle smlouvy se vytváří služby přímo na míru a umožňují klientovi zvyšování konkurenceschopnosti, protože se může lépe soustředit na hlavní předmět svého podnikání. K hlavním výhodám outsourcingu patří to, že firma promění fixní náklady (náklady na vlastní zaměstnance a vlastní provoz služby) na variabilní, kdy platí cenu jenom za přímo dodané služby. Flexibilita firmy se zvýší a předaný proces se urychlí.

iprosperita lindstrom firma04
Obrázek: Výhody outsourcingu. Zdroj: Lindströmgroup.com

Vize do budoucnosti

Lindström je stále rostoucí mezinárodní společnost. Svůj úspěch opírá o silný provoz s promyšlenými a vyzkoušenými pracovními postupy, které zajistí kvalitu operací, jednotné služby a odpovědnost ve všech zemích působnosti. Pomáhá svým zákazníkům, aby byli udržitelnější díky snadno použitelným textilním službám nabízeným s profesionální kvalitou, s důrazem na osobní přístup a otevřenou komunikaci.

(placená prezentace)

Slovo ke dni

  • Auta zastavil čip

    Začnu svoji glosu otázkou: Jestlipak víte, která je nejdůležitější součást moderního automobilu? Ne, není to motor, převodovka ani volant. Je jím čip. Který, to mi poněkud uniká, nicméně kvůli němu stojí výroba vozidel po celém světě. Ztráty se počítají v tisících miliard korun, a to ještě nelze dohlédnout světla na konci tunelu. Naše „malá“ škodovka zastaví výrobu na týden, ostatní automobilky jsou na tom podobně, ne-li hůře. A proč chybí čipy, tedy nepostradatelná součást elektronických systémů vozu? Prý za to zas může covid a další překážky. Člověka napadá, že tohle v kapitalizmu není samo sebou a že za tím musí být nějaký záměr. Nedivte se, aut přibývá tolik, že už se ani nevejdou na silnice a víc stojí v kolonách a zácpách než jedou. A ta uhlíková stopa, škoda slov! Někdo upíná své naděje k elektromobilům. Možná, že opravdu...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Malým a středním podnikům chybí strategie v oblasti ochrany duševního vlastnictví Pomůže dotační program COSME FUND? 13. září 2021

O ochraně duševního vlastnictví musí každý malý či střední podnik uvažovat především jako o investici. Měl by proto zahrnout do svých úvah celý proces existence MSP počínaje jeho založením přes rozvoj, včetně případné zahraniční expanze, až po jeho předání následovníkům nebo prodej třetím osobám. To platí i pro rodinné podniky.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE